عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آلودگی خاک و روش‌های حذف آلاینده‌ها یکی از مهم‌ترین موضوع‌هایی است که در دهه‌های اخیر به آن توجه زیادی شده است. با توجه به اهمیت آلاینده‌های آلی و معدنی در سلامتی انسان و محیط زیست، پاک‌سازی آن‌ها از محیط امری ضروری است. روش‌های مختلفی برای حذف آلاینده‌‌های خاک وجود دارد که به طور کلی به سه دسته شیمیایی، فیزیکی و زیستی (بیولوژیک) تقسیم می‌شوند. به‌علت آثار جانبی روش‌های فیزیکی و شیمیایی و نیز به‌دلیل هزینه‌های بالای آن‌ها، در سال‌های اخیر به روش‌های زیستی و به‌ویژه گیاه‌پالای ...

با توجه به سمی بودن نیکل برای گیاهان و قابلیت جذب و تجمع آن در برخی از گونه‌های بیش انباشتگر جنس Alyssum بررسی چگونگی مقابله این گیاهان با سمیت نیکل تجمع یافته و عدم تاثیر گذاری آن بر متابولیسم گیاه حائز اهمیت می‌باشد. یکی از عوامل آنتی اکسیدانی کلیدی در مقابله با سمیت ناشی از غلظت‌های بالای نیکل آنزیم آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) است. در این تحقیق به منظور بررسی فعالیت آنزیم SODدر گونه‌های بیش انباشتگر، گونه‌های بیش انباشتگر نیکل A. bracteatum و A. inflatum(گونه‌ ...

با توجه به سمی بودن نیکل برای گیاهان و قابلیت جذب و تجمع آن در برخی از گونه‌های بیش انباشتگر جنس Alyssum بررسی چگونگی مقابله این گیاهان با سمیت نیکل تجمع یافته و عدم تاثیر گذاری آن بر متابولیسم گیاه حائز اهمیت می‌باشد. یکی از عوامل آنتی اکسیدانی مقابله کننده با سمیت ناشی از غلظت-های بالای فلز، آنزیم گلوتاتیون ردوکتاز می باشد که نقش عمده ای در تولید گلوتاتیون احیاء (یکی از اجزای اصلی سیکل آسکوربات-گلوتاتیون) دارد. از دیگر عوامل مهم در مقابله با استرس فلزات گروه‌های SH آزاد (تی ...

پژوهش‌های زیادی در راستای اصلاح خاک‌های آلوده انجام گرفته است و گیاه‌پالایی یکی ازاین روش‌ها است. بقایای حاصل از گیاه‌پالایی خاک‌های آلوده، یک منبع آلودگی محسوب می‌شوند و مدیریت این بقایا گامی مثبت در جهت کاهش آلودگی است. کمبود روی یکی از اساسی‌ترین مشکلات تغذیه‌ای انسان‌ در مناطقی است که غلات غذای اصلی مردم را تشکیل می‌دهد. یکی از راهکارهای پایدار برای مبارزه با کمبود روی، غنی‌سازی زیستی زراعی است که با بکارگیری راهکارهای زیادی از جمله کوددهی و مدیریت بقایای گیاهی، قابلیت دس ...

آرسنیک شبه فلز سمی و یکی از آلاینده های مهم زیست محیطی است که دارای اثرات زیانبار بر روی گیاهان و سرطان زا بودن برای انسان است. در برخی از خاک های آلوده به آرسنیک گیاهان مقاومی وجود دارد که با مکانیسم های خاصی با سمیت این شبه فلز مقابله می کنند. امروزه از تکنیک گیاه پالایی جهت پاکسازی اکوسیستم ها از مواد آلاینده مانند شبه فلزات و فلزات سنگین استفاده می کنند لذا شناسایی گیاهان بیش انباشتگر آرسنیک و افزایش مقاومت این گیاهان به آرسنیک می تواند در رفع این معضل زیست محیطی موثر باش ...

غنی‌سازی زراعی از جمله روش‌های نوین مبارزه با کمبود روی بوده که با تغییر وضعیت روی در خاک امکان استفاده از این عنصر برای گیاه را فراهم می‌آورد. در این راستا استفاده از بقایای گیاهی می‌تواند با تأثیر بر ویژگی‌ها فیزیکی و شیمیایی خاک و اثر بر چرخه عناصر غذایی باعث بهبود وضعیت خاک از نظر تغذیه روی گردد. به همین منظور این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بقایای گیاهان زراعی بر غلظت روی دانه گندم و همچنین ارزیابی امکان استفاده از بقایای گیاهان بیش‌انباشتگر روی به عنوان منبع روی انجام شد. ...

آنتیموان یک شبه فلز سمی و غیر ضروری برای گیاهان است که در طبیعت همراه با عناصر دیگری مانند آرسنیک، طلا، مس و جیوه یافت می‌شود. آنتیموان یک عنصر کمیاب در پوسته زمین ( mg kg-1 0/3-0/2) است که غلظت پایه‌ای آن در خاک‌ها ( mg kg-8/14-0/3) می‌باشد. این عنصر به صورت غیر متحرک یا با تحرک کم در داخل خاک یافت می شود. به طوری که به حالت محلول به راحتی توسط گیاهان جذب شده و در اندامهای مختلف گیاه تجمع می یابد و از این طریق وارد چرخه غذایی می شود. این عنصر در محیط زیست به عنوان یک نتیجه ...

فلزات سنگینی نظیر منگنز و نیکل برای رشد و نمو طبیعی گیاهان لازم هستند اما در مقادیر زیادشان در محیط، سبب ایجاد علائم سمیت در گیاه می شوند. Alyssum bracteatum یک گیاه بومی مناطق سرپنتین غرب ایران و بیش انباشتگر نیکل می باشد. با توجه به پتانسیل های خاص این گیاه نسبت به جذب نیکل، این گونه گیاهی جهت تحقیقات بیشتر در زمینه مقاومت آن نسبت به منگنز و همچنین ایجاد بهترین شرایط برای حداکثر جذب انتخاب گردید. در اولین بخش از این تحقیق، اثر غلظت های مختلف نیکل (0، 50، 100، 150 و 300 میکر ...

عناصر سنگین از جمله آلاینده های مهم خاک هستند. آلودگی خاک به این عناصر یکی از مهمترین مشکلات زیست محیطی در بسیاری از نقاط جهان می باشد. با توجه به اینکه امروزه روش های بیولوژیک به روش های فیزیکی و شیمیایی ترجیح داده می شود، هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل گیاهان بومی برای گیاه پالایی خاک آلوده به سرب، روی، کبالت، کادمیوم و مس در اطراف رودخانه کشف رود مشهد می باشد. برای انجام این مطالعه نمونه برداری بر اساس طرح آماری کاملا تصادفی با 3 تکرار از پل خین-عرب تا پل گرجی در مهر ماه ...