عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1132

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به پايين بودن نرخ بره‌گيري در ايران (7/0) نسبت به استاندارد دنيا (5/1) و اهميت آن در درآمد خالص توليدكنندگان اين بخش، ضروري است كه از طرق مختلف مديريتي، فيزيولوژيك و تغذيه‌اي اين نرخ بهبود يابد. از طرفي افزايش صرف نرخ دوقلوزايي در گله هاي عشاير مشكلات عديده اي از جمله تلفات بره ها را به دنبال دارد، لذا ضروري است كه جهت افزايش نرخ بره‌گيري تمام جوانب امر از جمله تغذيه مادر و تغذيه بره با جايگزين شير مناسب و استارتر در نظر گرفته شود. بدين منظور در يك طرح جامع پروژه هاي ...
نمایه ها:
عشایر | 
گیری | 

خون پنج نژاد از گوسفندان ایران در محل اصلی توزیع جغرافیایی خودشان نمونه‌برداری گردید، سپس پلاسما و اریتروسایت نمونه‌ها جدا و بصورت منجمد به آزمایشگاه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور انتقال یافت . نژادهای گوسفند مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: بلوچی، کردی، قره گل، کبود شیراز، زندی. پلی‌مورفیسم سه نوع سیستم پروتئینی مربوط به لوکوسهای ترانسفرین (Tf)، آنتی‌ژن سلاسمینوژن گوسفندی (OPA) و پروتئین باندشونده با ویتامین (Gc) D- پلاسمای خون گوسفندان با استفاده از تکنیکه ...
نمایه ها:
مارکر | 
نژاد | 
ایران | 

در این طرح، کلیه اطلاعات اساسی و پایه در مورد شیوه گله‌داری - کوچ - منابع تالیف - ترکیب و تولیدمثل - توده‌های گوسفند و بز و مشخصات بیومتریک آنها - تولیدات - بهداشت و مشکلات گله‌ها بررسی شده است . شیوه اجرای طرح نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده می‌باشد. به تناسب جمعیت گوسفند و بز شهرستان که 247513 راس بوده در کل شهرستان 124 گله نمونه جهت تحقیق انتخاب شده و اطلاعات گله‌ها طی عملیات میدانی از گله‌داران اخذ و در پرسشنامه‌های ویژه ثبت میگردد. و در هر گله از 10 درصد دامهای بالغ بیومترگیری ...
نمایه ها:
بز | 

این بررسی بمنظور مقایسه سه نوع جیره غذائی و دو نژاد گوسفند بلوچی و راه‌بویه انجام گرفته است . گوسفندان بلوچی مورد آزمایش از ایستگاه دامپروری طرق مشهد متعلق به سازمان دامپروری کل کشور و گوسفندان راه‌بویه از گله آزمایش دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران انتخاب گردیدند. سن این گوسفندان در موقع شروع آزمایش تقریبا 6 ماه بوده است . در این آزمایش بمظنور مقایسه دو نژاد دام با جیره غذائی مختلف گوسفندان زیر دسته‌بندی شده‌اند بطوریکه هر جیره غذائی به دو گروه (هر گروه شامل سه سر گوسفند است) ا ...

بطور کلی روش‌های کاربردی تلقیح مصنوعی گوسفند برای سالهای زیادی در دسترس بوده است (ماکسول 1984) تلقیح مصنوعی به روش مهبلی (واژنی) (Veginal insemination) قدیمی‌ترین و ساده‌ترین روش تلقیح مصنوعی در گوسفند می‌باشد که اصطلاحا آنرا "تیری در تاریکی" (Shot - in - the - dark) یا "روش کور" (bind) نامیده‌اند. تلقیح مصنوعی به روش سرویکسی (Cervical insemination) در این روش هم از اسپرم تازه استفاده می‌شود و هم از اسپرم منجمد. لیکن میزان باروری میش‌هائی که با اسپرم منجمد تلقیح شده‌اند کمتر ...
نمایه ها:

شناسایی نژادهای بومی گوسفند از نظر استعدادهای ژنتیکی اولین قدم برای اصلاح نژاد آن‌هاست که می‌تواند در بهبود و افزایش سطح تولید موثر و مفید باشد. در این طرح گوسفند "قره‌گل" که بهترین نژاد گوسفند پوستی در جهان است و از نظر تولید گوشت نیز با سایر نژادهای موجود، قدرت رقابت دارد از نظر استعدادهای ژنتیکی مورد مطالعه قرار گرفته است . در این طرح با توجه به آمار و اطلاعات 6 ساله (سال‌های 1359-65) موجود در ایستگاه تحقیقاتی قره‌گل سیاه سرخس استان خراسان، پارامترهای ژنتیکی از قبیل وراثت‌ ...

تلاقی دادن بین نژادهای مختلف (گوسفندان) یکی از روش‌های افزایش تولید است . در این تحقیق با شناخت پتانسیل ژنتیکی دو نژاد بومی گوسفند "مغانی" و "بلوچی" از نظر رشد تولید پشم، تلاقی‌های زیر انجام پذیرفت : قوچ مغانی×میش مغانی قوچ مغانی×میش بلوچی قوچ بلوچی×میش بلوچی قوچ بلوچی×میش مغانی نتایج بدست آمده از بررسی خصوصیات رشد، قدرت پروار و بازده غذایی، صفات مربوط به لاشه و همچنین صفات مختلف مربوط به خصوصیات پشم شامل طول تار پشم، ظرافت پشم، راندمان پشم و تراکم پشم نشانگر تفاوت‌های قاتبل ...

در یک بررسی تحقیقی بر روی مرتع یونجه یکساله Medicago runcatula var.parraggio رقم Paraggio از منطقه Roseworthy واقع در 60 کیلومتری شمال شهر آدلاید در استرالیا دو روش چرای ممتد و تاخیری مورد مقایسه قرار گرفتند. در این بررسی از سه نرخ دامگذاری با تراکم کم 5 گوسفند در هکتار، تراکم متوسط 10 گوسفند در هکتار و تراکم زیاد 15 گوسفند در هکتار استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که جمعیت یونجه در واحد سطح تحت تاثیر چرای ممتد نسبت به چرای تاخیری از ثبات بیشتری برخوردار است . چرای تاخ ...

انتقال جنین به روش لاپاروسکوپی در گوسفند: در این طرح برای بدست آوردن تکنیک انتقال جنین در گوسفند به روش لاپاروسکوپی که تازه‌ترین و معتبرترین روش انتقال جنین در گوسفند و بز است تلاش می‌شود علاوه بر این دو موضوع دیگر تعیین مشخص کردن داروی مناسب برای سوپراوولاسیون در گوسفند یک نژاد ایرانی و همچنین تلقیح مصنوعی به روش لاپاروسکوپی نیز به عنوان دو موضوع فرعی و مقدماتی برای انتقال جنین مورد مطالعه قرار می‌گیرد. ...