عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 79971

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

راهکارهای نوینی برای کاهش دی‌اکسید کربن اتمسفر ارایه شده است که یکی از آنها تثبیت کربن مواد آلی بوسیله‌ی تولید بیوچار است. بیوچار یک ترکیب کربنی است که از فرایند پیرولیز (حرارت دهی در غیاب و یا کمبود اکسیژن محیط) حاصل می‌گردد. با توجه به مشکلات سوزاندن بقایا در کشور و اهمیت ارایه یک راهکار مناسب جایگزین، این مطالعه با هدف تبدیل انواع مختلف ضایعات کشاورزی به بیوچار و بررسی پتانسیل آنها به عنوان جاذب فلزات سنگین در محیط‌های آبی انجام شد. ضایعات کشاورزی مورد استفاده در این مطا ...

آموزش کشاورزی نقش بسیار مهمی در ایجاد امنیت غذایی و توسعه کشاورزی و روستایی پایدار ایفا می کند. امروزه با توجه به رشد سریع علم و تکنولوژی از یکطرف، و افزایش روزافزون جمعیت، تباهی و تخریب محیط زیست، بحرانها و تنگناهای مالی و بودجه ای، در حاشیه قرار دادن کشاورزی و زندگی روستایی، تغییر فرصتهای شغلی در کشاورزی، عدم رابطه مناسب بین تحقیق و آموزش و ترویج کشاورزی و مسایل جنسی و جمعیتی حاکم بر کشاورزی و آموزش کشاورزی از طرف دیگر؛ بازنگری و اصلاح و سازگاری برنامه های آموزشی و درسی موس ...

آب از ارزشمندترین منابع طبیعی مورد استفاده جوامع بشری بوده که مورد تقاضای بخش های مختلف قرار می گیرد و به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید محصولات کشاورزی، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد. در وضعیت کنونی که مصارف فعلی آب به طور حقیقی بیشتر از منابع عرضه آب شده است و با توجه به این که بیشترین میزان آب مصرفی نیز در بخش کشاورزی است، مدیریت کارآمد منابع آب کشاورزی انکارناپذیر به نظر می آید. بدین منظور در این مطالعه سعی شد که ضمن تحلیل عوامل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی، ج ...

در هر کشوری بیابانی شدن عارضه‌ای است که در اثر استفاده ناصحیح از اراضی و از بین رفتن خاک بوجود می‌آید. اگر پس از مطالعه آب و خاک و فاکتورهای دیگر توصیه کاربرد اراضی انجام شود و بعلاوه در این کار بهره‌برداری صورت گیرد معضل بیابانی شدن را نخواهیم داشت . از جمله کاربریهایی که می‌توانند در بیابانی شدن نقش داشته باشد کشاورزی می‌باشد که اگر به طور اصولی و منطقی انجام شود مشکلی در پیش انجام نشوند نه تنها کشاورزی فایده نخواهد داشت بلکه این استفاده مضرت هم خواهد بود و خاک را از حیز ان ...
نمایه ها:
خاک | 
تخریب | 

هدف از تحقیق حاضر ارائه یک تجزیه و تحلیل کمی از مزیت بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایران و تحلیل جایگاه منابع طبیعی در آن است . در تعیین مزیت بخش کشاورزی از معیارهایی مانند بازده عوامل و تکنیک برنامه‌ریزی خطی استفاده گردید. سپس با ارائه یک چارچوب نظری، مدلهایی که نشان‌دهندهء تاثیر منابع طبیعی تجدید شونده بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی است بسط داده شدند. با استفاده از رگرسیون غیرخطی و مدل کاب داگلاس ضرایب مدلها برآورد گردیدند. در پایان بازده به مقیاس بخش کشاورزی و مسیر ...

فرآیند جهانی شدن در کنار تلاش کشورها برای دستیابی به توسعه پایدار، منجر به تحقیقات متعددی در زمینه تأثیر تجارت خارجی محصولات تولیدی در بخش های مختلف اقتصادی بر کیفیت محیط زیست شده است. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی به دلیل کاربرد بیشتر منابع طبیعی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی، در پایان نامه حاضر تأثیر تجارت خارجی محصولات کشاورزی بر پایداری محیط زیست در کشور ایران در دوره زمانی 1386-1376 بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های ردپای اکولوژیکی و ظرفیت زیستی استفاده شده اس ...

یکی از بزرگترین چالش های امروز دولت ها مشکل کمبود شغل برای جوانان است. نرخ بيکاري در ايران حدود 12 درصد است و نرخ بيکاري دانش‌آموختگان رشته‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي بيش از 20 درصد است. در این راستا اعطای اعتبارات کشاورزی می تواند یکی از راهکارهای مهم در جهت افزایش اشتغال در بخش کشاورزی باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات اعطای اعتبارات بانکی بر افزایش اشتغال در ميان فارغ التحصيلان كشاورزي در استان فارس می باشد. بدین منظور 205 فارغ التحصيل گروه هاي كشاورزي مورد مصاحبه قرار گ ...

در شرایط کنونی، به کارگیری قراردادهای آتی تا بدان حد گسترش یافته که به صورت ابزارهای متداولی در جهت مدیریت ریسک بازار داراییهای مختلفی نظیر کالاهای کشاورزی، فلزات، انواع مختلف انرژی، اوراق بهادار و سهام شرکتها درآمده اند. راه اندازی و توسعه بازارهای آتی علاوه بر مدیریت ریسک، اثرات ارزشمند دیگری همچون تسهیل فرآیند کشف قیمت و افزایش میزان شفافیت و سیالیت در بازار را نیز به جای می گذارد. تاسیس بازارهای آتی محصولات کشاورزی قادر است علاوه بر ایجاد مزایای فوق، موجب اصلاح ساختار باز ...

این مطالعه امکان‎سنجی ایجاد شرکت‎های لیزینگ ماشین‎های کشاورزی را با استفاده از داده‎های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب‎شده به روش نمونه‎گیری تصادفی طبقه‎بندی‎ شده در استان خراسان‎ رضوی مورد بررسی قرار داد. نتایج نشان داد متوسط تجربه کشاورزان، سطح زیر‎کشت و درآمد سالیانه کشاورزان بر احتمال توان خرید نقدی فناوری ماشین‎های کشاورزی تأثیر مثبت معنی‎دار و تنوع فعالیت‎های کشاورزی بر احتمال توان خرید نقدی فناوری ماشین‎های کشاورزی تاثیر منفی‎ معنی‎دار دارد. ب ...