عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.

در این تحقیق به عوامل موثر در موفقیت شرکت‌کنندگان کنکور دانشگاه تهران پرداخته شده است که این عوامل عبارتند از: -1 رشته تحصیلی، -2 جنس ، -3 زبان و ادبیات فارسی، -4 زبان خارجه، -5 دروس اختصاصی. ...

در این تحقیق به وضع علاقمندی دانشجویان دانشگاه تهران از رشته تحصیلی خود در سال تحصیلی 1343 - 1342 پرداخته شده است . ...

در این تحقیق به تعیین وضع علاقمندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 42 - 1343 به رشته‌های تحصیلی که در آن تحصیل میکنند پرداخته شده است . ...

در این تحقیق به وضع علاقه‌مندی دانشجویان سال اول تحصیلی 1342 - 43 دانشگاه تهران به رشته‌هائی که در آن تحصیل میکنند پرداخته شده است . ...

در این تحقیق به تعیین وضع علاقمندی دانشجویان سال اول دانشگاه تهران در سال تحصیلی 1343 - 1342 در رشته‌هایی که در آن تحصیل می‌کنند پرداخته شده است . و نیز موجباتی که گروههای غیر علاقه‌مند را در ادامه تحصیل فراهم کرده است اشاره شده است . برای مشخص کردن حدود دقیق هدف مورد نظر جداول نهایی تنظیم و به بررسی قوانین توزیع صفتهای مربوطه انجامیده است . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.