عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 209

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی گلوبوترونکانید‌های سازند گورپی در برش دشتک (شمال کازرون) منجر به ارائه 7 زیست زون برای سازند گورپی شد که عبارتند از: Dicarinella asymetrica (سانتونین)، Globotruncanita elevata (کامپانین پیشین)، Globotruncana ventricosa )کامپانین میانی تا کامپانین پسین(، Globotruncana falsostuarti (کامپانین پسین)Globotruncana aegyptiaca (کامپانین پسین تا بالاترین بخش کامپانین پسین)، Gansserina gansseri (بالاترین بخش کامپانین پسین تا بخش زیرین ماستریشتین)،Contusotruncana contusa (ماستری ...

سازند آهکی - مارنی ، مارنی و شیلی گورپی به سن کرتاسه بالایی از دو رخساره عمیق و کم عمق تشکیل یافته است . گسترش چینه ای این سازند بسیار وسیع بوده و علاوه بر خوزستان در لرستان نیز مشاهده می شود. مطالعه میکروبیواستراتیگرافی این سازند در این دو منطقه بطور جداگانه و به صورت سطح الارضی و تحت الارضی انجام گرفته است. اولین مقطع سطح الارضی در شمال شرقی خوزستان در برش نمونه سازند گورپی در تنگ پابده و دومین مقطع سطح الارضی در شال شهر پلدختر لرستان در برش کوه سلطان واقع شده است. علاوه بر ...

ناحیه مورد مطالعه از لحاظ جغرافیایی در جنوب غرب ایران و در ناحیه زاگرس چین‌خورده در استان بوشهر واقع شده است. برش مورد مطالعه مربوط به یال جنوبی تاقدیس کنگان می‌باشد. منطقه زاگرس از واحدهای زمین‌ساختی مهم ایران است که شامل بلندی‌های غرب و جنوب غرب ایران است. هدف اصلی از این مطالعه تعیین سن سازند گورپی و تعیین مرز دقیق آن با سازند پابده با استفاده از نانوپلانکتون‌های آهکی می‌باشد. در این مطالعه از ناحیه تنگ دوراهک در استان بوشهر تعداد 16 نمونه از سازند گورپی و 10 نمونه از سا ...

چکیده موضوع: مطالعه زیست چینه نگاری سازند گورپی بر اساس فرامینیفرهای پلانکتون در شمال شرق گچساران (تاقدیس آنه) می باشد. سازند گورپی با مختصات جغرافیایی 30 درجه، 30 دقیقه عرض شمالی و 50 درجه، 30 دقیقه طول شرقی در ناحیه مورد مطالعه شامل 112 متر آهکهای خاکستری نازک لایه و آهک با بین لایه های نازک از شیل می باشد. سازند گورپی به طور ناپیوسته بر روی آهکهای ضخیم لایه سازند سروک قرار دارد و در بالابه وسیله سازند پابده پوشیده شده است. مطالعه سازند گورپی در ناحیه تاقدیس آنه (شمال ش ...

در این پژوهش سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه در شمال شهرستان دهدشت ( یاسوج، زاگرس) به منظور مطالعات چینه نگاری زیستی و چینه نگاری سکانسی مورد بررسی قرار گرفت. سازند گورپی در برش مورد نظر به طور پیوسته بر روی سازند ایلام قرار گرفته است و مرز بالایی آن با سازند پابده به طور ناپیوسته و هم شیب دیده می شود. نهشته های سازند گورپی در برش تاقدیس کوه سیاه 212 متر ضخامت داشته و شامل 13 واحد سنگی است مطالعه روزنداران پلانکتون در برش مورد نظر منجر به شناسایی 16 جنس و 45 گونه شده اس ...

زون های نانوفسیلی سازندگورپی در برش نمونه برای اولین بار شناسائی و معرفی شده است. اندازه بسیار کوچک کمتر از 30 میکرون، فراوانی نسبی بسیار زیاد (بیش از 800 هزار در هر سانتیمتر مکعب رسوب)، قدرت تفکیک نسبی زیاد (در حد نیم میلیون سال در کرتاسه) از جمله ویژگی هائی است که نانوفسیلهای آهکی را به عنوان شاخصی کارآمد و مفید در مطالعات بیوستراتیگرافی مطرح ساخته است. از مطالعه بیش از 400 نمونه میکروسکوپی که از 90 نمونه رسوب شیلی و مارنی در برش نمونه سازند گورپی تهیه شده است تعداد 33 جنس ...

مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند گورپی در نواحی لار(کوه گچ) و خرامه ( کوه چهل چشمه) منجر به شناسایی 8 جنس و 16 گونه از فرامینیفرهای پلاژیک شده است. همچنین در مجموع در 2 برش مورد مطالعه 5 بیوزن از فرامینیفرهای پلاژیک تعیین شد که شامل globotruncanita elevata zone( کامپانین میانی)، Globotruncanita calcarata zone (بخش بالای کامپانین میانی)، Globotruncanita stuarti zone(بخش زیرین کامپانین پسین)، Ganssenina gansseri zone( بخش کامپانین پسین- مائستریشتین میانی) می باشد. ...

میدان نفتی رامشیر در 120 کیلومتری جنوب‌شرقی اهواز قرار دارد. این میدان از غرب به میدان شادگان، از شمال به میدان‌های مارون و آغاجری و از جنوب شرقی به میدان رگ‌سفید ختم می‏‌شود. پژوهش حاضر با هدف اصلی مطالعه و بررسی شیل‌های مشکل‌ساز سازندهای پابده و گورپی در میدان نفتی رامشیر و نهایتا رسیدن به گل بهینه حفاری در چاه‌های 5 و 6 انجام شده است. شاخص مهمی که در تعیین ترکیب گل حفاری باید مورد توجه قرار گیرد ترکیب و ساختار کانی‌های رسی سازند و مطالعه و بررسی دقیق آن‌هاست. جهت رسیدن به ...

در این پژوهش زیست چینه نگاری و چینه نگاری سکانسی سازند های سورگاه-ایلام و گورپی، همچنین ریز رخساره ها و مدل رسوبی رسوبات معادل سازند سورگاه-ایلام در شرق شهرستان رامهرمز (برش تنگ بولفارس) مورد مطالعه قرار گرفته است. توالی رسوبات معادل سازند سورگاه-ایلام با ناپیوستگی بر روی سازند سروک و با مرز تدریجی و پیوسته در زیر سازند گورپی قرار گرفته است. رسوبات معادل سازند سورگاه- ایلام دارای 53 متر ضخامت می باشد و لیتولوژی آن عمدتا از آهک مارنی و آهک متوسط لایه تشکیل شده است. مطالعه بایو ...