عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شانکر پوستی گردوی ایرانی (Juglans regia L.) توسط Brenneria nigrifluens (Wilson et al., 1957) Hauben et al., 1998 ایجاد شده و یکی از شایع‌ترین بیماری‌های گردو محسوب می‌شود. این بیماری در باغ‌های تولید الوار و میوه با ضعیف نمودن درختان سبب ایجاد خسارت می‌شود. بیماری پوست تنه و شاخه‌های اصلی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در مجموع تعداد 71 جدایه باکتری از 114 نمونه‌‌ی دارای علائم شانکر جمع‌آوری شده از مناطق مختلف کشور شامل استان‌های مازندران، گلستان، کرمان، کرمانشاه و کردستان جداس ...

گردو یکی ازمهمترین گیاهان چوبی درصنعت اقتصادی دنیا است. در این مطالعات، توسعه و ‏پیشرفت سه ریزماهواره از ژنوم گردوی ایرانی بیان شده است که از روش فیاسکو استفاده شده ‏است و همچنین در کنار این روش از نرم‌افزار ‏SSR‏ فایندر هم استفاده شده است.دراین تحقیقات ‏سیزده ریزماهواره ازگردوبا روش فیاسکو جدا‌سازی شد گردید که از دوازده پروب جهت جداسازی ‏استفاده بیشترین تکرار ریزماهواره‌ها مربوط به نوکلئوتید ‏AG‏ و‏TC‏ بودند. سپس با استفاده ازنرم ‏افزار فایندر ریزماهواره‌ها شناسایی شدند. برا ...

در این تحقیق اندامهای هوایی گیاه خوشاریزه Echiophora cinerea(Boiss.) Hedge et Lamond در زمان گلدهی کامل جمع آوری و اسانس گیری شد. اسانس حاصله با استفاده از دستگاه گاز کرماتوگراف متصل شده به طیف سنجی جرمی (GC/MS) مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفت. در این اسانس پنجاه و نه ترکیب شناسایی شد که ترکیبات عمده آن به ترتیب زیر میباشد : اورتو سیمن (99/28 %) ، آلفا فلاندرن (57/26 %) ، آلفا- پینن (14/17 %) ، ترانس- سابینن هیدرات (13/4 %) ، آلفا- ترپین ال (66/2 %) ، سیس- پینوکارول (41/2 ...

این تحقیق، بصورت آزمایش‌های جداگانه هر یک به طور مجزا جهت مطالعه عوامل موثر بر استقرار و رشد، پرآوری شاخساره و ریشه زایی ریز نمونه‌های دو ژنوتیپ گردوی ایرانی Z60 و Z63 (دماوند) اجرا گردید. آزمایش های استقرار و رشد شامل بررسی پنج زمان نمونه گیری(فروردین،اردیبهشت،خرداد، تیر و مرداد)، چهار نوع ریز نمونه (مریستم انتهایی، تک گره، دمبرگ و برگ )، سه حالت قرار دهی ریز نمونه روی محیط کشت (عمودی، عمودی وارونه و افقی) و شش نوع ماده آنتی اکسیدان( اسید اسکوربیک، اسید سیتریک، اسید آمینه سی ...

در دنیای امروز، استفاده از تولیدات طبیعی بخصوص تولیدات گیاهی، علاوه بر مصارف صنعتی در زمین? پزشکی و داروسازی نیز رو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به گسترش است. با توجه به فراوانی مقاومت‌های دارویی و کاهش اثربخشی ترکیبات شیمیایی در درمان بیماری‌‌های مختلف، استفاده از این ترکیبات از اقبال خوبی برخوردار شده است. درخت گردو (Juglans regia L.) از جمله گیاهانی است که از زمان های بسیار دور، دارای مصارف خوراکی، پزشکی و درمانی بوده است. از آنجاییکه در مطالعات پیشین عصاره کلروفرمی برگ گردو ...

این تحقیق بصورت آزمایش‌های جداگانه جهت مطالعه عوامل موثر بر استقرار و رشد، پرآوری شاخساره و ریشه زایی ریز نمونه‌های دو ژنوتیپ گردوی ایرانی 305 و Z60 انجام شد. آزمایش استقرار بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، شامل بررسی اثر دو نوع محیط کشت DKW و WPM و غلظت‌های مختلف هورمون BA (0، 0/5 و 1 میکرو مولار) بود. ریز نمونه‌های تک گره در ژنوتیپ Z60 در اواخر اردیبهشت و در ژنوتیپ 305 در اوایل خرداد ماه بدلیل داشتن شرایط فعال رشد و فعالیت بیشتر هورمون‌های رشد، تهیه شدند. بررسی شاخ ...

در بخش اول پروژه، بهینه‌سازی شرایط استخراج آنتی اکسیدان‌های طبیعی از پوست سبز گردو به کمک امواج فراصوت مورد بررسی قرار گرفت. مطالعات اولیه نشان داد بهترین نتایج با نسبت جامد به حلال1:40 و میانگین اندازه ذرات 25/0 میلی‌متر به دست می‌آید. تحت شرایط بهینه از روش سطح پاسخ (RSM) با طراحی باکس-بنکن برای بررسی تأثیر متغیرهای درصد حلال، دما و زمان بر روی میزان استخراج آنتی اکسیدان‌ها استفاده شد. مقادیر بالای به دست آمده برای ظرفیت کل فنولی(mg GA/gr dw23/7)، توان آنتی اکسیدان برای کاه ...

صرع پس از سکته ی مغزی شایع ترین اختلال سیستم عصبی می باشد. ناتوانی روش های درمانی موجود در درمان موفقِ تعداد زیادی از افراد مصروع نشان دهنده ی نیاز به یافتن روش های درمانی جدید، موثر و مطمئن است. به نظر می رسد یک بازه ی زمانی بهینه وجود دارد که تحریکات الکتریکی با فرکانس پایین بیشترین آثار ضد صرعیِ خود را در آن ایفا می کنند. از طرفی مشخص شده است که مصرف مغز گردو می تواند باعث پیدایش آثار حفاظت کننده ی سیستم عصبی گردد. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر مصرف مغز گردو بر تشنج های ناش ...

گردو گیاهی است که به عنوان غذا و همچنین در طب سنتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. عصاره برگ های گردو در تحقیقات دیابت به عنوان یک ماده هیپوگلیسمیک مورد استفاده قرار گرفته است. اثر مهاری عصاره برگ های گردو بر فعالیت آلفاگلوکوزیدازها در محیط آزمایشگاه گزارش شده است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر دیابت بر فعالیت آنزیم های مخاطی روده باریک : سوکراز‏، مالتاز‏، آلکالین فسفاتاز و لوسین آمینوپپتیداز و همچنین اثرات مزمن عصاره برگ گردو بر قند خون و فعالیت این آنزیم ها در رت های دیابتی ...