عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 102

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این تحقیق،بررسی اثرات افزودنی ملاس خام و مواد تولیدی حاصل از آن روی رفتار رئولوژیکی،خصوصیات فیلتراسیون و دیگر پارامترهای گل حفاری است . همچنین تاثیرات حاصل از بکارگیری کلرید سدیم و کلرور کلسیم روی گل، گل ملاسی و گل حاوی نمونه‌های تولیدی،تغییر دمای گل و گل ملاسی، تغییر غلظت بنتونایت مصرفی و مدت زمان تهیه گل مورد مطالعه قرار گرفته است . خصوصیات و پارامترهایی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند،عبارتند از:(1) تنش برشی،... ،(2) گرانروی موثر،... (3) گرانروی ظاهری،... (4)پارامتره ...
نمایه ها:
ملاس | 
نیشکر | 
گل | 

ذغال‌اخته به عنوان یکی از محصولات باغی ایران از نظر ارزش غذایی، دارویی و سود آوری و حتی صادرات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به منظور شناسایی و ارزیابی برخی خصوصیات کیفی میوه و ویژگی‌های گل در برخی ژنوتیپ‌های ذغال‌اخته، پس از بازدید از باغات منطقه کلیبر و مطالعات اولیه، شش ژنوتیپ با شماره‌های 1C، 2C، 12C، 13C، 14C و 15C جهت مطالعه در سال 1387، سپس شش ژنوتیپ دیگر با شماره‌های 21C، 22C، 23C، 24C، 25C و 26C جهت مطالعه درسال 1388 انتخاب و اتیکت‌گذاری شدند. آزمایشات در قالب طرح ب ...

شرایط محیطی حاکم در یک منطقه خاص تعیین کننده تولید پنبه در آن منطقه هستند. آزمایشی در ایستگاه تحقیقات پنبه هاشم آباد گرگان در سال 1379 به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به منظور تعیین اثرات شرایط محیطی بر ریزش گل و غوزه در پنبه صورت گرفت. به منظور بررسی تأثیر شرایط محیطی متفاوت در طی دوره گلدهی و غوزه دهی پنبه از تاریخ کاشت های مختلف استفاده شد، که 4 تاریخ کاشت (4 و 19 اردیبهشت و 4 و 19 خرداد) به عنوان فاکتور اصلی و سه رقم پنبه (ساحل،‌سای اکرا324 و دلتا ...

گل های مریم، گلایول و آلسترومریا از مهمترین گل های شاخه بریدنی ایران و جهان می باشند و افزایش عمر پس از برداشت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش غلظت های مختلف هیدروژن پراکسید به عنوان ترکیب سیگنالینگ در غلظت های 200، 400 و 600 میکرومولار استفاده، و اثرات آن بر کیفیت پس از برداشت و صدمات تنش اکسیداتیو بررسی گردید. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که تمام گل هایتیمار شده با200، 400 و 600 میکرومولار آب اکسیژنه عمر گلجایی بالا ...

شناخت قابلیت‌های گل‌ها و به طور کلی سرامیک‌ها بستگی زیادی به شناخت مواد اولیه و تأثیرات آن برروی بدنه‌های دارد. شناخت مواد اولیه نیز بسیار مهم بوده و جزء اهداف و اصول اولیه در کار با سرامیک‌ها، به حساب می‌آید. تأثیر مواد اولیه بر قابلیت‌های گل‌ها و سرامیک‌ها قابل چشم‌پوشی نیست و لازمه‌ی بررسی قابلیت‌های آن، بررسی دقیق آن به صورت علمی و تجربی است. مواد مورد استفاده خاصیتی به نام پلاستیسیته در گل‌ها ایجاد می‌کند که نقش مهمی در به وجود آمدن سرامیک دارد. از این رو شناخت پلاستیسیت ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:
گیاه | 
تجارت | 
گل | 

این تحقیق به منظور شناسایی فون بال ریشکداران کرمان و حومه و بررسی تغییرات جمعیت تریپسهای فعال در گل رز طی سالهای 1377 و 1378 انجام گردید. در مطالعات فونستیک مجموعا 42 گونه متعلق به 22 جنس و 3 خانواده جمع‌آوری گردید. از این تعداد 8 گونه برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود که با علامت ** مشخص شده‌اند. همچنین تعدادی از گونه‌ها برای اولین‌بار از کرمان گزارش می‌شود که با علامت * مشخص گردیده‌اند اسامی گونه‌ها به ترتیب زیر راسته و خانواده عبارتند از: I-TUBULIFERA. 1- PHLAEOTHRIPIDA ...
نمایه ها:
کرمان | 
رز | 
گل | 

گل آلودگی آب از طریق تشکیل یک لایه نفوذپذیر درخاک، باعث ایجاد مشکلاتی در طرحهای پخش سیلاب می شود. به منظور اثر گل آلودگی آب بر نفوذپذیری خاک، این تحقیق در شرایط آزمایشگاه به صورت زیر طراحی و انجام شد: تعداد 33 سیلندر تهیه شد. این سیلندرها از جنس ‏‎P.V.C‎‏، دارای قطر داخلی 15 سانتی متر و ارتفاع دو متر بود و تا ارتفاع 170 سانتی متری از خاک پر شد. خاک آزمایش دارای بافت ماسه ای-لوم و خاکی است که مستعد پخش سیلاب است و قبل از انجام آزمایش از الک دو سانتی متری عبور داده شد. سیلندرها ...
نمایه ها:
خاک | 
گل | 
آب | 
طرح | 

سوسن چلچراغ گیاهی است بومی ایران و حفاظت شده که هیچگونه مطالعه ای روی فیتوشیمی آن انجام نشده است ویژگی این گیاه از یک سو و فقدان اطلاعات علمی در مورد ترکیبات اسانس این گیاه از سوی دیگر نویسنده را برآن داشت تا برای شناخت بهتر این گیاه و کاملتر کردن شناسنامه آن مطالعه جامعی بر روی اسانس گل و پیاز این گیاه ، خرده نگاری ‏‎Micrography‎‏ از برگ و پیاز گیاه گامی دیگر در شناخت دقیقتر گیاه صورت گیرد با مطالعات فیتوشیمی برگ و ساقه و پیاز قدمی دیگر در شناخت ترکیبات این گیاه انجام شد. ...
نمایه ها:
گل | 
اسانس |