عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه رسوبات کرتاسه پسین در برش کوچک دانه واقع در جنوب شرقی کرمانشاه(زاگرس مرتفع) مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس مطالعات انجام شده، ضخامت رسوبات در برش مورد نظر338 متر می باشد. از این ضخامت 80 متر مر بوط به سازند سروک و 176 متر مر بوط به سازند ایلام و 82 متر مربو ط به آهک کرمانشاه است. قدیمی ترین تشکیلات موجود در این برش، سازند سروک با سن تورونین میانی است که با نا پیوستگی هم شیب در زیر سازند ایلام قرار گر فته و جدید ترین تشکیلات آهک های ستبر کر مانشاه می باشد که ...

پاروپایان از فراوان‌ترین زئوپلانکتون‌ها محسوب می‌شوند و نقش اساسی را در زنجیره غذایی، در تمام اکوسیستم‌های آبی ایفا می‌کنند. برای بررسی ساختار اجتماعات پاروپایان پلانکتونیک در آبهای بحرکان (خلیج فارس) نمونه‌برداری در ماه‌های تیر، شهریور، آبان، دی، اسفند 1389 و اردیبهشت 1390 صورت گرفت. برای دست‌یابی به اهداف پروژه، 6 ایستگاه در منطقه انتخاب گردید. نمونه ها با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 100 میکرون برداشت شدند و پارامترهای محیطی مانند شوری، اسیدیته، دما و اکسیژن محلول سنجید ...

حوضه‌ی رسوبی کپه داغ در شمال و شمال شرقی ایران قرار گرفته و سازند خانگیران یکی از مهمترین سازندهای پالئوژن این حوضه میباشد. به منظور مطالعه این سازند ناودیس چهل کمان واقع در غرب شهر سرخس، شرق حوضه‌ی رسوبی کپه داغ انتخاب گردیده است. این سازند در برش مورد نظر دارای 136 متر ضخامت بوده و لیتولوژی آن شامل تناوبی از مارن به رنگ سبز زیتونی و مارن آهکی به رنگ زرد کرمی می‌باشد. مرز زیرین آن با سازند چهل کمان بصورت تدریجی و هم شیب بوده و مرز فوقانی آن در برش مورد نظر به دلیل موقعیت نا ...

برای بررسی تنوع زیستی لارو و بالغین میگوهای کاریده در منطقه دهانه های رودخانه اروند و بهمنشیر، نمونه برداری از اسفند 89 تا مهر 90 بصورت ماهانه صورت پذیرفت. برای دسترسی به اهداف پروژه، نمونه برداری در 7 ایستگاه انجام گرفت. نمونه ها با استفاده از تور با چشمه 300 میکرون برداشت شدند و فاکتورهای محیطی مانند شوری، دما، اکسیژن محلول و میزان اسیدی بودن آب سنجیده شد. 6 گونه در این منطقه مورد شناسایی قرار گرفت که گونه های Exopalaemon styliferus، Alpheus lobidens، Alpheus estuarensis ...

این تحقیق بر روی اجتماعات پلانکتونیک میگوشکلان در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان) به مدت یکسال از اردیبهشت 1390 تا فروردین1391 به صورت ماهانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 300 میکرومتر انجام شد. در مجموع دو فوق خانواده Penaeoidea ،Sergestoidea ، زیر راسته Caridea و چهار خانواده Sergestidae، Luciferidae، Penaeidae، Alpheidae شناسایی گردید. از خانواده Penaeidae گونه های Metapenaeus affinis ، Penaeus indicus، Parapenaeus stylif ...

در این مطالعه به منظور زیست چینه نگاری و مطالعه حوادث زیستی مرزهای زمانی Turonian-Coniacian ? Coniacian-Santonian و Santonian-Campanian سازند آبدراز در شش برش چینه شناسی روستای حاج قلیچخان? قره سو? روستای آبدراز? گردنه مزدوران? روستای پادها و شوراب مورد مطالعه دقیق فسیل شناسی و چینه شناسی قرار گرفت. با مطالعه سنگ شناسی سازند آبدراز مشخص شد که برش شوراب از 374 متر? برش گردنه مزدوران از 510 متر ? برش روستای آبدراز از 545 متر ? برش روستای پادها از 602 متر ? برش قره سو از 538 متر ...

حوضه رسوبی زاگرس در امتداد شمال غرب- جنوب شرق در جنوب و جنوب غرب ایران قرار گرفته است. سازند سورگاه یکی از مهمترین سازندهای کرتاسه ی بالایی این حوضه می باشد. به منظور مطالعه این سازند، چاه شماره 2 میدان نفتی ماله کوه و چاه شماره 2 میدان نفتی سرکان مورد مطالعه قرار گرفته است. ضخامت سازند سورگاه در چاه شماره 2 میدان نفتی ماله کوه 82 متر و با لیتولوژی سنگ آهک شیلی پیریت و گلوکونیت دار در قاعده و شیل به سمت بالای برش، و در چاه شماره 2 میدان نفتی سرکان 157 متر و به لیتولوژی سنگ آ ...

به منظور مطالعه زیست‌چینه‌نگاری سازند گورپی در شمال شرق شیراز واقع در روستای بورکی مجموعه‌‌هایی از فرامینیفرهای کرتاسه پسین مورد مطالعه قرار گرفت. در این برش ضخامت لایه‌های مورد نظر 160 متر اندازه‌گیری شده است. این لایه‌ها بیشتر از شیل و مارن خاکستری مایل به سبز با میان لایه‌های سنگ آهک نخودی رنگ و ماسه سنگ‌های قهوه‌ای رنگ و سیلتی تشکیل شده است. در بررسی‌های بیواستراتیگرافی تاکنون 14 جنس و 16 گونه مختلف از فرامینیفرهای بنتیک و پلاژیک شناسایی و معرفی شده‌اند که بر اساس آن‌ه ...

حوضه‌ی رسوبي زاگرس با روند شمال‌غرب - جنوب‌شرق درجنوب و جنوب‌غربی ايران قرارگرفته‌است. سازندسورگاه در رسوبات کرتاسه‌ی بالایی و درگروه بنگستان قراردارد. به‌منظور مطالعه‌ی این سازند، دو برش تحت‌الارضی ازچاه شماره‌ی 1 میدان نفتی‌سرکان و چاه شماره‌ی 1 میدان نفتی ماله‌کوه مورد مطالعه قرارگرفته است. ضخامت سازندسورگاه دراین دو چاه به‌ترتیب 46 و 82 متر می‌باشد. از نظرلیتولوژی هر دو چاه شامل شیل و شیل آهکی با میان لایه‌های نازکی از سنگ‌آهک است. مرز زیرین سازند سورگاه با سازند آهکی سرو ...