عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 109

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گونه شناسی روایات تفسیری معصومان (ع) به دلیل جایگاه خاص سنت در تبیین قرآن، از اهمیّت ویژه ای برخوردار است و از آنجا که عصر امام حسن عسکری (ع) توأم با خفقان سیاسی، انزوای شیعیان و انحراف های دینی بود، بررسی انواع گونه های روایی ایشان در تبیین آیات قرآن کریم، نگاه ویژه ای را می طلبد. امام حسن عسکری (ع) در عصر خود سیاست تقیّه را در پیش گرفت و به فعالیت های آموزشی روی آورد و در حوزه تفسیر با تطبیق آیات بر شرایط زمان، به تبیین جایگاه اهل بیت (ع) پرداخت. آن حضرت در تفسیر آیات، علاو ...

گونه شناسی زنان مجرم به منظور بررسی علل جرایم زنان و پیش بینی اقداماتی جهت پیش گیری از جرم و در نهایت کاهش جرایم زنان، اهمیت می‌یابد. به دلیل نقش مخرب جرایم مربوط به مواد مخدر در زندگی افراد و افزایش ارتکاب این جرایم به خصوص جرم حمل مواد مخدر توسط زنان، جامعه‌ی آماری ما در این پژوهش، زنان محکوم به حمل مواد مخدر در خراسان شمالی می‌باشند. به این منظور و توسط ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از محکومین جمع‌آوری شد، این اطلاعات داده‌های این پژوهش را تشکیل می-دهند و شامل مباحثی در ...

گونه‌های فلزی و غیرفلزی به فرم ترکیبات معدنی ، کمپلکسهای یونی آلی-فلزی در محیط زیست ، بافتهای بیولوژیکی و محصولات صنعتی وجود دارند. سمیت و در دسترس بودن بیولوژیکی این گونه‌ها نه تنها به غلظت آلی آنها بلکه به غلظت فرمهای مختلف این گونه‌ها همبستگی دارد. در پروژه حاضر سعی میگردد که به یکی از سه روش کلی زیر تجزیه کمی و گونه‌شناسی این گونه‌ها انجام شود. 1) جداسازی شیمیائی گونه‌ها و تعیین غلظت آنها به کمک روشهای طیف سنجی نشری و یاجذبی 2) جداسازی به کمک روشهای کروماتوگرافی و تعیین غ ...

در تهیه‌ی گونه‌شناسی مسکن روستایی، وضع موجود روستاهای نمونه استان به‌طور کامل و از لحاظ طبیعی، اقتصادی، اجتماعی، معماری و سازه‌ای مطالعه و برداشت و پس از تجزیه و تحلیل راه‌حل‌هایی برای بهبود وضعیت آنها ارائه می‌گردد. تهیه مطالعات گونه‌شناسی مسکن روستایی درواقع خود مقدمه‌ای است برای طراحی مجتمع‌های مسکن روستایی که کاملا" متناسب با شرایط زیست محیطی هر روستا باشد. در این طرح روستای استان یزد مطالعه و از نظر معماری و سازه‌ای مورد بررسی قرار گرفته و راه‌کارهای لازم ارائه شده است ...

با توجه به بحران معماری مدرن ، به جهت پاسخگویی به نیازهای معماری تفکرات مختلفی در سطوح تئوری ظهور نمود . در این راستا گونه شناسی ‏‎(Typology)‎‏ عمل انطباق معماری مدرن را با خصایص هر منطقه و حوزه انجام می دهد . به جهت دست یابی به معماری با اقلیم ومنطقه ،‌ابتدا باید الگوهای حاکم بر معماری را استخراج نمود . این تحقیق با نگرشی جامع نگرا ‏‎(Cosmology)‎‏ به معماری با دید یک پددیه اجتماعی نگریسته و سعی در بسته بندی و ارائه الگویی مشخص جهت معماری بومی ‏‎(Popular) ‎‏ شهرستان استهبان د ...
نمایه ها:

این پژوهش با عنوان «گونه شناسی روایات تفسیری سوره فرقان و بررسی سندی آنها و اموزه های هدایتی مستفاد از آیات سوره فرقان» در صدد است که این سوره را از سه جهت مورد بررسی و مداقه قرار دهد: نخست گونه شناسی روایات تفسیری وارد شده ذیل آیات و سپس بررسی سندی این روایات تفسیری و در نهایت استخراج آموزه های هدایتی این سوره مد نظر نگارنده است. بررسی سندی روایات نشان می دهد که از میان 63 روایت تفسیری تنها 5 روایت صحیح السند می باشند و تعداد 58 روایت به دلایل مرسل، منقطع، مرفوع،معلق،مجهول ...

برخی از صحابه پیامبر با توجه به جایگاه سیاسی و نظامی خویش، با حمایت‌هایی که از معاویه طی سال های 17 – 60 ه ق به انجام رساندند، در تکوین و استمرار امارت و خلافت او نقش بسزایی ایفا کرده‌اند. بررسی چگونگی و میزان حمایت افراد موردنظر از معاویه از اهداف مهم این پژوهش به حساب می آید. در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از روش توصیفی به بررسی میزان تراکم صحابه حامی در یکی از چهارسنخ حامی کامل، حامی فعال، حامی نیمه فعال و حامی منفعل از طریق به کارگیری روش بسامدسنجی با تکیه بر پنج متغیر وابستگ ...
 
تعیین کارآیی و مقاومت به خشکی در گیاهان مرتعی از جمله فاکتورهای مهمی است که نقش اساسی در انتخاب روشهای اصلاح و توسعه مراتع و به تبع آن برنامه های مدیریتی مرتع ایفا می نماید. با توجه به اینکه تاکنون در خصوص مقاومت به خشکی و نیاز آبی گیاهان بومی مراتع ایران مطالعات جامعی صورت نگرفته، تحقیق حاضر با انتخاب دو گونه بومی و خوشخوراک مرتعی صورت پذیرفت. گونه های منتخب شامل دو نوع گراس به اسامی Dactylis glomerata و Eragrostis curvula بود. تحقیق به صورت طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب کامل ...