عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گویش‌شناسی به عنوان یکی از شاخههای مهم علم زبانشناسی، امروزه توجه بسیاری را به خود جلب کرده است .زبان کردی یکی از زبان های ایرانی است، که بررسی آن می تواند نتایج نظری و عملی‌بسیاری دربرداشته ‌باشد. زبان کردی خود به سه شاخه ی شمالی، مرکزی و جنوبی تقسیم می شود. کردی کرمانشاهی به همراه گویش های سنجابی، کلهری و لکی در شاخه ی جنوبی قرار دارد. کردی کرمانشاهی یکی از مهم ترین این گویش‌هاست که می‌توان گفت بیشترین گویشور را در بین شاخه ی جنوبی دارد. بررسی ساختار فعل در هر زبان و گویش ...

پژوهش حاضر به بررسی واج‌شناختی گویش کردی دهلرانی بر اساس نظریه‌ی زایشی می‌باشد. در این پژوهش داده‌های مورد نیاز از میان واژه‌ها، عبارات و جملات جمع‌آوری شده از گویشوران این گونه‌ی زبانی و از گفتگوهای محاوره‌ای آنها استخراج شده است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری داده‌ها به صورت میدانی انجام شده است. برخی از نتایج حاصل از پژوهش عبارتند از: الف) گویش کردی دهلرانی بر خلاف فارسی معیار، دارای 30 همخوان، 12 واکه‌ی ساده و 4 واکه‌ی مرکب می‌باشد. ب) شش همخوان /c/، /ɟ/، /ɲ/ ...

در پژوهش حاضر به استخراج و توصیف وندهای تصریفی در زبان کردی سنه ای(گویش مردم سنندج، مرکز استان کردستان)پرداخته ایم.روش تحقیق در این پژوهش روش میدانی است و جامعه آماری ما متشکل از 5 نفر زن و 5 نفر مرد با میانگین سنی30 تا 40 سال است. این رساله از 6 فصل تشکیل شده است. در فصل اول به بررسی مواردی چون بیان مسئله،اهمیت تحقیق،پیشینه تحقیق،روش تحقیق ومحدودیتهای تحقیق پرداخته ایم. فصل دوم به بررسی مبانی نظری اختصاص دارد. در این راستا ضمنِ توصیف صرف و مولفه های آن، معیارهای دوازده گا ...

تحقیق حاضر تلاش داشت به بررسی و تحلیل فرایند‌های واجی و آوایی حاکم بر زبان کردی(گویش کردی کلهری) بپردازد. فصل اول با داشتن عنوان مقدمه ابتدا به معرفی اجمالی زبان کردی و گویش کلهری می‌پردازد. بخش‌های دیگر از این فصل به بیان مسأله، فرضیات، پرسش‌ها، اهداف و شیوه‌ی انجام تحقیق اختصاص داده شده است. فصل دوم، معرفی اجمالی تحقیقات پیشین مرتبط با فرایند‌های واجی-آوایی و نتایج حاصله از این تحقیقات را کانون توجه خود قرار داده است. فصل سوم به ارائه مبانی نظری حاکم بر شیوه‌ی استدلال در ای ...

پژوهش حاضر با عنوان بررسی تطبیقی روابط مفهومی در لالایی‌های پنج گویش کردی که در شش فصل تدوین و تنظیم گردیده است. در فصل اول با عنوان مقدمه به بیان مسئله، هدف و اهمیت پژوهش، پرسشها، فرضیات، مراحل و روش پژوهش و سازمان پایان نامه و محدودیتهای پژوهش پرداخته می‌شود. فصل دوم با عنوان ملاحظات نظری، توصیفی از بهترین اصطلاحات بکار رفته در پیکره پژوهش ارائه می‌شود مشتمل بر نقش زبان و روابط مفهومی از جمله هم معنایی، چندمعنایی، باهم آیی، استعاره، مجاز و ... را در بر می‌گیرد. فصل سوم با ...

دماوند یکی از شهرستان های استان تهران و گرمابسرد نیز از روستاهای شهر دماوند بوده که گویش مردم آن کردی است. در سال های اخیر کاربرد زبان کردی در این روستا تا حدودی کاهش یافته است. از بین عوامل عوامل اجتماعی متعدد دخیل در این امر پژوهش حاضر به عامل سن پرداخته است. هدف از این پژوهش بررسی تفاوت بین نسلی در کاربرد واژگان کردی کرمانشاهی در روستای گرمابسرد است که در آن روش تحقیق توصیفی و شیوه گردآوری اطلاعات میدانی می باشد. بدین صورت که 50 گویش ور از پنج گروه سنی(کهن سالان بالای 60 ...

موضوع این پژوهش بررسی تطبیقی تغییرات آوایی گویش کردی ایلامی با زبان‌های اوستایی و فارسی میانه می‌باشد. گویش کردی ایلامی گویش غالب مردم کرد زبان استان ایلام می‌باشد که در شهر‌های ایلام، مهران، ملکشاهی، سیروان، چرداول و بخش‌هایی از آبدانان، دهلران و دره شهر تکلم می‌شود. این گویش دارای واژگان مشترک و هم ریشه بسیاری با زبان‌های اوستایی و فارسی میانه می‌باشد که به شکل معنی داری دچار تغییر آوایی شده‌اند. وجود واژگان مشترک گویش کردی ایلامی با زبان‌های اوستایی و فارسی میانه نشانگر ا ...

این رساله با عنوان (آرایه های ادبی یا بدیع در شعر کردی کلهری)شامل پنج فصل است، در این پژوهش اشعار شاعرانی مورد بررسی قرار گرفته که اشعارشان به کتابت رسیده و یا به صورت کتاب چاپ شده ودر گویش محلی از مفاخر ادبی دیار غرب است. در این رساله هدف شناساندن آرایه های ادبی در شعر کردی کلهری می باشد و باید بدانیم که زبان کردی و گویش های آن یکی از اندک زبانهای بومی ایران است که سامانه ی ادبی در آن پدید آمده است و کما بیش هر کدام از آثار زبان پارسی، همتایی با زبان کردی یافته است لیکن این ...

گویش کردی کرمانجی یکی از گویش های زبان کردی است که در شمال خراسان بدان تکلم می شود . هدف پژوهش حاضر بررسی و توصیف ساخت دستور زبان کردی کرمانجی قوچان از دیدگاه رده شناسی زبان است. در این راستا به توصیف رده شناختی ساختمان جمله ، گروه های نحوی ، ساختواژه ی تصریفی و ساختواژه اشتقاقی پرداخته می شود تا مشخص گردد که آیا موارد مذکور در چارچوب رده شناختی قابل توصیف هستند یا خیر. این پژوهش از یک جامعه ی زبانی متشکل از پانزده نفر مرد و پانزده نفر زن انجام گرفته است که همگی این افراد ب ...