عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیستم مدیریت زیست محیطی روشی است که شرکت ها به صورت داوطلبانه یک سیستم مدیریت زیست محیطی را به منظور حفاظت از محیط زیست مستقر می کنند. هنگامی که یک شرکت گواهی نامه ایزو 14001 را به کار می برد، نه تنها به دنبال افزایش ارزش شرکت(CV) می‌باشد بلکه به دنبال بهبود وجهه و اعتبار شرکت از طریق انطباق با محیط زیست می باشد. داده‌های تحقیق از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1381 تا 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون ...

این پژوهش تحلیلی بر آرای کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه سازی صدور آرا بوده است. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه آرای صادره کمیسیون معین در خصوص مشکلات رونده آموزشی و پرورشی دانش آموزان طی سال های 87 لغایت 89 که قریب 5657 رای بوده است میباشد. این پژوهش بر اساس اهداف ، تحقیق کاربردی و از نظر نحوه گردآور ی اطلاعات از نوع ترکیبی می باشد به عبارتی ترکیبی از تحلیلی ، توصیفی و پیمایشی است. ابزار گردآوری داده های تحقیق شامل چک لیست مشاهده، پرس ...

موضوع این پژوهش" بررسی میزان برخورداری دوره های آموزشی ضمن خدمت از ویژگی‌های نوین آموزشی بر‌خاسته از رویکرد سازایی‌گری" است، که هدف آن توصیف شرایط موجود ضمن خدمت و شناخت کاستی های آن است تا در پی این پژوهش، راه‌کارهایی در راستای بهسازی این دوره‌ها درنظرگرفته شود.داده‌بخشانی که توانستند در این پژوهش همکاری کنند، شرکت‌کنندگان و مربیان دوره‌های آموزشی0/80 را پر کردند. روایی محتوایی این دو پرسش‌نامه از سوی استادان راهنما و مشاور تایید شد. در کنار پرسش‌‌نامه از ابزار نگرش‌نامه (مش ...

علی‌رغم تعریف مفهوم اطمینان منطقی در استانداردهای حسابرسی، نتایج برخی مطالعات صورت گرفته حاکی از وجود تفاوت معنی‌دار بین درک این مفهوم بنیادین، توسط حسابرسان مختلف است (160 :2008،Law). نتایج بر خی تحقیق‌ها نیز حاکی از آن است که درک حسابرسان در مورد اثربخشی مدل ریسک حسابرسی (که مبتنی بر اصول کلی حسابرسی مبتنی بر ریسک است)، متفاوت می‌باشد (148: 2006، .(Arensبدین منظور، با هدف بررسی مصداق فرض‌های فوق در محیط حسابرسی ایران، در این مقاله به بررسی درک حسابرسان ایرانی از مفهوم اطمین ...

فقدان زیر‌ساخت‌های فنی و اجرائی امنیت و عدم انجام اقدامات موثر در خصوص ایمن‌سازی فضای تبادل اطلاعات می‌تواند به وضعیت امنیتی نامطلوبی در کشور منجر شود. بخش قابل توجهی از این وضعیت نامطلوب از فقدان زیرساخت‌های استاندارد ناشی می‌گردد. این استانداردها شامل رویه‌های ارزیابی امنیتی فضای تبادل اطلاعات و نظام صدور گواهینامه و اعتبارنامه‌ی امنیتی می‌باشد. اما نقش عمده‌ی استانداردها یکپارچه‌سازی فرآیندهای مدیریت امنیت می‌باشد. تصدیق و اعتباردهی امنیت از فعالیت های مهمی هستند که فرآین ...

سنددار کردن اماکن روستایی هم از نظر ایده و هم از منظر اجرایی از سابقه‌ی زیادی در ایران برخوردار نمی‌باشد، بلکه به عنوان ایده و طرح جدیدی در جهت تعمیق فرایندهای توسعه روستایی تلقی می‌گردد. نظام ثبت اسناد و املاک در کشور سابقه دیرینه‌ای دارد، امّا در دوره‌های مختلف در ارتباط با روستاها تنها ثبت ده به نام مالک و یا اراضی آن به نام مالکان محدود شده است. در سال 1376 بر اساس تبصره‌ای در برنامه دوم توسعه اقتصادی - اجتماعی جمهوری اسلامی ایران، صدور اسناد املاک روستایی مورد توجه قرار ...

با توجه به نقش استاندارد های کیفیت در امر تولید توجه همه شرکت ها در دنیای پر رقابت امروز به سمت اجرای بهترین استانداردها با حداکثر کارایی است. یکی از موثر ترین استانداردهای موجود استاندارد های ISO است که در بخش صنعت بنام ISO/TS استفاده می شود. دانستن اینکه این استاندارد در کارخانه ها در کدام بخش های و به چه میزان ضروری است امری مهم در پیاده سازی بهینه این استاندارد می باشد. از همین رو در این تحقیق به دنبال اثبات وجود رابطه میان اجرای این استاندارد و عوامل داخلی کارخانه ها در ...

با رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات و پیچیده تر شدن زندگی بشر، برای پاسخ به این پیچیدگی، دولت ها ناگز به ایجاد دولت الکترونیک می باشند. در حال حاضر کشور ما نیز نیازمند ورود به عرصه دولت الکترونیک است، برای ورود کشور به این عرصه صدور گواهینامههای الکترونیکی برای کاربران دولت الکترونیک امری ضروری است. از این رو برای صدور گواهینامه های الکترونیکی در کشور اقدام به ایجاد مراکزی موسوم به مراجع صدور گواهینامه الکترونیکی شده است. به دلیل وجود ارتباطات مختلف مابین عناصر دولت الکترون ...