عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بنا به پیشنهاد شماره 11614-46/6/25 وزارت کشاورزی هیئت محترم وزیران در جلسه مورخ 46/6/25 تصویب نمودند که مبلغ چهارصد میلیون ریال از طرف وزارت دارائی در اختیار بانک مرکزی گذارده شود تا با نظر وزارت کشاورزی براساس آئین‌نامه‌ایکه به تصویب وزارت کشاورزی - سازمان برنامه و بانک مرکزی خواهد رسید برای اجرای طرح پرواربندی بمصرف برسد. بخصوص در فصل سیاه بهار و پروار نمودن گوسفندانیکه با وزنی کمتر از ظرفیت طبیعی خود به کشتارگاه تهران عرصه میشدند. ...
نمایه ها:
1349 | 

این پایان‌نامه شامل، فهرستی از کتابها و نشریات دولتی و برخی پایان‌نامه‌ها تا پایان سال 1349 میباشد. با توجه به این امر که کتابنامه‌های موضوعی در تسهیل کار محققین نقش موثری دارند، گردآورنده نیز حتی‌الامکان سعی نموده اطلاعات لازم را در مورد هر کتاب یا نشریه و یا پایان‌نامه بدست دهد تا بازیابی نشریات آسان‌تر صورت گیرد و برای این منظور علاوه بر اطلاعات کتابشناسی، در مورد هر نشریه یا کتاب با شماره‌ای قراردادی نیز ماخذ یا محل وجود آن نشریه مشخص شده است . ...