عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

طنز نوعی برقراری ارتباط است که موجب ایجاد احساسات و شناخت مثبت می‌شود. کاربرد تکنیکهای طنز در کلاس زبان می‌تواند راهی برای حل مشکلات یادگیری واژگان باشد که بخش مهمی از زبان محسوب می‌شود. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر استفاده از تکنیکهای طنز بر یادگیری و به‌یادآوری لغات غیرفعال و فعال در زبان‌آموزان ایرانی است. برای نیل به این هدف، 90 زبان‌آموز زن در سطح زبانی متوسط از یک آموزشگاه زبان در تهران بر اساس روش نمونه‌گیری غیرتصادفی (دست‌نخورده) گزینش شدند و به دو گروه ش ...