عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 52

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائیکه، مهارت گوش دادن به میزان وسیعی ارادی و یادگرفتنی است به منظور تقویت و پرورش این مهارت سعی بر آن شده است تا در این رساله 9 واحد درسی برای 18 جلسه درس آموزش مهارت درک گوش دادن ارائه شود.مطالب و تکالیف درسی ارائه شده در این رساله برای زبان آموزان سطح میانی در نظر گرفته شده است نگارنده معیار تقسیم سطح تحصیلی زبان آموزان را براساس تقسیم‌بندی مدارس ایران در نظر گرفته است بدین معنی که زبان آموزان سطح میانی زبان آموزانی هستند که براساس کتاب فارسی مدارس ...
نمایه ها:
متن | 
مهارت | 

با توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی بخش اول پخش رادیو (از نیمه شب تا 6 صبح) برای اکثریت به اتفاق پاسخگویان ساعت مناسبی جهت گوش دادن به رادیو نیست . بخش دوم پخش رادیو (ساعات 12) مردان ساعات اولیه روز یعنی 7 تا 7/5، 6 تا 6/5 و زنان، به طور کلی ساعت 9 تا 10 را به ساعات دیگر ترجیح می‌دهند که در این میان، زنان شاغل و ساعت 10 تا 11 را ساعت بهتری برای گوش دادن به رادیو ذکر کرده‌اند. از بین ساعت بخش سوم پخش رادیو (ساعات 12 تا 18 ) به نظر پاسخگویان در مرتبه ...

مناسبترین ساعات گوش دادن به رادیو در فصل تابستان از نظر مردم تهران بدین شرح است : در بخش ساعت 6 تا 12 برای مردان 7/5 تا 8 و سپس 7 تا 75 و برای زنان 9 تا 11 مناسبترین ساعت‌ها بوده است . در پخش ساعت 12 تا 18 برای مردان، غیر از گروه دانشجو، کارگر و محصل، و برای زنان خانه‌دار 14 تا 15 و سپس 16 تا 18 ساعت مناسب است . برای محصلین دختر و پسر 6 تا 18، برای کارگران 17 تا 18 و برای زنان شاغل 16 تا 17 مناسبترین زمان گوش دادن به رادیوست . در پخش ساعت 18 تا 24، برای مردان 20 ...

هدف از این بررسی تعیین وضعیت برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز یاسوج در مناطق زیر پوشش می‌باشد. در این بررسی ضمن ارائه سیمای پاسخگویان در ارتباط با کیفیت صدای رادیو یاسوج و چگونگی تاثیر آن بر زندگی مردم در مناطق مورد بررسی، مطالبی ذکر شده است که از جمله این تاثیرات می‌توان به ارتقاء سطح آگاهی و مطلع شدن از اخبار، تاثیر آن بر بهداشت فردی و اجتماعی، تاثیر آن بر مسائل اخلاقی و خانوادگی، تاثیر آن از نظر پیشرفت فرهنگی و غیره اشاره کرد. در بخش دیگری از این بررسی مطا ...

هدف از این بررسی مناسب‌ترین ساعات گوش دادن به رادیو و تماشای تلویزیون از نظر مردم در فصل پاییز می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بخش اول پخش رادیو (نیمه شب تا 6 صبح) برای اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان ساعت مناسبی برای گوش دادن به رادیو نیست . در پخش دوم (ساعت 6 تا 12) برای مردان ساعت 7/5 تا 8 و سپس 7 تا 7/5 مناسب‌ترین زمان و برای زنان شاغل 9 تا 11 و برای زنان خانه‌دار 8 تا 9 و 11 تا 12 مناسب‌ترین زمان گوش دادن به رادیو است . در پخش سوم ساعت (12 تا 1 ...

در دوره مورد بررسی (1366-1371) رادیو به طور متوسط 23 درصد شنونده داشته است و بالاترین میزان شنونده در زمستان سال 1368، (33 درصد) و پایین‌ترین میزان شنونده در تابستان 1371 (14 درصد) بوده است . در سالهای 1366-1371 شنوندگان هر روز به طور متوسط 111 دقیقه رادیو گوش کرده‌اند که در بهار سال 67 میزان گوش دادن به رادیو به کمترین مدت خود یعنی 97 و در زمستان سال 1370 به بالاترین حد یعنی 125 دقیقه رسیده است . افراد جامعه به طور متوسط در روز 26 دقیقه رادیو گوش کرده‌اند که این میزان د ...

در این بررسی نمودارهای مناسب گوش‌دادن به رادیو و تماشای تلویزیون از نظر مردم تهران ارائه شده است که عنوان این نمودارها با توجه به بخش دوم، سوم و چهارم برنامه‌های رادیو در روزهای عادی و جمعه و نیز با توجه به برنامه‌های صبح، ظهر تا نیمه‌شب تلویزیون در روزهای جمعه و عادی در چند فصل تقسیم‌بندی شده‌اند عنوان این نمودارها عبارت است از: نمودار ساعات مناسب گوش کردن به رادیو و تماشای تلویزیون در چهار فصل تابستان، پاییز و زمستان 1366 و بهار 1367، نمودار ساعات مناسب گوش دادن ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیو یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است از دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلویزی ...

کوشش برای آگاهی از نظر مردم درباره برنامه‌های رادیویی یا تلویزیونی در تمام جوامع یک هدف کلی را دنبال می‌کند و آن عبارت از جلب هرچه بیشتر بیننده یا شنونده است . یکی از روشهای جلب هرچه بیشتر تماشاگر یا شنونده عبارت است از تقسیم ساعات مختلف روز، اختصاص هر زمان به یک برنامه خاص و تنظیم آنها در رابطه با ساعت آزاد و ساعت کاری افراد یا طبقات مختلف جامعه. هدف از اجرای این طرح عبارت است از دستیابی به ساعات مناسب گوش کردن برنامه‌های رادیو و تماشای برنامه‌های تلوی ...