عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 94

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
  
الگوهای واژه گزینی (شیوه ی ایجاد پیوند بین کلمات و مفاهیم) از زبانی به زبان دیگر متفاوت است. مطالعه ی حاضر تاثیر الگوهای واژه گزینی زبان اول بر پردازش لغات در زبان دوم را در یک زمینه ی جمله ای مورد بررسی قرار میدهد. تمرکز این تحقیق بر روی مواردی میباشد که در آن دو معنای متفاوت یک کلمه ی چند معنا در فارسی به دو کلمه متفاوت انگلیسی ترجمه می شوند. مثلا، در زبان فارسی کلمه ی"ماه" بر هر دو مفهوم ماه (آسمان) و ماه (سال) در زبان انگلیسی دلالت میکند. در این مطالعه، پردازش ترجمه های ا ...

چکیده ندارد.