عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 504

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

از آنجائیکه، مهارت گوش دادن به میزان وسیعی ارادی و یادگرفتنی است به منظور تقویت و پرورش این مهارت سعی بر آن شده است تا در این رساله 9 واحد درسی برای 18 جلسه درس آموزش مهارت درک گوش دادن ارائه شود.مطالب و تکالیف درسی ارائه شده در این رساله برای زبان آموزان سطح میانی در نظر گرفته شده است نگارنده معیار تقسیم سطح تحصیلی زبان آموزان را براساس تقسیم‌بندی مدارس ایران در نظر گرفته است بدین معنی که زبان آموزان سطح میانی زبان آموزانی هستند که براساس کتاب فارسی مدارس ...
نمایه ها:
متن | 
مهارت | 

مهارت‌های ارتباطی مجموعه ای از رفتارهاست که به بیان عواطف و نیازمندی ها و رسیدن به اهداف بین‌فردی، کمک می کنند. به عبارت دیگر مهارت های ارتباطی مجموعه‌ای از توانایی‌های بالقوه و بالفعل فرد بوده که با استفاده از آن می‌توان به رفتاری قابل پذیرش و آگاهی بخش تا رسیدن به سطحی از رابطه عاطفی دست یافت. اما کسب مهارتهای ارتباطی به طور کامل و جامع نیازمند آموزش است و صرفاً توانایی برقراری ارتباط با افراد در یک مکالمه روزمره فرد را از آموزش و کسب مهارت‏های ارتباطی در سطح پیشرفته بی‏نی ...

با توجه به نتایج به دست آمده از این بررسی بخش اول پخش رادیو (از نیمه شب تا 6 صبح) برای اکثریت به اتفاق پاسخگویان ساعت مناسبی جهت گوش دادن به رادیو نیست . بخش دوم پخش رادیو (ساعات 12) مردان ساعات اولیه روز یعنی 7 تا 7/5، 6 تا 6/5 و زنان، به طور کلی ساعت 9 تا 10 را به ساعات دیگر ترجیح می‌دهند که در این میان، زنان شاغل و ساعت 10 تا 11 را ساعت بهتری برای گوش دادن به رادیو ذکر کرده‌اند. از بین ساعت بخش سوم پخش رادیو (ساعات 12 تا 18 ) به نظر پاسخگویان در مرتبه ...

چکیده در این تحقیق تلاش شده است که تاثیردرس دادن صریح استراتژی های گوش دادن روی درک مفاهیم گوش دادن فراگیران زبان بیگانه انگلیسی مونث ایرانی بررسی شود. بین 50 فراگیر زبان درآموزشگاه زبان تیراژه در سنقر، شهری واقع در کرمانشاه، یک تست گوش دادن که از کتاب " تست های واقعی تافل" گرفته شده بود، برگزار شد. هدف این تست تقسیم بندی شرکت کننده ها به سه گروه ضعیف، متوسط و قوی از لحاظ سطح مهارت گوش دادن بود. برای این کار، میانگین و انحراف معیار نمرات بدست آمده محاسبه شدند. بر اساس نتایج ...

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه میزان یادگیری ضمنی واژگان از طریق داستان و از سه حالت ورودی (خواندن، گوش دادن و خواندن توأمان، وگوش دادن،) در زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی بوده است. بدین منظور 95 زبان آموز در مقطع پیش متوسطه از طریق یک آزمون همگون سازی در یکی از موسسات معتبر آموزش زبان در تهران انتخاب شدند. سپس میزان آشنایی آنها با واژگان مورد مطالعه از طریق یک پیش آزمون سنجیده شد و در نهایت این زبان آموزان به سه گروه تقسیم شدند. در طول این پژوهش دو دا ...

پژوهش حاصل مهارت تفکر منتقدانه را به عنوان پیش بینی کنندگی خواندن منتقدانه، گوش دادن منتقدانه، اضطراب خواندن زبان خارجی و اضطراب گوش دادن زبان خارجی را بررسی می کند. شرکت کنندگان این تحقیق افراد بزرگسال بین 18-22 سال هستند که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی فرا می گیرند. ابتدا برای یکسان سازی، زبان آموزان در آزمون (MTELP) تست کفایت زبانی میشیگان شرکت کرده و سپس در جلسات مختلف پرسشنامه های مربوط به خواندن منتقدانه، گوش دادن منتقدانه، اضطراب خواندن زبان خارجی و اضطراب گوش ...

در طی آخرین دهه های قرن بیستم، توجه روزافزونی به یادگیرنده به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت در فرایند آموزش - یادگیری مبذول شده است. در همین زمان مهارت گوش دادن که زمانی مورد غفلت واقع شده بود، بیشتر مورد توجه قرار گرفته و تحقیقاتی برای درک جنبه های مختلف آن به عمل آمد. تحقیق حاضر سعی کرده است. تا الف) دریابد که آیا رابطه ای بین سطح توانایی گوش کردن و انتخاب راهبردهای گوش کردن یادگیردندگان ایرانی وجود دارد یا خیرو ب) پی ببرد که آیا رابطه معنی داری بین انتخاب راهبردهای گوش ...

مناسبترین ساعات گوش دادن به رادیو در فصل تابستان از نظر مردم تهران بدین شرح است : در بخش ساعت 6 تا 12 برای مردان 7/5 تا 8 و سپس 7 تا 75 و برای زنان 9 تا 11 مناسبترین ساعت‌ها بوده است . در پخش ساعت 12 تا 18 برای مردان، غیر از گروه دانشجو، کارگر و محصل، و برای زنان خانه‌دار 14 تا 15 و سپس 16 تا 18 ساعت مناسب است . برای محصلین دختر و پسر 6 تا 18، برای کارگران 17 تا 18 و برای زنان شاغل 16 تا 17 مناسبترین زمان گوش دادن به رادیوست . در پخش ساعت 18 تا 24، برای مردان 20 ...

در تحقیقاتی که تاکنون در زمینه ی تدریس زبان صورت گرفته است، بسیاری از محققان تلاش کرده اند راهبردهای خوب گوش دادن را تعیین کنند و فرصتهایی را برای دانش آموزان ایجاد کنند تا این راهبردها را برای کسب تجربیات موثر در زمینه ی گوش دادن به کار برند. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر آموزش راهبردهای گوش دادن بر درک شنیداری زبان آموزان ایرانی و کاربرد این راهبردها توسط آنها بود. در تحقیق حاضر 60 زبان آموز بزرگسال از یک آموزشگاه زبان در اصفهان شرکت کردند. این افراد که دریک سطح از مهارت ...