عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 115

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گنبد مسجد شیخ لطف الله به واسطه عظمت، ویژگی های فرمی و بر اثر تزییناتی که بر سطح آن وجود دارد، خود را از دیگر گنبدها متمایز نموده است. لذا مطالعه و بررسی تزیینات گنبد مسجد شیخ لطف الله از جوانب مختلف دارای اهمیت و تامل است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل تزیینات گنبد مسجد شیخ لطف الله می باشد. با توجه به این که تزیینات جزو لاینفک معماری اسلامی است و بخش عمده ای از معماری اسلامی به تزیینات اختصاص یافته است، لذا تحلیل و بررسی این موضوع امکان شناخت بهتر انواع تزیینات به کار رفت ...

این آزمایش در سال زراعی 80-1379، به منظور ارزیابی توانایی تولید بیولوژیک و اقتصادی ژنوتیپ های جو بدون پوشینه در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا شد. در این آزمایش تعداد 15 ژنوتیپ جو بدون پوشینه همراه با جو رقم ترکمن (به عنوان شاهد با پوشینه) با استفاده از طرح لاتیس ساده در دو تکرار ارزیابی شدند. عملکرد بیولوژیک، تولید اقتصادی، شاخص برداشت، اجزای عملکرد، ارتفاع بوته و ویژگی های دیگر زراعی این ژنوتیپ ها تعیین شدند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد، ژنوتیپ های مختلف از نظر ...

مطالعات اوت اکولوژی از جمله مطالعات کاربردی و بنیادی در مدیریت استفاده از گیاهان می‌باشد. در اوت اکولوژی ویژگیهای مختلف اکولوژیکی مختص یک گونه مورد بررسی قرار می‌گیرد تا امکان اعمال مدیریت بهینه گونه گیاهی در محیط طبیعی آن فراهم گردد. بنابراین اوت اکولوژی عبارت است از مطالعه زندگی اکولوژیک یک گونه که به عبارتی آن را اکولوژی خصوصی نیز می‌خوانند. طبق مطالعات انجام شده گونه توت روباه در زمینهای سنگلاخ و در مناطقی که دارای خاک ضعیف می‌باشد و بر روی خاکهای شنی و سیلتی به خوبی رشد ...
نمایه ها:
خاک | 
گرگان | 
گنبد | 

اروشیاسراتوایدس در قسمتهای منتهی الیه (شرق و جنوب) منطقه گرگان و گنبد که متاثر از آب و هوای مناطق خشک و نیمه خشک می باشد رویش دارد نقشه پراکنش اروشیاسراتوایدس با مقیاس 1/50000 برای محدوده مناطق مطالعاتی چهارباغ شاهکوه و دشت میرزا بایلو تهیه گردید. میزان تولید اروشیا سراتوایدس درمناطق مطالعاتی چهارباغ شاهکوه و دشت میرزا بایلو به ترتیب برابر با 81/7,56/6 و 62/5 کیلوگرم در هکتار می باشد. همچنین تراکم این گیاه در رویشگاه چهارباغ شاهکوه و دشت میرزا بایلو برابر با 216 و 235 و 196 ب ...

آرامگاه ها در تاریخ معماری ایران دوره اسلامی وتحولات آن سهم بسزائی داشته و جای وسیعی برای بحث و بررسی به خود اختصاص داده اند.این فضاها که بر مزار شخصیتهای سیاسی و یا بسته به نگاه مذهبی بر بالای قبور عرفا، ائمه،امامزاده گان و سادات شیعی شکل گرفته اند در معماری دوره اسلامی بواسطه شاخصه های موجود معرف سبک خاص که یا در همان دوره شکل گرفته و یا تابع دوره قبل بحساب می آید شناخته می شوند .در این میان بناهای آرامگاهی ناحیه تفرش دوره صفوی پیرو سبک معماری تیموری و ویژگیهای این دوره بحس ...
نمایه ها:
تفرش | 
صفوی | 
گنبد | 

گنبد بعنوان سقفی که فضا را از عوامل بیرونی (باد، باران، سرما و ...) حفظ می کند، در ضمن نمادی از آسمان را تداعی می کند که عالم هستی را با عالم ماوراء مرتبط می سازد در تبدیل مربع به دایره ی چهارگوش بعنوان نماد جسمانی و استقرار و پایداری هشت وجهی کنایه از کرسی الهی و عالم فرشتگان سمبل روح مطهر گنبد آسمانی و نشانه عالم نامحدود بی کران روح است. حال در این مقاله به بررسی سیر تکامل گنبد در معماری ایرانی و اسلامی که شامل بررسی بین ساختمانهای گنبددار ایرانی و بنای گنبددار رومی خواهد پ ...

در جهان پیوندی بین زیبایی و علم بشر وجود دارد که یکی از نمودهای آن در دو مقول? سازه و معماری ظاهر می شود. اما به ندرت پیش می آید در شناخت و تحلیل یک اثر معماری، ساز? آن نیز نقد شود. برای این کار بایستی طراحی سازه را در زیرمجموع? طراحی معماری و به عنوان هنری در تعامل با علم دید. بزرگ ترین بخش هنر طراحی سازه مواجهه با فرم مناسب است. این مواجه در معماری سنتی بیشتر نمود پیدا می کند. در میان سازه های سنتی، گنبد جایگاه مهمی دارد چراکه فرم آن کارایی بالایی در پوشش فضا را داشته و او ...

این طرح به صورت بلوکهای کامل تصادفی در 10 تیمار با سه نوع ماده اصلاح‌کننده (گچ ، اسیدسولفوریک ، گوگرد پودری) که هر کدام در سه سطح و یک تیمار شاهد به مورد اجرا در آمده است . آزمایش در پائیز سال 72 اجرا شده است و هنوز نتیجه‌ای گرفته نشده است . ...

چکیده: از طریق برگزاری مسابقات سوارکاری با در نظر گرفتن عوامل جذب کننده گردشگر می توان به گسترش هر چه بیشتر ورزش و پیشرفت منطقه پرداخت و این یکی از موثرترین روش ها برای جلب گردشگر می باشد.ورزشهایی که سنت یک منطقه محسوب می شوند می توانندجلب کننده گردشگر باشند،در کشور ما نیز مناطقی مانند گنبد کاووس،به عنوان پایتخت اسب ایران شناخته شده است که با توجه به توانمندی که در ورزش سنتی سوارکاری و کورس های پاییزه و بهاره می تواند سهم عمده ای در توسعه گردشگری ورزشی ایفا کند.لذا با توجه به ...