عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 746

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آزمایش های گلخانه ای جهت مقایسه کارایی مصرف یکباره و خرد شده علف کش های مهم گندم انجام گرفت و تاثیر فاصله زمانی بین دو کاربرد علف کش در رهیافت خرد شده و نسبت های مختلف مورد استفاده در هر کاربرد، بررسی شد. تجزیه داده ها با روش های مقایسه ED90 و مدل اختلاط (ADM) انجام شد. در بخش مزرعه، آزمایشی برای مقایسه نحوه کاربرد ساده و خرد شدهء سه دز مختلف علف کش کلودینافوپ در دو تراکم گندم، بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل به اجرا در آمد. در بخش آخر نیز کارایی علف کش های ...

هدف این پژوهش بررسی اثر افزایش قیمت تضمینی گندم بر شاخص های بازاری و رفاهی آن به صورت منطقه‌ای است. در این پژوهش برای دستیابی به هدف مذکور، از مدل تعادل فضایی با ساختار برنامه ریزی تعادلی استفاده شده است. این مدل برای سال 1389 به عنوان آخرین سالی که اطلاعات مورد نیاز در مورد آن وجود داشت، برآورد شده است. مناطق نیز همان استان های کشور بر اساس تقسیم بندی سال 1389 می باشند. در این پژوهش دو سناریو در نظر گرفته شده است؛ در سناریو اول بازار گندم تحت تأثیر افزایش قیمت تضمینی آن از 3 ...

رابطه بین رشد گیاهان و تغییرات آب و هوایی یک رویداد به ظاهر متناقض می‏باشد. گرم شدن هوا در واقع خطر سرمازدگی و یخ‌بندان را در گیاهان افزایش می‏دهد. در فصل بهار هم‌زمان با شروع رشد گندم، تحمل گیاه به دماهای پایین کاهش پیدا می‏کند و هر یک از مراحل رشد آن ممکن است با این کاهش دما مواجه گردد و صدمه ببیند. این نوع از مدل‌های کاهش دما را کاهش سریع دما در فصل بهار و یا به طور خلاصه "سرمای بهاره" می‏نامند. تنش دماهای پایین تولید غلات را در مناطق سرد و فرا سرد محدود می‌کند و در بعضی ا ...

ضایعات آلی، مانند لجن فاضلاب بطور گسترده ای بمنظور بهبود کیفیت خاک استفاده میشوند. لجن فاضلاب میتواند قدرت تولیدی گیاهان را بدلیل داشتن مقادیر قابل توجهی از عناصر نیتروژن/ فسفر/ پتاسیم و عناصر غذائی دیگر را افزایش دهد. لجنهای فاضلاب حاوی عناصر سنگین و باکتریهای عامل بیماری هستند که میتوانند خاک و آبهای زیرزمینی را آلوده کنند و وارد زنجیره غذائی شوند و سلامتی انسان و حیوان را بخطر بیندازد. این مطالعه در شرایط گلخانه ای در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه سطح لجن( 0، 50 و100) تن در ...

چکیده عوامل زیستی و غیر زیستی زیادی از جمله آفت سن باعث خسارت به بذر گندم و کاهش کیفیت آن می‌شوند. این تحقیق به منظور ارزیابی خسارت آفت سن و تاثیر آن بر روی کیفت بذور برای پارامترهای جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه سه رقم گندم (کوهدشت، زاگرس و سرداری) در مزارع مختلف در شهرستان کوهدشت به صورت سه آزمایش جداگانه انجام شد. هر یک از آزمایش‌ها بصورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. فاکتورهای هر آزمایش شامل تقسیم بندی بذر هر رقم به 4 نوع بذر بر اساس شدت سن زدگی ب ...

به‌منظور پی‏جویی توده‏های فالاریس (شامل دو گونه Phalaris minor Retz. وP. paradoxa L. )، یولاف زمستانه (Avena ludoviciana Dur) و چچم (Lolium rigidum Gaud.) مقاوم به علف‏کش‏های کلودینافوپ پروپارژیل، فنوکساپروپ پی اتیل و دایکلوفوپ متیل و همچنین توده‏های خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) و شلمی [Rapistrum rugosum (L.) All.] مقاوم به تری بنورن متیل در مزارع گندم شهرستان آق‏قلا، آزمایش‏هایی طی سال 1391 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد. با حرکت روی دو قطر فرضی بر ر ...

این تحقیق به منظور بررسی اثر پیش تیمار قلیایی و آب جوش بر ویژگی‌های خمیر کاغذNSSC کاه گندم انجام گرفت. کاه گندم مورد استفاده از مزارع گندم علی‌آباد واقع در 40 کیلومتری گرگان تهیه شد. وابری الیاف با استفاده از روش فرانکلین، ویژگی‌های کاغذ دست‌ساز و ترکیبات شیمیایی بر اساس استانداردهای آیین‌نامه TAPPI اندازه‌گیری شد. میانگین طول، قطر، قطر حفره و ضخامت دیواره سلولی الیاف کاه گندم گونه زاگرس به ترتیب 1465 و 4/64 و 2/42 و 1/17 میکرون تعیین گردید. مقدار سلولز، لیگنین، مواد استخراج ...

به‌منظور بررسی اثر مدیریت بقایای گیاهی و منابع مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم، شاخص‌های کارآیی نیتروژن و ویژگی‌های خاک، آزمایشی در سال زراعی 91- 1390 در مزرعه تحقیقاتی شماره یک گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گرفت. این آزمایش به‌صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در 3 تکرار انجام شد. سه سطح مدیریت بقایای گیاهی (حذف بقایا، سوزاندن بقایا و برگرداندن بقایا) به عنوان عامل اصلی و 5 منبع کود نیتروژن (شاهد، 150 کیلوگ ...

هیدرو‌کربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای(PAHs) نظیر فلوئورن و فنانترن، گروهی از آلاینده‌های سمی هستند که به صورت طبیعی و نیز در نتیجه فعالیت انسانی به محیط آزاد می‌‌شوند و حاوی حلقه‌های بنزنی به تعداد دو تا شش می‌باشند. گیاهان گندم، یونجه و آفتابگردان به عنوان گیاهان مهم زراعی در رژیم غذایی انسان و دام محسوب می‌شوند و حضور ترکیبات آلاینده سمی در بافتهای آنها می تواند باعث آلودگی زنجیره های غذائی گردد. در این پژوهش میزان جذب، انتقال و انباشتگی دو ترکیب فلوئورن و فنانترن و اثر آن‌ها ...