عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانش بعنوان پایه و مبنای اقتصاد در دنیای امروز شناخته شده است و یکی از فاکتورهای اصلی آن به نام سرمایه های فکری شناخته شده است. سرمایه های فکری در یک سازمان، دارایی هایی هستند که ارزش آنها با به اشتراک گذاشتن با دیگران و گذشت زمان افزایش می یابند. بنابراین، برای یک سازمان شناخت، به کار گیری، ارزیابی کردن و مدیریت سرمایه های فکری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از انجام اين پژوهش این است که با توجه به رشد فناوری اطلاعات پزشکی در دنیای کنونی، تعیین شود به چه میزان فناوری اط ...