عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زبان سرخه‌ای، جزء شاخه‌ی غربی زبان‌های ایرانی و در بین زبان‌های این شاخه نیز متعلق به نواحی شمالی لهجه‌های مرکزی ایران است. از نظر طبقه بندی تاریخی، این زبان، متعلق به حد فاصل زبان‌های ایرانی باستان و ایرانی میانه بوده و بسیاری از ویژگی‌های زبان‌های باستان چون کنایی را در خود حفظ کرده است. تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی فرایندهای واژی نحوی در سرخه‌ای، با هدف بررسی توصیفیِ ویژگی‌های فرایندهای واژی نحوی در زبان سرخه‌ای صورت گرفته است. این توصیف و تحلیل با روش مشاهده‌ای و کتابخانه‌ا ...

پژوهش حاضر به بررسی زبان‌شناسی گویش اروانه می‌پردازد. اروانه یکی از روستاهای استان سمنان است. این گویش یکی از بازمانده‌های زبان‌های باستانی ایرانی است که خود یکی از شاخه‌های خانواده‌ی زبان‌های هند و اروپایی نیز به شمار می‌آید. این پژوهش در پنج فصل گردآوری شده است: فصل اول: مقدمه، شامل بیان مسئله، فرضیه‌ی تحقیق، اهمیت و ضرورت آن، پیشینه و روش تحقیق و همچنین موقعیت جغرافیایی، تاریخی، فرهنگی، اقلیمی، این روستا است. در فصل دوم آواشناسی: به تجزیه و تحلیل داده‌ها، واج‌ها و مشخصه‌ی ...