عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا به گونه‌ای شکل گرفته که همواره شاهد تحول در استراتژی‌های این کشور هستیم. به گونه ای که در قرن نوزدهم شاهد اتخاذ استراتژی انزواگرایی با توجه به شرایط حاکم توسط سیاستمداران این کشور هستیم البته بعد از فروپاشی نظام دو قطبی عامل معنابخش سیاست خارجی آمریکا(مقابله با شوروی) به یکباره رنگ بربست و در دهه 1990 سیاست خارجی آمریکا با نوعی سردرگمی مواجه بود که با حادثه 11 سپتامبر تروریسم مطرح شد و در قرن بیست‌و‌یکم شاهد استراتژی مبارزه با تروریسم هستیم. گ ...

سابقه تاسیس سازمان ملل به جنگ دوم جهانی باز می گردد. در این راستا تلاش و کوشش آمریکا در تاسیس سازمان ملل غیر قابل انکار است. در واقع از همان هنگامی که ایده های ودرو ویلسون برای تحقق ارزش های لیبرالی مورد نظر آمریکا در طرح جامعه ملل به واقعیت وحقیقت منجر نشد،طرح تاسیس سازمان ملل به عنوان یک ضرورت برای نخبگان سیاست این کشور مطرح گردید. تعقیب رویکرد هایی چون: سقوط ارزشی و هنجارهای کمونیسم جهانی به رهبری شوروی، تامین بیشتر قدرت و منافع ملی، مشروعیت بخشی به رفتارهای بین المللی، ک ...

چکیده روابط خارجی افغانستان در قبال کشورهای مختلف تا قبل از حادثه یازده سپتامبر سال 2001، یک رابطه پر از تناقض و پارادوکس بوده است. از یک سو قسمت عمده روابط خارجی افغانستان متأثر از فضای موجود در جنگ سرد میان امریکا و اتحادجماهیرشوروی بود، و از سوی دیگر از آن جایی که افغانستان در این دوران در بحران و جنگ قرار داشت، به خصوص پس از خروج ارتش سرخ شوروی از این کشور، روابط و سیاست این کشور با کشورهای مختلف مبتنی بر منافع گروه‌ها و جریان‌های مختلف سیاسی، اقوام و مذاهب و... می‌چرخید ...

اگرچه تروریسم مدت ها در تاریخ روابط بین الملل وجود داشت اما وقوع حوادث 11 سپتامبر آن را به دستور کار جهانی تبدیل کرد ایالات متحده امریکا را وادار به باز تعریف روابط خود با دیگر قدرت های بزرگ از جمله روسیه نمود. با وجود رقابت شدید بین دو قدرت در عرصه های نظامی و استراتژیکی، چه عواملی روسیه را در جهت همکاری با ایالات متحده امریکا سوق داده و باعث گردیده است روسیه در طی دو جنگ در خاورمیانه، جنگ با افغانستان و جنگ با عراق از سوی ایالات متحده امریکا به همراهی با این کشور بپردازد؟ ح ...

خاورميانه با داشتن منابع غني انرژي از يك سو و موقعيت خاص ژئوپوليتيك ازسوي ديگر، حوزه ي منفعتي غيرقابل اغماض، براي قدرت هاي بزرگ محسوب مي شود. در دوران دو قطبي سطح روابط و چگونگي پيوند آمريکا واتحاد جماهير شوروي با کشورهاي خاورميانه تابعي از روابط آن دو کشور و شرايط بين المللي بود .سياست خارجي آمريکادر دوران پس از 11 سپتامبر براي کسب هژموني جهاني تنظيم وبه مرحله اجرا گذاشته شده است .در حاليکه در دوران نظام دو قطبي ايالات متحده درصدد تثبيت حوزه نفوذ شوروي وبي ثبات حوزه نفوذ شور ...

با‌به‌قدرت رسیدن نومحافظه‌کاران در آمریکا و‌متعاقب حمله تروریستی به‌برجهای سازمان تجارت جهانی در 11سپتامبر 2001- به‌عنوان تأثیر گذارترین حادثه تروریستی و‌نقطه عطفی در روابط بین‌الملل- مقوله تروریسم به یکی از مهمترین دستورکارهای امنیتی تبدیل شد. در واقع تروریسم بعداز11 سپتامبر خود به عاملی درجهت شکل دهی به سیاست خارجی برخی کشورها تبدیل شده و در عرصه ساسیت بین‌الملل هرکشوری براساس ارزشها و هنجارهای مدنظر خود به مقابله با تهدیدات نامتقارن و تروریسم پرداخته، استراتژی خاصی را ات ...

بررسی روابط و مناسبات استراتژیک آمریکا و روسیه همواره تحت تأثیر شرایط و موقعیت های مختلف در حال تغییر از حالت هماهنگی و همکاری به عدم همکاری و تنش و یا برعکس بوده است. روی کار آمدن روسای جمهور با دکترین های متفاوت و گاه متضاد در هر یک از دو کشور زمینه و عاملی برای ایجاد تغییر در روابط دو کشور بوده است. چرا که از جنگ جهانی دوم به بعد روابط روسیه و آمریکا تحت تأثیر دکترین های منبعث از دو کشور ، زمینه همکاری یا عدم همکاری را فراهم ساخته که این امر نشان دهنده نوع دیدگاه و طرز تف ...

شرایط سیاسی- امنیتی افغانستان که با ویژگی بحران یاد می‌شود هر چند ریشه‌هایی دیرینه و عمیق در دل تاریخ این کشور دارد اما تهاجم ارتش سرخ در 1979 را می‌توان آغاز بحران فعلی این کشور دانست. دربررسی بحران افغانستان که چندین دهه است این کشور و منطقه را دستخوش بی‌ثباتی نموده است و امکان حضور نیروهای فرامنطقه‌ای را فراهم نموده است به نظر می‌رسد عوامل مختلف یا مستقیماً‌عواملی ژئوپلتیکی هستند یا اینکه ربط بسیار عمیق با ژئوپلتیک دارند. البته در این راستا هیچ قصد گرفتار شدن در دام «جبر ژ ...

در طول سه دهه گذشته پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، تنش و تخاصم محور اصلی روابط ایران و آمریکا را تشکیل داده است. اما پس از حادثه 11 سپتامبر، برخی تحولات منطقه ای از جمله اشغال افغانستان و عراق توسط آمریکا در سال 2003 م. و...، متغیرهای جدیدی را در مناسبات ایران و آمریکا مطرح کرده است.به طوریکه در برهه ای از این تاریخ باب مذاکرات و گفتگوها بین ایران و آمریکا پس از اشغال عراق بازگردید و این در حالی است که نخستین کشوری که ایران را به دستیابی به فناوری هسته ای ترغیب و این ف ...