عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 59359

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دنباله پایه ای غیرشرطی در نظریه پایه در فضاهای باناخ خیلی مهم بوده و محرکی برای پیشرفتهای اخیر در آنالیز موجک هستند. در حالت کلی تحقیق غیرشرطی بودن یک دنباله پایه ای خیلی مشکل است.بنابراین پیدا کردن شرایط عملی تر و کاربردی تر اما هم ارز، معنی دار خواهد بود. ...

حالت پایه سیستم‌های بس‌ذره‌ای را به جز مواردی بسیار اندک نمی‌توان به‌صورت تحلیلی استخراج نمود. جواب‌هایی که برای چنین مسائلی ارائه می‌شوند غالباً خاص هستند و یا مبتنی بر تکنیک‌های عددی می‌باشند. در سال‌های اخیر روشی اصول‌مند برای استخراج تحلیلی حالت پایه ارائه شده است.در این روش حالت پایه بدست آمده به‌صورت حاصل‌ضرب حالت‌های تک اسپینی است که حالت پایه ضربی نامیده می‌شود. در حضور یک میدان معین، میدان مغناطیسی عرضی، سیستم چنین حالت پایه‌ای دارد. تا کنون مطالعات انجام شده برا ...

در این پایان‌نامه، برآورد تابع رگرسیون یک یا چندین متغیر توضیحی را در نظر می گیریم به‌طوری که تابع رگرسیون به-صورت ترکیب خطی از خانواده‌ای از توابع پایه مدل‌سازی می‌شود. با توجه به‌این‌که شبکه عصبی تابع پایه شعاعی می‌تواند به‌صورت یک الگوی رگرسیون غیرخطی در نظر گرفته شود، آن را به‌عنوان برآورد تابع رگرسیون به‌کار می‌بریم. در واقع می‌خواهیم رگرسیون غیرخطی را برای داده‌هایی با ساختار پیچیده و نویزی بر اساس یک شبکه عصبی تابع پایه شعاعی الگوسازی نماییم. برای کار نخست توابع پایه ش ...

با توجه به آهکی بودن خاک اغلب مناطق سیب کاری استان و کشور و بروز مشکلات تغذیه ای به ویژه کلروز آهن و همچنین لزوم جایگزینی پایه های بذری با پایه های رویشی در این پروژه پایه 6 نوع پایه رویشی سیب که سه رقم روی آن پیوند گردیده در یک کشت گلدانی با بستر پرلیت کشت می گردند و پس از استقرار و رشد رویشی حداقل 20 سانتی متر با سه غلظت صفر، 15 و 30 میلی مولار بیکربنات آمونیم تیمار می گردند . پس حدود 60 روز یعنی پس از شروع علائم کمبود فاکتورهای زیر مورد ارزیابی قرار گرفتند.میزان کلروفیل بر ...
نمایه ها:
رقم | 
سیب | 
پایه | 
رقم | 
پایه | 
سیب | 

‏ در این پایان‌نامه یک روش عددی بدون شبکه برای حل ‎‏معادلات‎ دیفرانسیل جزئی‏ بر اساس توابع پایه شعاعی انتگرال‌گیری شده ‎با الگوریتم آموزش تطبیقی ارائه می‌شود. تاکنون دو روش ‎شبکه‎ی‌ توابع پایه شعاعی انتگرال‌گیری شده‏ و ‎شبکه‎ی‌ توابع پایه شعاعی مشتق گیری شده‏ برای حل انواع معادلات دیفرانسیل معرفی شده است. در این پایان‌نامه ضمن توصیف هر دو روش‏‏، الگوریتم آموزش تطبیقی برای ‎شبکه‌ی توابع پایه شعاعی انتگرال‌گیری شده‏ به‌کار برده شده است. کاربرد توابع پایه شعاعی در تقریب داده‌های ...

دراین پایان نامه ابتدا پایه هاى گربنر معرفى شده و نحوه استفاده از آن در محاسبه اعمال مقدماتى روى ایدالها در حلقه چندجمله ایها مورد بحث قرار مى گیرد. سپس الگوریتمى براى بررسى اول بودن ایده‌آلها دراین حلقه‌ها ارائه مى شود. همچنین روشى براى بررسى صفربعدى بودن یک ایدآل و الگوریتمى براى محاسبه تجزیه اولیه این نوع ایده‌آلها معرفى مى شود. دربخش دیگرایده الهاى درحالت عمومى تعریف شده و نحوه تشخیص این نوع ایدالها و تبدیل ایده‌آلهای دلخواه به حالت عمومى و تجزیه این نوع ایدالها با استفا ...

آکادمی علوم فرانسه از بدو تاسیس یعنی سال 1666 تا کنون مسیر پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و در طی عمر نسبتا طولانی خود در مقاطع زمانی مختلف خدمات علمی گرانبها وذیقیمت را به جهان بشریت تقدیم نموده است. نام آورانی چون لاوازیه، پاستور، ماری و پیرکوری، ژوسیو و ... افتخار حضور در آکادمی علوم را از آن خود نموده اند و متقابلا به سربلندی و ارتقا اعتبار آکادمی علوم نیز افزوده اند. از جمله فعالیت های مهم آکادمی علوم فرانسه می توان به تعیین نقشه کره زمین طی سال های 1735 اشاره نمود که ...

پایه گربنر یکی از اساسی ترین ابزارها در جبر جابجایی و هندسه جبری محاسباتی است . یکی از روشهای بدست آوردن پایه گربنر برای یک ایده آل استفاده از دو تابلوهای یانگ و ایجاد تناظر کنوت - رابینسون - شنستد بین تکجمله ایها و دو تابلوهای یانگ می باشد. در فصل اول این پایان نامه سعی شده مفهوم پایه گربنر همراه با بیان قضایای اساسی بطور کامل ارائه شود. در فصل دوم تابلوی یانگ و تناظر کنوت - رابینسون - شنستد معرفی شده اند. در فصل سوم به معرفی کهادهای و ایده آلهای دترمینانی و مفهوم جبرهای با ...

حل دستگاه های چند جمله ای قسمت مهمی از جبر محاسباتی می باشد زیرا مسائل علمی زیادی می توانند با این الگوریتم ها حل شوند. در میان همه روش های موجود برای حل دستگاه های چند جمله ای محاسبه پایه های گروبنر یکی از قویترین روش ها می باشد. از لحاظ تاریخی الگوریتم بوخبرگر و روش حذفی گوس ارائه شده توسط لازارد اولین روش های مفید برای محاسبه پایه های گروبنر بود. در الگوریتم بوخبرگر اساس کاربر محاسبه روی زوج هایی از چندجمله ای ها می باشد که بیشتر این زوج ها غیر مفید می باشند. محک های بوخبر ...