عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه با هدف بررسی وضعیت گاوداری‌های صنعتی استان اصفهان از نظر اندازه ذرات و تأمین الیاف موثر فیزیکی و اثر آن بر پاسخ-های متابولیکی، سلامت، تولید و ترکیبات شیر انجام شد. به منظور انجام این آزمایش تعداد 15 واحد صنعتی پرورش گاو شیری مورد بررسی قرار گرفت. در هر گاوداری، یک بهاربند از گاوهای پرتولید (میانگین 5 ± 45 کیلوگرم) و در اواسط شیردهی (میانگین 15 ± 110 روز) مربوط به گاوهای شکم دوم به بعد به طور تصادفی انتخاب و به مدت یک هفته مورد بررسی روزانه اندازه ذرات خوراک و رون ...

دانش بومی، دانش گروه‌های انسانی در ارتباط با زمینه‌های مختلف زندگی است که از تعامل با محیط طبیعی و اجتماعی و از طریق آزمون و خطا در خلال زمان شکل گرفته و عمدتاً شفاهی و نامکتوب است. گیاه شناسی مردم شاخه ای اهمیت یابنده از مردم نگاری دانش های سنتی است که در دهه های اخیر در جهان مورد توجه روزافزون قرار گرفته است. در این مطالعه هدف شناسایی گیاهان ناخواسته و بررسی دیدگاه بهره برداران مرتعی در مورد این گیاهان است. این مطالعه یک پژوهش کیفی است و شناسایی گیاهان ناخواسته از طریق مصاح ...

چرای بی‌رویه دام باعث ایجاد تغییرات منفی در ساختار و ترکیب عناصر غذایی خاک می‌شود. درمقابل، بوته های مرتعی و همزیستی میکوریزایی ممکن است سبب افزایش رطوبت و عناصر غذایی در دسترس گیاهان علوفه‌ای مرتع گردد. نتایج مطالعه اثر همزمان این عوامل می‌تواند در برنامه‌های اصلاح و مدیریت مراتع مورد استفاده قرار گیرد. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثر کانوپی دو گیاه بوته‌ای Acantholimon erinaceum) و Astragalus mesedensis) و دو شدت بهره برداری از مرتع (قرق و تحت چرا) بر روابط همزیستی قارچ می ...

در اکولوژی گیاهی، چرای دام به عنوان یک عامل مهم تاثیرگذار بر جوامع گیاهی مطرح است. مهم-ترین نتیجه چرا، تاثیر آن بر الگوهای مکانی پوشش گیاهی است که در نتیجه آن برهمکنش های بین گیاهان نیز تحت تاثیر قرار می گیرد. این برهمکنش ها می توانند باعث حضور یا عدم حضور گونه های خاص در یک جامعه شوند. اهداف اصلی این تحقیق بررسی همبستگی مکانی بین گیاهان در امتداد گرادیان چرا و مطالعه تنوع زیستی گیاهان زیراشکوب در سه سطح بهره برداری مختلف و ارزیابی نقش گیاهان پرستار در حفظ این تنوع در یک مرتع ...

این پژوهش در سال زراعی 1391 به منظور مطالعه بررسی مدیریت مختلف گیاهان پوششی بقولات و غلات بر کنترل زیست توده، تراکم و انواع علف های هرز یک ساله و چند ساله در ذرت علوفه ای در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل (سامیان) اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل گیاهان پوششی گندمیان و بقولات علوفه‌ ای در چهار سطح شامل 1- ماشک، 2- شبدر برسیم، 3- خلّر، 4- چاودار، و تیمار وجین کامل بدون گیاه پوششی و تیمار شاهد(بدون وجین و گیاه پوششی) و فاکتور دیگر نحوه مدیریت مالچ که شامل سه سطح ایجا ...

آگاهی از تندش دانه از جمله موارد لازم جهت مدیریت و احیای پوشش گیاهی بویژه در مناطق بیابانی است به طوری که بخش عمده ای از برنامه های احیای مناطق خشک، شناخت گیاهان مناسب این اکوسیستم ها و نحوه استقرار آنها است. در این مطالعه برای شناخت الگوی جوانه زنی و نیاز های آن و بررسی روش های رفع موانع تندش دانه‌؛ اقدام به جمع آوری دانه گیاهان مرتعی و جنگلی از نواحی مرتفع منطقه بافت و رابر واقع در استان کرمان گردید.گیاهان مربوط، با استفاده از کلید‌های شناسایی معتبر، شناسایی و شکل زیستی ...

نقش گیاهان علوفه‌ای در تعلیف دام، و در نتیجه تامین نیاز انسان به فرآورده‌های دامی، از اهمیت غیر قابل انکاری برخوردار است.خشکی یکی از محدودیت‌های بزرگ است که تولید گیاهان را در سرتاسر جهان تحت تاثیر قرار می‌دهد. یکی از راه‌های مقابله با خشکی، استفاده از پیش‌تیمار بذر با غلظت‌های بهینه‌ی هورمون‌های رشد گیاهی است. سایکوسل به عنوان ترکیبی انیونی از پر مصرف‌ترین کندکننده‌های گیاهی بوده که یکی از اثرات مهم آن افزایش تحمل گیاهان به تنش خشکی و بهبود کارایی مصرف آب است. اسید سالیسیلیک ...

در آزمایش اول خصوصیات فیزیکی و شیمیایی 8 منبع فیبری غیر علوفه‌ای (NFFS) شامل: پوسته سویا (بدون دانه و حاوی دانه)، پوسته آفتابگردان، پوسته پسته، پوسته بادام زمینی، پوسته تخم پنبه، سبوس گندم و تفاله چغندر قند؛ 3 ماده خوراکی علوفه‌ای شامل: علف یونجه، سیلاژ جو و سیلاژ ذرت بررسی شدند. NFFS دارای جرم حجمی توده‌ای (BD) بالا (0/578-0/243 گرم در میلی‌لیتر)، لیگنین بالا و ظرفیت نگهداری آب (WHC) اندک بودند. ماده خشک و ماده آلی محلول (SOM، گرم در لیتر) در پوسته آفتابگردان اندک (0/7 و 0/ ...

امروزه افزودنی‌های مختلف عمدتا تجاری با هدف بهبود کیفیت به سیلوی ذرت اضافه می شوند. این افزودنی‌ها که عمدتا حاوی باکتری‌های اسید لاکتیک هستند گران قیمت و کاربرد آن‌ها دشوار است. ماست ترش و خمیر ترش دو ماده ارزان قیمت و قابل دسترس هستندکه حاوی باکتری‌های اسید لاکتیکی هستند لذا می توانند جایگزین افزودنی‌های تجاری گردند. در این پژوهش تأثیر افزودن ماست ترش و خمیر ترش بر کیفیت ظاهری و ترکیبات شیمیایی سیلوی ذرت علوفه‌ای بررسی شد.36 سیلوی ذرت علوفه ای در سه تیمار که شامل 1- بدون ماد ...