عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 390

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در باغ گیاه‌شناسی کلیه گیاهان اعم از بومی یا خارجی به روش علمی و با رعایت نیازهای اکولوژیک آنها که مصنوعا تامین می‌گردد به صورت تکپایه یا توده‌ای کشت می‌گردند و شناسنامه هر یک شامل نام علمی ، نام فارسی یا محلی مکان انتشار ، مبدا بذر و حتی‌الامکان نام خانواده بر روی اتیکت ثبت و در پای آنها نصب می‌گردد. طرح احداث باغ بتانیک یک طرح مستمر خواهد بود که اساسی‌ترین هدف آن مطالعات علمی نظیر کشت و ... مراحل داشت نظیر وجین مبارزه با علفهای هرز ، عکس‌العمل گیاهان در مقابل تغییر شرایط نا ...
نمایه ها:

امروزه باغهای گیاه شناسی در سراسر جهان مورد علاقه و استفاده دوستداران درخت و گل و گیاه است ، و بسیاری از افراد علاقمند ، دانش‌پژوهان و محققات و دانشجویان گاهگاه از باغهای گیاهشناسی بازدید کرده و خاطر خوشی با خویش بهمراه دارند بنابراین به نظر رسید که تا احداث یک باغ گیاهشناسی در دانشگاه الزهرا بتوان با پلاک گذاری درختان و در نیمه های فضای سبز تا حدی این مشکل را برطرف نمود. جمع‌آوری نمونه های کامل (گلدار و میوه دار) درختی و درختچه های موجود در شناسائی گونه های آنها و سپس پلاک گ ...

اجرای این طرح در جزیره کبودان، نقطه آغازی برای بررسی پوشش گیاهی سایر جزایر دریاچه ارومیه و متعقاب آن استان آذربایجان‌غربی است . در انجام این طرح، ابتدا منابع و اطلاعات موجود اعم از بررسی‌های انجام گرفته و نقشه‌های مختلف (زمین‌شناسی، خاک‌شناسی، گیاهشناسی و توپوگرافی) و عکسهای هوائی، جمع‌آوری و مورد استفاده قرار می‌گیرد. سپس با استفاده از روشهای فیتوسوسیولوژیک و اکولوژیک ، فورماسیونهای موجود تعیین و مشخص می‌گردند تا قطعات نمونه در نواحی یکنواخت به تعداد و اندازه لازم استقرار یا ...

1 - کدبندی اطلاعات موجود در باغ گیاه‌شناسی ایلام. 2 - کامپیوتر لازم اطلاعات موجود در باغ گیاه‌شناسی 3 - ایجاد بانک اطاعاتی از گیاهان موجود در باغ ...

1- گیاه پلرکونیم روزیم: برگ های گیاه شمعدانی عطری در اواسط تابستان 1378 جمع آوری و پس از خشک شدن در دمای محیط، به روش تقطیر با بخار آب اسانس گیری شد. گیاه در مرحله گلدهی کامل از باع گیاه شناسی موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع جمع اوری گردید. با استفاده از کروماتوگرافی تجزیه وای ‏‎GC‎‏ و کوپل آن با طیف سنجی جرمی ‏‎FC/MS‎‏ مواد متشکله اسانس شناسایی گردیدند. حاصل این بررسی که بر روی اسانس حاصل از برگ گیاه صورت گرفته شناسایی 33 ترکیب توپنوئیدی است. ترکیبات ترپنوئیدی عمده در اسانس ب ...

ویژگیهای اکولوژیکی گیاه اسپرس خراسانی (پخش و گستردگی، تراکم در محیطهای رویش ) و نیز خصوصیات زادآوری، مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی ... مورد مطالعه قرار گرفت . رویش در شرایط مختلف مطالعه شد. ...
نمایه ها:
اسپرس | 
گیاه | 

گیاه داز به صورت درختچه در بخش وسیعی از اراضی آبراهه ای استان های سیستان و بلوچستان تا هرمزگان پراکنش دارد. وسعت این جامعه گیاهی تنها در استان سیستان و بلوچستان به بالغ بر 300000 هکتار می رسد. گیاه داز در جنوب ایران از جهت استفاده آن در تولید پای افزار، سفره، ریسمان و ... در سطح محلی روستایی کاربرد دارد. لذا با شناخت بهتر و عمیق تر این گیاه و تعیین راههای تکثیر و گسترش آن و نیز حصول اطلاع از میزان تولید سالانه در هکتار بخش مواد سلولز این گیاه و آزمایش آن برای آگاهی از امکان ا ...

اثرات زیان آور یک گیاه برگیاه دیگر بوسیله تولید مواد شیمیائی از طریق ریشه ها و برگها و رهاسازی آن به محیط اطراف راآللوپاتی می گویند. دوفازاساسی درتحقیق یک پدیده آللوپاتیکی وجود دارد. درفازاول یعنی بیواکولوژیکی روابط متقابل آللوپاتیکی شناسایی شده و درشرایط مزرعه نشان داده می شود. درفاز دوم یعنی شیمیائی - آناستیکی مواد آللوشیمیائی مسئول پدیده از گیاه جدا وشناسایی می شود. درشرایط مزرعه مشاهده شده است که گیاه Nepeta sp. یک دایره خالی از گیاه دراطراف خود ایجاد می کندکه نشانه آللوپ ...

سرشاخه‌های گیاه ترخون (Tarrajon) به دلیل داشتن اسانس بعنوان ماده‌ای غذائی و داروئی در سراسر دنیا از جمله ایران مصرف می‌گردد. این گیاه که موطن اصلی آن سیبری است در حال حاضر در نقاط مختلف دنیا کشت و تکثیر می‌گردد. نمونه‌های موجود در ایران از جمله فرمهائی هستند که بدلیل وجود آب و هوای خاص ایران از طعم و بو و مزه خاص برخوردار است . تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که گیاه دارای ازال 4ˆ0 درصد اسانس می‌باشد. نظر به اهمیت خاص ترخون در صنایع غذائی ، بهداشتی و داروئی برآن شدیم که اجزاء عمده ...