عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این طرح درصدد است تا به نقد و تحلیل ادبیات داستانی ایران پس از جنگ جهانی دوم و سقوط رضاخان تا فرا رسیدن کودتای 28 مرداد 1332 به وسیله ارتش محمدرضا شاه به فرمان‌دهی آمریکا بپردازد× عهدی که دوران آزادی نام گرفته است . در ابتدای مهم‌ترین تحولات در عرصه ادبیات به ویژه ادبیات داستانی این دوره مورد اشاره و بررسی قرار می‌گیرد که برجسته‌تری آن برگزاری نخستین کنگره نویسندگان ایران را شامل می‌شود. کشمکش‌های فراوان سیاسی دوره موجب می‌شود که ادبیات داستانی به سوی رئالیسم اجتماعی روی آورد ...
نمایه ها:
1320-1332 | 
نقد | 

طرح در زمینه بررسی روابط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی ایران و انگلیس بر مبنای اسناد موجوده از سالهای 1320 الی 1332 خواهد بود در طرح بیشتر جنبه منبع بودن رعایت خواهد شدو با ارائه بازنویسی شده اسناد آن دوره سعی در ارائه بخشی از واقعیات آن زمان را می‌باشد. ...

سالهای 1332-1320 مقطعی خاص برای مطبوعات ایران بود. پیدایش فضای سیاسی باز موجب رشد کمی و کیفی مطبوعات شد. نابسامانی اقتصادی در پی ورود قوای اشغالگر و ناتوانی دولت‌ها در رفع معضلات اقتصادی سبب درگیری مطبوعات با دولت‌ها در طیف وسیع شد. ناپایداری دولت‌ها که در فواصل زمانی کوتاه یکی پس از دیگری روی کار می‌آمدند و موجب بحران در وضعیت اداری کشور می‌شدند، جراید را به اعتراض واداشت و به جبهه‌گیری بسیاری از آنان در قبال سیاستهای اتخاذ شده دولت منجر گردید. پیوند جراید با احزاب سیاسی یکی ...
نمایه ها:
سیاست | 
ایران | 
1320-1332 | 

همانگونه که ذکر شد، سعی این رساله بر این است تا پدیده تحزب ایران را در بستر زمانی خاصی مورد مطالعه قرار دهد، به این منظور در بخش اول، شرایط سیاسی - اجتماعی و اقتصادی ایران در دهه 1320، بررسی می‌گردد و به منظور درک بهتر این شرایط، نگاهی نیز به دوره‌های قبل از آن یعنی مقطع بین انقلاب مشروطه تا ظهور رضاخان و عصر رضاخان افکنده می‌شود. در طی این بخش سعی شده است تا بیان اوضاع و احوال اجتماعی با دیدی جامعه‌شناسانه انجام گیرد و صرف تاریخ نگاری نباشد. در قسمت دوم این بخش ، برخی از احز ...

دراین رساله ما بدنبال آن هستیم که زمینه‌های نفوذ آمریکا در ایران در سالهای 1230-1232 را مورد بررسی قرار دهیم . دراین رساله نشان داده می‌شود که وضعیت عمومی که در داخل کشور در سالهای دوره یاد شده وجود داشته است زمینه‌های لازم را برای نفوذ خارجی بوجود آورده بود. از طرف دیگر در ابعاد بین‌المللی بعلت آنکه ایران در یک موقعیت استراتژیکی قرار گرفته بود از جنبه‌های مختلف مورد توجه و علاقه‌های قدرتهای بزرگ بوده است . و بازیگران عمده‌ای همچون انگلستان و شوروی با داشتن سابقه استعماری و ت ...

کشور ایران از اقلیتهای قومی و مذهبی مختلفی تشکیل شده است که آداب و رسوم، زبان و مذهب خاص خود را دارند. در طی قرن بیستم و بخصوص پس از شهریور 1320، کشورهای خارجی از وجود اقلیتهای قومی مختلف و ضعف هویت ملی در ایران استفاده کردند و با سیاسی کرن تفاوتهای زبانی، مذهبی، و... سعی در جدا کردن آذربایجان و کردستان از ایران را داشتند. همچنین ضعف مزمن حکومت مرکزی ایران عامل دیگری در پیدایش این جنبشهای جدای طلبانه بود که با سقوط رضا شاه و پراکندگی قدرت ، پس از وی بوجود آمده بود. متفقین پس ...

شدت گرایشهی ناسیونالیستی در دوران حکومت دکتر محمد مصدق، باعث شده است برخی اینطور فکر کنند که ناسیونالیسم، یکباره در این دوران، در ایران به وجود آمده است ، در حالیکه ریشه‌های ناسیونالیسم در ایران بسی فراتر از این تاریخ است . و ناسیونالیسم در دوران حکومت دکتر مصدق و سالهای قبل از آن، یعنی از سال 1320 که ایران به اشغال نیروها متفقین درآمد، تنها متحول شده ات نه اینکه در این زمان به وجود آمدعه باشد، اما آنچه که هست این است که ناسیونالیسم در این دوران، یعنی از 1320 تا 1332 ...
نمایه ها:
1320-1332 | 
ایران | 

در نهایت با توجه به اسناد و مدارک و اقدامات و عکس‌العملهای انگلستان و آمریکا در طی این 12 سال معلوم گردید که همچنان سیاست حفظ وضع موجود و حمایت از خاورمیانه و تسلط بر منابع غنی و سرشار نفتی و غیرنفتی ایران، دولتها را مجبور می‌سازد که جنگها و رقابتها را کنار گذارده و دست دوستی و اتحاد بیکدیگر داده و ثمره حیات سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ای مثل ایران را در دستهای پنهان و آشکار عوامل داخلی و خارجی قرار داده و آن را به هر سوئی که تمایل دارند سوق دهند. روند جنگ سرد فقط ...

در این رساله تحقیقی تحولات سیاست خارجی شوروی در سطح جهانی که بصورت اتخاذ استراتژیهای مختلف ظاهر شده و علل اتخاذ چنین سیاستی و تاثیر آن در حوادث ایران در بین سالهای 1917-53 مورد بررسی قرار گرفت بی‌شک روابط ایران و همسایه شمالی‌اش در طول تاریخ دچار تحولات و نوسانات مختلف گشته است . آنچه مسلم است سیاست خارجی آن کشور در قبال ایران تا قبل از انقلاب اکتبر 1917 بر پایه سیاستهای استعماری و تجاوزکارانه و توسعه‌طلبانه تزارها که رسیدن به آبهای گرم خلیج‌فارس را در سرمی‌پروراندند استوار ب ...
نمایه ها:
1320-1332 | 
ایران | 
شوروی |