عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پرداخت یارانه یکی از ابزارهای حمایتی دولت است که در جهت حمایت از قشرها و بخش‌های مختلف اقتصادی به کار می‌رود. در دهه اخیر، با توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مبنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن بالا گرفته است. امروزه پرداخت یارانه به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، متداول است و یکی از اهداف سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت، حذف یارانه‌ها می‌باشد. با توجه به این موضوع، در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر ی ...

با توجه به نقش بخش کشاورزی از نظر تولید، ایجاد اشتغال و امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه به طرق گوناگون، این بخش را مورد حمایت قرارمی دهند. انگیزه های اصلی سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی را می توان در رشد و توسعه اقتصادی بویژه در مناطق روستایی، حمایت از اشتغال، حفظ تولید داخلی، افزایش سرمایه گذاری و کاهش وابستگی به خارج و حذف و کاهش فقر برای دست یابی به شرایط مناسب زندگی نام برد. از اینرو پژوهش حاضر با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل دیتا ...

بر اساس مباحث تئوریکی اخیر ، رشد اقتصادی و رشد تجارت بین الملل نقش بسزایی در روندتوسعه کشورها ایفاء می کنند . با توجه به اینکه روند تجارت جهانی با کاهش مواد خام همراه است وتنها منبع قابل اتکاء برای رشد تولید ملی و افزایش درآمد ارزی، صادرات محصولات غیر نفتی است ؛ بنابر این، توجه به صادرات غیرنفتی یک ضرورت ملی محسوب می شود. صادرات الکل نیز در راستای همین نوع صادرات می باشد. در این پژوهش عوامل موثر بر توسعه ی صادرات الکل اتیلیک مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول کلیات پژوهش ...

رشد جهانی بازارها تمایل شرکتها به حضور در بازارهای جهانی را افزایش داده است و اغلب آن ها بر صادرات به بازارهای خارجی متمایل شده اند. صادرات یکی از حیاتی ترین بخشهای اقتصاد هر کشور را تشکیل می‌دهد. صدور کالا و خدمات مهم‌ترین منبع تأمین درآمد ارزی کشور محسوب میشود که نبض اقتصاد زنده و فعال دنیا را در دست دارد. هدف پژهش حاضر بررسی تأثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد صادراتی شرکت‌های فعال در حوزه صادراتی استان اردبیل است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکتهای ...