عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 61

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با مطرح شدن بحث هدفمند سازی یارانه ها و اثبات ضرورت این امر در کشور، جای خالی معیار کمی مناسب برای بررسی اثرات تغذیه ای این سیاستها احساس شد. به منظور دسترسی به این معیار ابتدا با استفاده از مدل سیستم تقاضای ایده آل درجه-2 سانسور شده و داده های درآمد-هزینه خانوار سال 1384، به بررسی الگوی مصرفی خانوارهای شهری و روستایی پرداخته شد. در ادامه به محاسبه کشش های قیمتی کالری، پروتئین و کربوهیدرات برای 6 گروه از کالاهای یارانه ای پرداخته شد. این گروهها شامل نان، برنج،‌ گوشت دام، لبنی ...

در کل تاثیر یارانه های کالاهای اساسی بر رفاه اقشار کم درامد شهری منفی بوده است جز در مورد کالاهای کپنی که به علت توزیع برابر انها بین کل خانوارها ئ برخوردار بودن سهم بالا در سبد خانوارهای کم درامد شهری موجب کم شدن هزینه پرداخت شده برای ان اقلام شده است.از طرفی اساسا تاثیر یارانه ها بر رفاه اقشار کم درامد شهری با توجه به مثبت بودن ضریب جینی انها از سهم این یارانه ها در هزینه خانوارها منفی بودن تاثیر انها را تایید می کند. ...

جایگاه بخش کشاورزی در خودکفایی و اشتغال کشور از یک سو و ناگزیر بودن ریسک در فعالیت‌های کشاورزی از طرف دیگر، لزوم توجه ویژه دولت به اعمال سیاست‌های حمایتی را روشن می‌سازد. از جمله مهم‌ترین این سیاست‌ها، پرداخت یارانه تولیدی به این بخش است. آنچه امروز بیش از پیش در اقتصاد حمایت مطرح است، تلاش برای کارآمد کردن روش پرداخت یارانه‌ها است. هدف این تحقیق ارزیابی اثربخشی یارانه‌های تولیدی در بخش کشاورزی ایران طی سال‌های 52 تا 88 و ارائه الگویی بر ای اثر بخش نمودن این یارانه‌ها بود. بر ...

با اجرای تحول تاریخی قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال 1389، جراحی اقتصادی دوران گذر از اقتصاد یارانه‌ای به اقتصاد رقابتی و آزاد پس از گذشت دو دهه انتظار، عملیاتی شد و تحقیقات در مورد این موضوع را از منظر نظارت و ارزیابی اثرات بعد از اجرا، وارد عرصه جدیدی نمود. از آنجایی که طرح هدفمندی یارانه ها در رأس برنامه های تحول اقتصادی دولت قرارگرفته؛ این طرح جامعه روستایی را نیز همگام با تمامی اقشار جامعه از سیاست های خود متاثر ساخته است. در تحقیق حاضر تلاشی صورت می گیرد تا اثرات ه ...

با توجه به اهمیت نهاده کود در افزایش بهره‌وری زمین و عملکرد محصول و استراتژیک بودن محصول گندم در حفظ امنیت غذایی، به خصوص در مناطق محروم کشور از جمله منطقه سیستان و توجه به دیدگاه کشاورز به عنوان فردی آگاه به شرایط مزرعه و محرومیت این منطقه، در این مطالعه مدل‌های برتری تصادفی برای تعیین سیاست یارانه کود از دیدگاه کشاورزان طراحی شد. نتایج معیار برتری تصادفی درجه اول و دوم بر اساس اندازه مزرعه نشان داد کشاورزان خرده‌پا سیاست یارانه مستقیم و یارانه نقدی کود را بر دیگر سیاست‌ها ت ...

با توجه به قانون برنامه چهارم توسعه در مورد قیمت فرآورده های نفتی و در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز، افزایش قیمت حامل های انرژی و یا حذف یارانه های پرداختی به این حامل ها از ضروریات اجتناب ناپذیر اقتصاد ایران می باشد. یارانه ها به عنوان یکی از ابزارهای اقتصادی و مالی دولت ، تأثیر مهمی در رشد اقتصادی ایفا می کنند و از آنجا که رشد اقتصادی هدفی مطلوب است، شناسایی عوامل به وجودآورنده آن و شدت تأثیرگذاری هریک از آن ها مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گزاران قرار گرفته است . از ای ...

روند تقاضای انرژی در کشور در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی، نشانگر نامناسب بودن وضعیت مصرف انرژی است. تحلیل مسائل انرژی نشان می دهد که ادامه سیاست پرداخت یارانه انرژی بطور غیرمستقیم و فاصله گرفتن قیمت‌های اسمی فروش حامل های انرژی با قیمت های واقعی، مانع اصلی توسعه در بخش انرژی و بهره‌وری پایین انرژی در نظام اقتصادی است. از آنجا که یارانه انرژی، از طریق مصرف انرژی در بخش های مختلف توزیع می شود، تداوم این روش بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور آسیب های جدی وارد می سازد. حاملهای ...

روند تقاضای انرژی در کشور به ویژه طی سال‌های اخیر سیر فزآینده و پرشتابی را طی کرده‌است. این وضعیت، در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی، نشانگر نامناسب بودن وضعیت بخش انرژی در کشور است. مهمترین مانع در این ارتباط پرداخت یارانه انرژی به روش متداول در کشور می‌باشد. با توجه به اینکه سهم یارانه نفت‌گاز در یارانه پرداختی دولت به حامل‌های انرژی بسیار زیاد می‌باشد، بنابراین در این پژوهش به این مهم پرداخته می‌شود. در این مطالعه تاثیر یارانه پرداختی دولت به نفت‌گاز روی مصرف این فرا ...

پرداخت یارانه به نهاده‌های کشاورزی همچون کود و سم باعث افزایش مصرف بی‌رویه و غیربهینه از این عوامل تولید شده و ازطرفی دیگر باعث افزایش هزینه دولت می‌گردد. پیامدهای نامطلوب توزیع یارانه‌ نهاده‌ها موجب شده است تا حذف یارانه‌ها به منظور تسریع رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه مورد تأکید قرار گیرد. یکی از محصولاتی که در ایران یارانه تولیدی به آن تعلق می گیرد، پیاز می باشد. طبق آمار سال 1386 کشور ایران با برخورداری از 816,108 بهره‌بردار و سطح زیر کشت 068,50 هکتار، حدود دو میلیون تن ...