عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 29

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف و زمینه ی تحقیق: یادگیری حرکتی مجموعه ای از فرآیندهای همراه با تمرین و تجربه است که به تغییرات نسبتاً پایدار در قابلیت اجرای ماهرانه حرکات منجر می شود. هدف از پژوهش حاضر شناخت اثر محرومیت از خواب بر یادگیری مهارتهای حرکتی ظریف و درشت دانشجویان پسر می باشد. مواد و روش تحقیق: روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، آزمون اکتساب و آزمون یادداری با گروه کنترل و دو گروه تجربی می باشد. بدین منظور 60 نفر به صورت تصادفی از بین نمونه های همگن شده از بین دانشجویان پسرکا ...

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی پردازش حسی و یادگیری حرکتی درکودکان مبتلا به فلج مغزی و معلولیت جسمانی بود. روش پژوهش فعلی از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری عبارت بود از کلیه‌ی کودکان مبتلا به فلج مغزی و کودکان دچار معلولیت جسمانی که در 6 ماهه‌ی دوم سال 1392 به مراکز توانبخشی شهر اردبیل مراجعه کرده بودند. از بین مراجعین 40 کودک (20 فلج مغزی و 20 معلول جسمی) را که شرایط ورود به مطالعه داشتند به شیوه در دسترس انتخاب کرده و به روش تصادفی ساده به دو گروه 10 نفره (کنترل و آزمایش) گما ...

زمینه و هدف: اکرمن(1988) هوش و توانایی حرکتی را به عنوان دو توانایی مهم جهت درک کامل تفاوتهای فردی در زمینه اجرای مهارت های حرکتی می داند. علاوه بر این وی این توانایی ها را به طور موثر مرتبط با سه مرحله یادگیری(شناختی، تداعی و حرکتی)، فیتز و پوسنر دانسته است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگیهای آنتروپومتریکی، آمادگی حرکتی و بهره هوشی با یادگیری مهارتهای پایه بسکتبال(پاس، دریبل و شوت) در کودکان 11تا12 ساله بود. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان پسر ...

سالمندی ابعاد مختلفی از حرکات ارادی ، یادگیری و مهارت حركتي را تحت تأثیر می گذارد. انجام مهارت‌هاي حرکتي و مفهوم يادگيري و بازآموزي مهارت‌ها درافراد سالمند اهميت ويژه‌اي دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسي قابليت يادگيري در گروههاي سني جوان،میانسال وسالمند بوده و اینکه در توانبخشی از چه نوع استراتژی و پروتکل درمانی جهت کسب مهارت حرکتی افراد سالمند استفاده نماییم،انجام شد. جهت بررسي قابلیت یادگیری در سالمندان وتأثیرآگاهی صریح بر میزان یادگیری، يك وظيفه حركتي واكنشي متوالي كه با است ...

بررسی و مقایسه یادگیری حرکتی صریح و تلویحی در بیماران مبتلا به MS و مقایسه آن با افراد سالم هدف این تحقیق می‌باشد. در این تحقیق که از نوع دو عاملی مختلط بوده، 39 بیمار و 39 فرد سالم شرکت داشتند که هر گروه به دو زیرگروه 19 نفری صریح و 20 نفری تلویحی تقسیم شدند. جهت اجرای مطالعه، از یک نرم افزار جهت بررسی یادگیری حرکتی استفاده شد، بدین صورت که 4 مربع با رنگهای مختلف بر روی صفحه نمایش کامپیوتر ظاهر می‌شد و داوطلب می‌بایست به محض مشاهده هر مربع، کلید مربوط به آن را فشار می‌داد و ...

مقدمه: هدف کلی از انجام این پژوهش تعیین تاثیر تصویرسازی بینایی و حرکتی بر عملکرد و یادگیری سرویس کوتاه بدمینتون بود. مواد و روش ها در این راستا و با توجه به اهداف اختصاصی پژوهش 45 نفر از دانشجویان دختر که در رشته‌های مختلف دانشگاه‌های تربت حیدریه به تحصیل اشتغال داشتند و از عهده امتحان اولیه (پرسشنامه تجدید نظر شده تصویرسازی حرکت) برامدند به صورت نمونه در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده دراین پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده تصویر سازی حرکت (سهرابی و همکاران 1386) و ...

نانوذرات نقره که یکی از پر مصرف‌ترین نانو مواد مورد استفاده در صنعت و پزشکی می‌باشند، ممکن است در هوا پراکنده شده و پس از ورود به بینی از مخاط، ریه‌ها و یا از طریق اعصاب بویایی، جذب و به مغز انتقال یافته و بر رفتار اثر بگذارند. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثرات تجویز داخل بینی نانو ذرات نقره بر تعادل و یادگیری حرکتی موش‌های صحرایی بود. در این مطالعه 50 سرموش صحرایی نژاد ویستار به 5 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل بدون تیمار، گروه حامل توسط حامل دارو و گروه‌های NP3، NP15 و استات ...

هدف پژوهش حاضر مقایسه یادگیری ریاضی دانش آموزان کمیته امداد و عادی با توجه به طبقه بندی شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی بلوم می باشد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان عادی و تحت پوشش کمیته امداد مقطع ششم ابتدایی شهرستان ایرانشهر که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و تجزیه و تحلیل براساس 132 پرسشنامه انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل یک آزمون و دو پرسشنامه می باشد که یه منظور سنجش میزان یادگیری دانش آموزان در حوزه شناختی، یک آزمون م ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر چهار روش آموزش مشاهده‌ای بر سطح اکتساب و یادداری شناختی همچنین اکتساب و یادداری حرکتیِ مهارت بالانس ژیمناستیک بود. به همین منظور 68 نفر دانشجویِ پسر دانشگاه شهید چمران که واحد تربیت‌بدنی عمومی را انتخاب کرده بودند، و هیچ تجربه تخصصی از مهارت-های ژیمناستیک را نداشتند، به روش تصادفی ساده انتخاب و در4 گروه: 1) گروه مشاهده مدل زنده 2) گروه مشاهده مدل زنده و توضیح شفاهی 3) گروه مشاهده مدل انیمیشن و توضیح شفاهی و 4) گروه ترکیبی مشاهده مدل زنده و ا ...