عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه گاز طبیعی قبل از مصرف, در ایستگاه‌هایی در خارج از شهرها و روستاها بودار می‌گردد. هدف از بودارکنندگی گاز کاهش خطرات ناشی از نشتی خطوط لوله وجلوگیری از به هدر رفتن آن می‌باشد. این کار توسط دستگاه‌های بودارکننده‌ی مختلف صورت می‌گیرد. بودارکنندگی گاز برای مصارف کم(دبی‌های پایین) دارای مشکلاتی است. با توجه به اینکه بودار کننده‌ی مورد استفاده برای مصارف کم ( m^3?h 1000< q)در استان خراسان رضوی از نوع کنارگذر تبخیری می باشد, میزان تزریق ماده بودار کننده به جریان گاز با تغییرا ...

بیش از هفتاد سال است که هیدرات های گازی به عنوان معضلی در خطوط انتقال گاز مطرح گردیده اند. لذا اکثر تحقیقات صورت گرفته در این زمینه مربوط به شرایط عملیاتی تشکیل هیدرات و تاثیر استفاده از مواد بازدارنده در جلوگیری از تشکیل هیدرات است. برای تولید هیدرات گازی در واحدهای صنعتی در اختیار داشتن مدل های ترمودینامیکی قابل اعتماد برای پیش بینی شرایط عملیاتی تشکیل هیدرات، ترکیب اجزاء و ساختار هیدرات از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از این تحقیق، اصلاح مدل ترمودینامیکی موجود جهت پ ...

هدف از انجام این پایان نامه بدست آوردن پارامترهای معادله حالت PC-SAFT برای آلکانول آمین ها و گلایکول ها و بررسی رفتار فازی و خصوصیات ترمودینامیکی آنها می باشد. در این تحقیق پنج پارامتر تعداد قطعه، قطر قطعه، انرژی بر هم کنش قطعه، حجم تجمع پذیری و انرژی تجمع پذیری برای این سیالات بر اساس برازش فشار بخار و دانسیته مایع با اطلاعات تجربی، بهینه می گردند. آلکانول آمین های بکار رفته در این کار شامل منو اتانول آمین، دی اتانول آمین و متیل دی اتانول آمین می باشند. برای بررسی آلکانول آم ...

ترکیب‌های N-کلروی فعال که توانایی تولید یون Cl+ را دارند، نه تنها در آزمایشگاه برای انجام واکنشهای شیمیائی مورد استفاده قرار می گیرند، بلکه در صنایع مختلف از جمله صنایع غذائی و داروئی جایگاه ویژه ای دارند. از آنجا که این مواد جامد هستند کار کردن با آنها راحت بوده، نیازمند تجهیزات ویژه‌ای نیست. نکته مهم دیگر اینکه تکیبات گفته شده نسبت به گاز کلر و هیپوکلریت‌ها پایداری گرمایی بالاتری از خود نشان می دهند. در این پروژه، برخی از این ترکیب‌ها همچون N-کلروسوکسینیمید (NCS)، N-کلروف ...

واحد بازیابی MEG(منو اتیلن گلایکول) به منظور بازیافتMEG ایجاد شده است. منو اتیلن گلایکول((MEG به منظور جلوگیری از تشکیل هیدرات ونیز جلوگیری از خوردگی به خطوط انتقال گاز از دریا به خشکی در محل سکو تزریق می گردد و در ورودی پالایشگاه از گاز جدا می شود0 پس از آن به واحد بازیابی MEGفرستاده می شود. این واحد به منظور جداسازی H2S از محلول گلایکول و تبدیل غلظت گلایکول از 30% به 70% وزنی طراحی گردیده است. واحد مذکور دارای مشکلات عملیاتی نظیر عدم کیفیت گلایکول تزریقی به گاز در نتیجه آ ...

دشواری های حفاری در شیل های حساس به آب یکی از مسائل اساسی صنعت نفت و گاز به شمار می رود. بیش از 10% هزینه های حفاری چاه، مربوط به مشکلات ناپایداری شیل هستند که در واقع چیزی بیش از یک میلیارد دلار در سال خواهد شد. سازندهای شیلی با داشتن کانی های رسی به سادگی می توانند آبِ موجود در گلِ حفاری را به خود جذب کنند و به سرعت دچار تورم و ریزش شوند و موجب ناپایداری دیواره چاه، چسبیدگی لوله ها و توپی شدن مته گردند. برای رفع این مشکل، گل های حفاری پایه روغنی، به ویژه گلِ امولسیون معکوس ...

در این پایان نامه، شرایط تشکیل هیدرات متان در حضور همزمان اتانول و BMIM-BF4 به منظور مطالعه اثر بازدارندگی ترمودینامیکی، به صورت آزمایشگاهی اندازه گیری شده است. این محلول در سه درصد وزنی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. محلول شماره 1 حاوی 33/3 درصد وزنی اتانول و 91/6 درصد وزنی BMIM-BF4، محلول شماره 2 حاوی 91/7 درصد وزنی اتانول و 58/6 درصد وزنی BMIM-BF4 و محلول شماره 3 حاوی 16/12 درصد وزنی اتانول و 28/6 درصد وزنی BMIM-BF4 است. محدوده کلی فشار و دمای اندازه گیری شده 32/8-18/3 م ...