عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 171

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه با هدف برسی اثرات تناوب های مختلف بر عملکرد گندم و بعضی خصوصیات خاک در شرایط دیم انجام گردید.آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 4 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم سرارود – کرمانشاه در سال زراعی 91- 1390 اجرا گردید. تیمارها شامل پنج تناوب دو ساله گندم – گندم، گندم – آیش، گندم – نخود، گندم – ماشک و گندم – گلرنگ بود که در سال زراعی مذکور همه تیمارها تحت کشت گندم دیم رقم سرداری قرار داشت. نتایج عملکرد دانه گندم نشان داد که اثر تناوب زراعی بر آن معنی دار بوده ...

زمان برداشت محصولات کشاورزی بر روی عملکرد و کیفیت محصول تاثیرگذار است. کشاورز با دانستن زمان بهینه برداشت، مدیریت به‌موقع و صحیحی بر انجام عملیات برداشت خواهد داشت. برداشت زود هنگام محصول نیازمند عملیات خشک کردن برای رسیدن به رطوبت مناسب انبارداری می‌باشد. از طرفی برداشت دیر هنگام نیز موجب کاهش عملکرد به‌علت ریزش دانه و افت کیفیت می‌شود. بنابراین تعیین زمان بهینه برداشت، امکان برنامه‌ریزی برای عملیات برداشت، انبارداری و فروش محصول را ایجاد کرده و باعث کاهش تلفات محصول می‌گردد ...

هوادیدگی کانیهای خاک منشاء اولیه بیشتر عناصر غذایی ضروری به ویژه پتاسیم برای گیاهان است. فراریشه گیاهان با اثرات ویژه خود باعث رهاسازی و جذب پتاسیم از کانی‌های خاک و تغییر وتبدیل کانیها میگردد. در این تحقیق، در چهار مطالعه جداگانه هوادیدگی کانیهای میکایی و آزادسازی پتاسیم غیرتبادلی از آنها و همچنین تغییرات شکلهای مختلف پتاسیم در شرایط مختلف آزمایشگاهی، گلخانه ای و مزرعه ای بررسی شد. در مطالعه اول اثر نوع عصاره گیر و دفعات عصاره گیری، در مطالعه دوم و سوم، به ترتیب، اثر ریشه گن ...

miRNAها، دسته‌ای از sRNAهای غیر کد کننده و تنظیم کننده هستند که بیان ژن‌ها را از طریق ایجاد شکاف در mRNA یا سرکوب ترجمه تنظیم می‌کنند و از این طریق در پاسخ گیاهان به نمو و تنش نقش دارند. گندم یکی از غلات مهم جهانی است. تاکنون miRNAهای کمی در گندم شناسایی شده‌است. شناسایی miRNAها با استفاده از توالی‌یابی با کارایی بالا به‌منظور شناسایی عمل آن‌ها در گیاهان امری ضروری است. تنش خشکی یکی از تنش‌های محیطی متداول محدود کننده‌ی رشد و نمو گیاهی است. به منظور شناسایی نقش miRNAها در پاس ...

پوسیدگی ریشه و طوقه )پاخوره گندم( با عامل(Ggt) Gaeumannomyces graminis var. tritici یکی از بیماریهای قارچی مهم گندم در مناطق مختلف جهان به شمار می آید. در ایران این بیماری تاکنون از برخی مناطق همچون استان مرکزی گزارش شده است. طی چند سال اخیر علائم مشکوک به بیماری در برخی مزارع گندم استان زنجان مشاهده شده که با توجه به اهمیت کشت گندم در استان، بررسی دقیق بیماری را ایجاب نمود. تحقیق حاضر در راستای دو هدف اصلی دنبال شد. ابتدا قارچ عامل بیماری پاخوره گندم جداسازی و شناسائی گردید ...

با افزایش جمعیت جهان دستیابی به امنیت غذایی پایدار جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و به طبع آن افزایش متوسط عملکرد جهانی گندم سبب افزایش مصرف آفت‌کش‌ها، سموم، کود‌های شیمیایی و ماشین آلات کشاورزی شده است. استفاده از این نهاده‌ها با وجود موثر بودن در افزایش تولید، باعث آلوده‌سازی منابع اکولوژیکی می شود. از اینرو کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهایی از مشکلات ایجاد شده مطرح شده است. با توجه به اهمیت کشاورزی در اقتصاد شهرستان اردبیل و اختصاص بیشترین سطح زیرکشت به محصول گندم از بین مح ...

این تحقیق به منظور بررسی اثر اسید هیومیک بر خصوصیات ریشه، بخش هوایی و عملکرد گندم در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل در بهار سال 1387 در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت دو آزمایش جداگانه اجرا شد. در مطالعه خصوصیات رشدی ریشه و بخش هوایی، تیمارها شامل اسید هیومیک در آب آبیاری در چهار سطح ( 0، 100، 200 و 300 میلی گرم در هر لیتر محلول هوگلند) و دو رقم گندم پاییزه سایونز و سبلان بودند و جهت سنجش خصوصیات رشدی بخش هوایی و عملکرد گندم، رقم پیشت ...

این مطالعه در سال 91-1390 به منظور بررسی اثرات عناصر اقلیمی بر روی محصول گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس انجام شده است. روش تحقیق در این پایان نامه ترکیبی از میدانی ـ تحلیلی بوده است. برای انجام آن ابتدا داده‌های مورد نیاز از منابع مکتوب معتبر تا حد امکان فیش برداری شد و یا از سازمانهای مختلف تولید داده، نظیر سازمان هواشناسی کشور، وزارت نیرو، cdc و جهاد کشاورزی اخذ گردید. سپس یک مزرعه آزمایشی در محل ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان گنبدکاووس واقع در 3 کیلومتری شمال شرقی این شهرس ...

غلات از جمله گندم و جو، گیاهانی از خانواده گندمیان بوده و جزء گیاهان علفی تک‌لپه‌ای هستند و دانه‌های آنها مصرف خوراکی دارد. هزاران سال است که این گونه‌های گیاهی در تامین غذای بشر نقش حیاتی ایفا می‌کنند. متاسفانه بیماری‌های غلات هر ساله باعث از دست رفتن بیش از10% این محصولات می‌شوند که در این میان، پاتوژن‌های قارچی نقش مهمی دارند، از میان پاتوژن‌های قارچی، گونه F. graminearum با مرحله‌ی جنسی Gibberella zeae از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بیماری بلایت فوزاریومی سنبله( Fusarium ...