عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر تشبیه بر یادگیری درون خط و برون خط سرویس بلند بدمینتون در افراد کم توان ذهنی آموزش پذیر بود. به این منظور، 20 دختر کم توان ذهنی آموزش پذیر راست دست در دامنه سنی 25-17 سال انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی تشبیه و دستورالعمل آموزشی آشکار تقسیم شدند. به گروه آموزش آشکار دستورالعمل پنج مرحله ای سرویس بلند بدمینتون و به گروه تشبیه، تشبیه رها کردن زباله و جارو زدن آن ارائه شد. در دوره اکتساب سرویس (روز اول)، 8 دسته ی 15 کوششی با فاصله ی بین کوششی 2 ...

سالمندی ابعاد مختلفی از حرکات ارادی ، یادگیری و مهارت حركتي را تحت تأثیر می گذارد. انجام مهارت‌هاي حرکتي و مفهوم يادگيري و بازآموزي مهارت‌ها درافراد سالمند اهميت ويژه‌اي دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي قابليت يادگيري در گروههاي سني جوان،میانسال وسالمند بوده و اینکه در توانبخشی از چه نوع استراتژی و پروتکل درمانی جهت کسب مهارت حرکتی افراد سالمند استفاده نماییم،انجام شد. جهت بررسي قابلیت یادگیری در سالمندان وتأثیرآگاهی صریح بر میزان یادگیری، يك وظيفه حركتي واكنشي متوالي كه با است ...

اهمیت آموزش و یادگیری واژه در تمام موقعیت های آموزش زبان حائز اهمیت است.اعتقاد بر این است که آموزش صریح راهبرد واژه میتواند به بهتر شدن تدریس واژه کمک کند.این تحقیق سعی کرده است که تاثیر آموزش صریح راهبرد واژه را بر روی یادگیری واژه در محیط انگلیسی برای اهداف ویژه بررسی کند.به همین منظور 36 دانشجوی رشته ی مکانیک به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند.تدریس گروه آزمایشی بر اساس روش آموزشی پیشنهاد شده برای آموزش صریح راهبرد واژه توسط آومالی و شاموت(1994)بود.موارد تدریس از سری کت ...

دانش لغوی یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت کلی در یادگیری زبان دوم یا خارجه می باشد. با این وجود، تا مدت ها توجه خاصی به آموزش لغات نمی شد و فراگیری لغات به عنوان امری تلقی می شد که خود به خود و بدون نیاز به آموزش خاص محقق می شود. مطالعه ی حاضر با تأکید بر اهمیت آموزش لغات میزان تأثیر دو روش شناخته شده در یادگیری لغات، روش یادگیری ضمنی و روش آموزش صریح، بر فراگیری و یادآوری لغات را مورد بررسی قرار داده است. با جمع آوری داده های لازم از طریق یک پیش آزمون و دو پس آزمون و تجزی ...

زندگی کردن روی سیاره ای که در آن فاصله ها برداشته شده اند، تعامل جهانی مردم را نه تنها به یک کانال مشترک (اینترنت یا ویدیو کنفرانس)،بلکه به یک زبان مشترک ملزم میکند (Block & Cameron, 2002)، یادگیری زبان انگلیسی بعنوان یک زبان بین المللی(اعتبار آن را بدست آورده است) در شروع هزاره جدید در همه جا حی و حاضر است. بنا بر این، بمنظور کسب گویایی در آن زبان، نه تنها چارچوب تئوریهای جدید لازم است که در نظر گرفته شوند، بلکه کارآمدترین سیستم آموزشی در کسب کردن توانش کاربردی زبان یک مسئله ...

تاثیر آموزش صریح استراتژی خوشه بندی واژگان مضمونی به دو گروه متفاوت از طریق hyperlink پاورپینت بر یادگیری و یادآوری واژگان 75 فراگیر EFL ایرانی در سطح متوسط مورد برسی قرار گرفت. فراگیران به صورت تصادفی از یک آموزشگاه انگلیسی در شهر قم انتخاب شدند. کسانی که موفق به گذراندن تست Nelson ( تست200A (شدند، در این مطالعه شرکت داده شدند. گروه نمونه به صورت تصادفی به سه گروه مختلف اختصاص داده شد: دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل. حدود 70 واژه که مضمون و تم یکسانی داشتند برای هدف مطالعه ...

تحقیقات گذشته به روشنی نشان داده است که سیستم حروف تعریف انگلیسی زبان آموزان غیر بومی را شدیداَ به چالش می کشد. می توان در مطالعاتی که به پیچیدگی و ظرافت سیستم و یا مطالعاتی که به بررسی اشتباهات زبان آموزان در استفاده از حروف تعریف می پردازند شواهدی حاکی از این امر یافت . بر اساس نتایج بر گرفته از تدریس گرامر، برخی محققان پیشنهاد می کنند که تدریس صریح تنها زمانی تاثیر گذار است که ساختارها آسان هستند. در این مصداق ، سیستم حروف تعریف، با وجود پیچیدگی درونی آن، با روش متمرکز برف ...

گرچه در حوزه تاکید بر ساختار توجه وافری به نحو و لغات زبان شده است اما آواشناسی زبان در تدریس زبان خارجی و تحقیق در مورد آن مورد غفلت واقع شده است. این پایان نامه در صدد پر کردن خلا ذکر شده در پیشینه تحقیق روش تدریس زبان انگیسی می باشد. تمییز آوایی بخشی از قابلیت آوایی زبان آموزان است. بنابر این هدف این مطالعه کاوش در تاثیرات آموزش صریح و غیرصریح واجهای انگلیسی در بهبود توانایی زبان آموزان مبتدی در تمییز واجهای زبان انگلیسی می باشد. برای انجام این مطالعه 50 زبان آموز مبتدی مر ...

55 زبان آموزدختر ایرانی که از نظر توانایی زبانی در سطح متوسط بودند در این تحقیق شرکت کردند. این زبان آموزان به سه گروه آموزش صریح،آموزش ضمنی، و کنترل تقسیم شدند. در هر یک از گروههای آموزشی 20 نفر و در گروه کنترل 15 نفر حضور داشتند. علاوه بر زبان آموزان، 40 انگلیسی زبان هم برای فراهم کردن الگوی انگلیسی، پرسشنامه های این تحقیق راکه در زیر در مورد آنها صحبت می شود پر کردند. آموزش در طول مدت هشت جلسه و 30 دقیقه در هر جلسه به زبان آموزان داده می شد. در هر جلسه همه زبان آموزان وید ...