عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک ژوگلان و عصاره‌ی برگ پوسیده‌ی گردو بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی چغندر‌قند و برخی علف‌های هرز غالب آن همچون تاج خروس، یولاف وحشی و قیاق در سال 1389 دو آزمایش شامل یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و دو فاکتور A (غلظت عصاره) و B (نوع اعمال عصاره به دو صورت خاک‌کاربرد (در دو مرحله هنگام کاشت و دو برگی علف‌های هرز و چهار برگی چغندرقند) و محلول‌پاشی (در مرحله دو برگی علف‌های هرز و چهار برگی چغندرقند)) در محل ...