عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 236

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بیماری سفیدک سطحی گوجه‌فرنگی که یکی از مهمترین بیماری‌های این محصول در مناطق مختلف دنیا به شمار می‌رود‍، توسط قارچ‌های متفاوتی ایجاد می‌شود که مهمترین آنها را می‌توان Leveillula taurica و Oidium neolycopersici ذکر کرد. در پژوهش حاضر، طی تابستان سال‌های 87-88 از مزارع کشت گوجه‌فرنگی در استان قزوین بازدید به عمل آمد و برگ-های واجد علائم آلودگی جمع‌آوری شدند. این نمونه‌ها، پس از بررسی‌های مرفولوژیکی در آزمایشگاه و با بهره‌گیری از نوشته‌ها و منابع معتبر موجود شناسایی شدند. براساس ...

یکی از محدودیت‌های نگهداری، بازاررسانی و صادرات گوجه‌فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill)، رسیدن سریع آن پس از برداشت و فساد میکروبی می‌باشد که موجب کاهش خواص کیفی و فساد این محصول می‌شود. می‌توان با استفاده از روش‌هایی در پس از برداشت، از بروز این مشکلات جلوگیری کرد. استفاده از مواد شیمیایی بعداز برداشت در بسیاری از کشورها محدود شده و امروزه مصرف‌کنندگان، محصولات ارگانیک و عاری از بقایای سموم را ترجیح می‌دهند. با توجه به این محدودیت‌های روزافزون، باید از روش‌های دیگری استفا ...

به منظور بررسی تأثیر کاربرد ویناس در رشد گیاه گوجه فرنگی آزمایشی در بهار سال 1386 به صورت گلدانی در گلخانه داشکده کشاورزی دانشگاه زنجان اجرا شد. با افزودن مقادیر مختلف افزودنی های متفاوت به غلظت های مختلف ویناس، تیمار های متفاوت این آزمایش تهیه شدند. به منظور انجام این تحقیق آزمایشی با 24 تیمار و در سه تکرار بصورت فاکتوریل با طرح پایه کاملاً تصادفی طراحی گردید. در این آزمایش از ویناس چغندر قند با سه غلظت مختلف شامل غلظت های 40 (1C)، 20 (2C) و 10 (3C) بار رقیق شده آن استفاده گ ...

ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) یکی از مهم ترین ویروس های گوجه فرنگی در سرتاسر دنیا است. بیماری ناشی از این ویروس نه تنها در سراسر مناطق مرکزی و جنوبی، بلکه در تمام نواحی کشت گوجه فرنگی ایران گزارش شده است. در تحقیق حاضر به منظور ساختن سازه عفونت زای TYLCV جدایه جیرفت با ژنوم تک بخشی، طول کامل ژنوم ویروس که قبلا درون پلاسمید (pGEM®-T) Promega بنام pGEMT2.9 همسانه سازی شده بود با آنزیم PstI بریده شد. سپس دو طول کامل ژنوم درون پلاسمید دوگ ...

گوجه ‏فرنگی با تولید سالانه حدود 50 میلیون تن، جزو محبوب‏ترین سبزی‏ها محسوب می‏گردد. بیماری‏های زیادی باعث کاهش محصول گوجه‏فرنگی یا از بین رفتن این گیاه می‏شوند. یکی از مهمترین و شایع‏ترین بیماری‏های این محصول، بیماری پژمردگی فوزاریومی گوجه‏فرنگی می‏باشد که توسط Fusarium oxysporum (Schlechtend: Fr. ) f.sp. lycopersici (sacc. ) Snyder and Hassen ایجاد می‏گردد. در این تحقیق ابتدا بوته‏های آلوده و سالم گوجه‏فرنگی از مناطق مختلف استان لرستان جمع‏آوری و در آزمایشگاه عامل بیماری ...

پیاز یکی از محصولات اصلی سبزی صیفی استان آذربایجان شرقی می باشد و تریپس پیاز مهمترین آفت این محصول می باشد. این تحقیق در سال 1390 در روی سه محصول مختلف سیر، پیاز و گوجه فرنگی در حومه ی شهر ممقان انجام گرفت. در این تحقیق سه هدف زیر پیگیری شد: 1- بررسی تاثیر ارتفاع نصب کارت های زرد در جذب تریپس ها در روی سیر، پیاز و گوجه فرنگی 2- بررسی تاثیر رنگ های مختلف کارت های چسبنده در ارتفاعات مختلف در جذب تریپس ها در روی سیر، پیاز و گوجه فرنگی 3- دیدبانی تغییرات جمعیت حشرات کامل تریپس پی ...

به منظور بررسی تاثیر سه فاکتور کمپوست، عنصر کودی سیلیس وهورمونسالیسیلیک اسید بر کنترل پوسیدگی ریشه ی گوجه فرنگی ناشی از رایزوکتونیا سولانی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در شرایط گلخانه در سه تکرار در شهرستان پاسارگاد انجام گرفت. فاکتور اول شامل: بیماری ( با بیماری رایزوکتونیا و بدون بیماری) کاربرد اسید سالیسیلیک (صفر، نیم و یک میلی مولار) کاربرد کمپوست (کاربرد و عدم کاربرد کمپوست) و کاربرد سیلیس (کاربرد و عدم کاربرد سیلیس) بود. نتایج نشان داد که در شرایط عد ...

سفیدک پودری خیار، ناشی از قارچ Podosphaera xanthii (Syn. Sphaerotheca fuliginea) و لکه‌موجی گوجه فرنگی که توسط قارچ Alternaria solani ایجاد می‌شود، دو بیماری شایع و مخر ب این محصولات در سراسر جهان محسوب می‌شوند. کنترل بیماری‌های یادشده عمدتاً متکی به کاربرد قارچ‌کش‌هاست. لیکن با توجه به تبعات سوء زیست محیطی ناشی از کاربرد آفت‌کش‌ها، جایگزینی این ترکیبات شیمیایی با روش‌های مدیریتی کم‌خطر ضروری به نظر می‌رسد. در این میان، عصاره‌های گیاهی به عنوان یک آفت‌کش طبیعی، جایگزین مناسبی ...

پتاسیم به همراه نیتروژن و فسفر سه عنصر ضروري براي رشد گیاه تلقی می‌شوند که نقش‌هاي بسيار مهمي در گیاهان دارند. پتاسیم عنصر هفتمین عنصر غذایی فراوان در لیتوسفر بوده و در بین کاتیونها بیش از بقیه توسط گیاه جذب می‌شود. در نتیجه کشاورزی متمرکز و کشت مداوم گیاهان به ویژه گیاهان پرنیاز، منابع در دسترس این عنصر در خاک محدود شده است. پرداختن به راهکار زیستی یکی از روشهای تأمین پتاسیم گیاه می باشد بر این اساس در این پژوهش توانایی 15 جدایه باکتریایی جداسازی شده در محیط الکساندروف (S5-5 ...