عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 90

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تئاتر واژه ای است یونانی، به معنای "چیزی که به آن می نگرند"، و واژه درام به معنی "عمل" است. بنابراین تئاتر یعنی عملی که بازیگران در مقابل دیدگان تماشاگران به نمایش درمی آورند. یونسکو،یکی از پیشتازان تئاتر نو، که تمام شالوده های سنتی را طرد می کند، می کوشد تا تشویش های انسانی را متجلی کند که تنها، از خود بیگانه، شی زده و ماشینی و غرق در تکنولوژی شده است. در تئاتر یونسکو، اشیاء یکی از وسوسه های دائمی نویسنده است و این امر غیبت خدا از عرصه زندگی، و خلاء مافوق الطبیعه را متجلی ...

تاریخچه یونسکو ، تشکیلات یونسکو در ایران ، میراث کنفرانس تهران ،پانزدهمین کنفرانس عمومی یونسکو ،رابطه سواد با رشد اجتماعی و اقتصادی ،طرح مبارزه با بیسوادی توام با آموزش حرفه ای منطقه کشاورزی منطقه اصفهان ، پیکار با بیسوادی در ایران ، تحقق و ارزشیابی طرحهای آزمایشی و سایر فعالیتهای کمیسیون ملی یونسکودر این پایان نامه بررسی شده است . ...

این گزارش که از سوی دبیرخانهء کمیسیون ملی یونسکو در ایران انتشار یافت ، خلاصه‌ای از اهم فعالیتها و اقدامات انجام شده و در دست اقدام این دبیرخانه است که به موضوعاتی همچون: کنفرانس عمومی یونسکو، برگزاری کنگره، سمینار، سمپوزیوم، بزرگداشت و... (شامل سیمنارهای برگزار شده و سمینارهایی که در آینده برگزار خواهد شد). شرکت در دوره‌های آموزشی میان مدت و کوتاه مدت ، کارگاه، گردهمایی مسابقات مختلف و بازدیدها (خارجی)، هیاتهای اعزامی از یونسکو و دفاتر منطقه‌ای به ایران، تاسیس مراکز مختلف در ...
نمایه ها:
ایران | 

این گزارش را که آقای دکتر بهشتی عضو هیات علمی مرکز آمار و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ترجمه کرده است ، ابتدا خلاصه‌ای از نامه دبیر کل یونسکو را در برمی‌گیرد و ارتباطات در خدمت بشر، انسان و جامعه در دنیای در حال تحول، سهم یونسکو در برنامه‌ها و خط مشی‌های آینده در زمینهء توسعه، سهم و نقش یونسکو در زمینهء صلح، حقوق بشر و زودودن تمامی اشکال تبعیض ، برنامهء اطلاعات عمومی، تبادل استاد، برنامه‌های آماری و خدمات ، خط مشی‌های مطالعات آینده و خدمات فرعی، همچون همکاری با ...

این طرح به چگونگی همکاری و ارتباط ایران، از ابتدای پیدایش سازمان علمی و فرهنگی یونسکو در جامعه ملل (1324) و پس از تغییر سازمان مذکور به سازمان ملل متحد تا سال 1357 می‌پردازد و شامل قسمتهای مختلف ، از جمله اساسنامه یونسکو، آیین‌نامه‌ها، مقررات و قراردادهای مختلف ، همچنین هیات‌های نمایندگی ایران و گزارشهای ارسالی از اجلاس‌های جهانی یونسکو و نیز تشکیل کمیسیون ملی یونسکو در ایران و جلسات و اقدامات سازمان مزبور می‌پردازد و نیز موارد دیگر. - بخشی از اسناد مورد نیاز از آرشیو سازمان ...

این گزارش که ترجمهء شش فصل از گزارش پایانی کارگاه منطقه‌ای یونسکو در خصوص اتخاذ راهبردهایی برای آموزش ارزشها در قالب عناوین علوم و تکنولوژی است که در مالزی برگزار گردید، شامل شش فصل است که فصل اول مقدمه گزارش است و فصل دوم نیز به مفهوم، معرفی و شکل‌گیری ارزشها از طریق تدریس علوم اختصاص دارد که در آن از مفهوم ارزشها و جایگاه آن در نظام آموزشی، ارزشها و تدریس ، شناسایی ارزشها و شکل‌گیری ارزش و اهداف آموزشی تدریس علوم در مدارس بحث شده است . فصل سوم مربوط به راهبردها در مورد شکل‌ ...
نمایه ها:
ارزش | 
علم | 
مالزی | 
تدریس | 
آموزش | 
  
در پژوهشهایی که به "آینده" بستگی و تاکید دارند، نقش فرهنگها، برجستگی فزاینده‌ای یافته است . در سال 1990، سازمان یونسکو طرحی را با نام "آینده فرهنگها" با هدف شناسایی روشهای پیش‌بینی نشده و قابل پیش‌بینی در زمینه تاثیرات متقابل توسعه فرهنگی، هویتهای فرهنگی و جوامع چندفرهنگی در سطح منطقه‌ای و میان‌منطقه‌ای، با هماهنگی بانو الئونورا ماسینی به اجرا گذاشت که در نشستهای گروه کارشناسان مرکز یونسکو، روشهای زیر شناسایی شد: جهانی کردن نوسازی نمونه غربی، نفوذ روزافزون فرهنگی، به ویژه، فن ...