عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 143

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور بررسی اثرات آللوپاتیک ژوگلان و عصاره‌ی برگ پوسیده‌ی گردو بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ی چغندر‌قند و برخی علف‌های هرز غالب آن همچون تاج خروس، یولاف وحشی و قیاق در سال 1389 دو آزمایش شامل یک آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار و دو فاکتور A (غلظت عصاره) و B (نوع اعمال عصاره به دو صورت خاک‌کاربرد (در دو مرحله هنگام کاشت و دو برگی علف‌های هرز و چهار برگی چغندرقند) و محلول‌پاشی (در مرحله دو برگی علف‌های هرز و چهار برگی چغندرقند)) در محل ...

ازمک (Lepidium draba) یک علف هرز چندساله و متعلق به خانواده شب بو (Brassicaceae) است. این گیاه غنی از گلوکوزینولات گلوکورافانین است که می‌تواند در حضور میروزیناز به ایزوتیوسیانات سولفارافان تبدیل شود. این متابولیت دارای اثرات زیستی و بیولوژیکی مختلفی از قبیل فعالیت‌های آنتی‌اکسیدانی، آنتی باکتریایی، ضدالتهابی، ضد قارچی است و در تنظیم چرخه سلولی، مهار رشد و تکثیر سلول‌های سرطانی موثر می‌باشد. در این مطالعه، اثرات غلظت‌های مختلف (صفر (به‌عنوان شاهد)، 25، 50، 100، 200 و 400 میلی ...

به منظور بررسی اثرات سطوح نانو اکسید روی و حضور نمک در بستر بذور یک رقم کلزا (اکاپی) بر قابلیت جوانه‌زنی و رشد گیاهچه‌ها، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه‌های دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1391 انجام شد. تیمارها شامل پنج غلظت نانو اکسید روی (0، 0/3، 0/6، 1/2 و 1/8 میلی‌مولار) و چهار سطح شوری (0، 50، 100 و 150 میلی ‌مولار کلرید‌ سدیم) بود. نتایج نشان داد که شوری اثر بازدارنده بر قابلیت جوانه‌زنی، رشد و شاخص‌های قدر ...

در این پژوهش، اثر سالیسیلیک اسید (SA) و آسکوربیک اسید (ASA) در تقویت سیستم آنتی اکسیدانی و افزایش بقاء گیاهچه های ریزازدیاد شده گل جعفری(Tagetes patula) در طی سازگاری بررسی شده است. نتایج نشان داد که درصد بقاء گیاهچه های که به محیط کشت آنها 1 میلی مولار SA و100 میلی گرم ASA اضافه شده بود، بیشتر از سایر تیمارها بوده است. نتایج همچنین تغییرات در میزان پروتئین و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در برگ ها و ساقه گیاهچه ها ریزازدیاد شده در طی سازگاری را نشان داد. بیشترین میزان پرو ...

به منظور بررسی اثر تیمارهای پرایمینگ بر جوانه زنی و رشد گیاهچه شش ژنوتیپ چغندرقند و همچنین تعیین بهترین تیمار پرایمینگ و ژنوتیپ دو آزمایش در سال زراعی 1389 انجام شد. آزمایش اول و دوم به ترتیب در آزمایشگاه بیوتکنولوژی تحت شرایط کنترل شده و آزمایشگاه تکنولوژی بذر تحت شرایط آزاد (محیط آزمایشگاه) در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز به صورت بلوک های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل ژنوتیپ های مختلف چغندر قند (22393، 13030،IC ...

به منظور بررسی اثر تکنیک پرایمینگ هورمونی بر شاخص‌های کیفی بذر و گیاهچه دو رقم هویج زراعی دو آزمایش جداگانه انجام شد. آزمایش اول (مزرعه): آزمایش مزرعه ای که در دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در سال زراعی 1389-1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و 16 تیمار انجام شد. رقم مورد استفاده در دو سطح (رقم فورتو و نانتس) و هورمون‌های مورد استفاده جیبرلین و اسید سالیسیلیک در چهار غلظت صفر، 50، 100 و 150 پی‌پی‌ام بودند. نتایج نشان دادند بین دو رقم استفاده ...

از جمله مشکلاتی که مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی به وجود می‌آورد افزایش شوری خاک می‌باشد، اولین تاثیر شوری بر رشد گیاهان عدم یکنواختی در جوانه‌زنی و سبز شدن آن‌ها در مناطق شور می‌باشد، امروزه تکنیک پیش‌تیمار بذر بعنوان عامل بهبود دهنده جوانه‌زنی و استقرار تحت تنش‌های محیطی معرفی شده‌است. با توجه به این موضوع پرایم کردن بذور با محلول‌های اسمزی و یا باکتری‌های محرک رشد در کشاورزی اهمیت فراوانی پیدا کرده است. به منظور افزایش مقاومت به شوری در گیاه گندم آزمایشی در سال زراعی 1389 در ...

به منظور بررسي جدايه‌هاي Pythium ultimum ، نمونه برداري از مزارع استان‌های خراسان شمالی و رضوی طی سال‌های 85، 86 و 87 انجام شد. شناسایی جدايه‌ها با توجه به ویژگی‌های مرفولوژيكي، با استفاده از كليد شناسايي واندرپلاتز-نيترينك و به روش ملكولي با استفاده از آغازگرهای اختصاصی گونه ناحیه rDNA ITS انجام شد. 40 جدايه به عنوان گونه Pythium ultimum تاييد گرديد. با بررسي‌هاي ميكرومتري اندام‌هاي جنسي و غيرجنسي، شباهت ابعاد اندازه گيري شده با ابعاد ذكر شده در منبع پلاتز-نيترينك تأييد شد. ...

يكي از موانع مهم در زمينه تكثير گياهان سرخدار اين است كه خواب بذور گونه‌هاي تاكسوس پديده‌اي‌ معمول بوده و باززايي طبيعي اين گياهان با مشکلات زيادي همراه است. تکنيک کشت جنين، شيوه‌اي مناسب جهت به دست آوردن گياهچه‌هاي تاكسوس مي‌باشد و به عنوان ابزاري كارا جهت غلبه بر خواب دانه‌ها، کوتاه کردن دوره اصلاحي، توليد گياهان عاري از آلودگي و متعاقب آن استحصال داروي ضد سرطان تاکسول مطرح است. به‌منظور بهینه‌سازی ترکیب محیط کشت جنین‌ها، آزمایشی فاکتوریل با چهار فاکتور (نوع محیط کشت، غلظت ...