عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق کوشش و چارچوبی است در تحلیل علل افزایش حجم پول و نقدینگی در اقتصاد ایران در دوره 47-67، و ملاحظه می‌گردد که اقتصاد ایران از دوعامل تعیین کننده عرضه‌پول و حجم نقدینگی یعنی پایه پولی و ضریب تکاثری، پایه پولی نقش اصلی را بعهده دارد. پایه پولی در ایران، قبل از انقلاب به شدت تحت تاثیر تغییرات خالص دارائی‌های خارجی، و پس از انقلاب تحت تاثیر بدهی دولت به بانک مرکزی بوده‌است . براساس قوانین پولی و بانکی سال 1351 برای تشکیل ارکان بانک مرکزی اعم از اعضاء مجمع عمومی، رئیس کل و ...