عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در شماره های قبل در خصوص تولید اسیدگلوتامیک به روش بیولوژیکی، با استفاده از محیط کشت ملاس نیشکر اشاره شد و طی آن مشخصات فیزیکی، شیمیایی، خواص و روشهای تولید این ماده مورد مطالعه قرار گرفت. از آنجایی که این اسید آمینه به عنوان یکی از مهمترین اسیدها در رژیم غذایی انسان مورد استفاده قرار می گیرند و در فرآیندهای غذایی، دارویی و بهداشتی نیز کاربری فراوانی دارد، از جهات مختلف مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است و در شماره های آتی مجله مطالبی در این خصوص به نظر خوانندگان خواهد رسید. ...

کمپلکس‌های وانادیم (V) از لحاظ بیولوژیکی اهمیت خاصی دارد بنابراین بررسی تعادل کمپلکس‌های آن با اسیدهای آمینه نیز مهم است . یون وانادیم (V) با -L گلوتامیک‌اسید، کمپلکس تشکیل می‌دهد که در این حالت کمپلکس در ناحیه 200-215nm دارای جذب انتقال بار شدید بوده و بنابراین به طریق نورسنجی می‌تواند مطالعه شود در عین حال لیگاند باز مزدوج اسید ضعیف است و تشکیل کمپلکس شدیدا تحت تاثیر PH بوده و بنابراین با روش PH متغیر می‌توان تعادلات مربوط به تشکیل کمپلکس را بررسی کرد. ما در این بررسی ثابت ...

در سالهای اخیر به دنبال کشف وجود ترکیبات وانادیم در بافت موجودات زنده و نیز نقش برخی از این ترکیبات به عنوان بازدارنده در آنزیم‌های حیاتی مختلف ، مطالعه بر روی ترکیبات وانادیم به ویژه کمپلکس‌های آن با آمینواسیدها مورد توجه قرار گرفته است . برای مثال، وانادیم می‌تواند جایگزین Zn2+ در انسولین شود. در این پژوهش ، تشکیل کمپلکسهای دی اکسو وانادیم VO2+ , (V)، با گلوتامیک اسید قدرت یونی یک مول بر لیتر پرکلرات سدیم، در گسترهء PH 1 الی 9 و در سه دمای 25، 30 و 35 درجه سانتیگراد به روش ...

در قرن اخیر تعداد هشت پروتئین با خصوصیت مزه‌دار بودن شناسایی شده‌اند. از بین آن‌ها برازئین کوچکترین پروتئین شیرین‌کننده طبیعی محسوب می‌شود.حاضر به منظور درک نقش‌ ساختاری گلوتامیک اسید شماره 9 واقع در لوپ حاوی باقی‌مانده شماره‌های 9 تا 19،از طریق روش جهش‌زایی هدف‌دار، گلوتامیک اسید شماره 9 با اسید آمینه لیزین و گلیسین جایگزین گردید. ...

در این رساله ارتبای بین هوادهی و تولید گلوتامیک اسید بررسی شده ابتدا کی محیط کشت قراردادی بعنوان مبنای محیط کشت قرار گرفت این اعمال شامل بهینه‌سازی میزان قند (ملاس چغندرقند)، میزان فسفات و پتاسیم، میزان افزایش پنی‌سلین، زمان افزایش آن و میزان هوادهی و بررسی سینیک رشد بود. پس از بهینه‌سازی شرایط در فلاسک گردن نتایج حاصله در یک فرمانتور CSTR بکارگرفته شد. ابتدا در یک سیستم Fed - batch دور همزن در دور 500rpm بهینه شد. پس از آن در یک سیستم Dooble fed - batch (که علاوه بر آمونیاک ...

گوانین یکی از ترکیبات مهم در ساختار DNAو RNA می‌باشد که در انتقال انرژی سلولی، انتقال علائم و.... نقش دارد. میزان غلظت این ماده می تواند به عنوان علامتی برای تشخیص سرطان ها ، صرع ، آلوده بودن به ویروس اچ ای وی و.... به کار رود. اسید اوریک یک فراورده‌ی زائد حاصل از سوخت و ساز موادی به نام پورین‌ها است. که در خون و ادرار وجود دارد. میزان غلظت این ماده در مایعات بدن مثل سرم انسانی و ادرار یک نشانه در بسیاری از بیماری ها مثل هایپراورسلی ، نقرس و نارسایی های کلیوی می باشد. ب ...

دینامیک مولکولی (MD) یک نوع شبیه سازی کامپیوتری می‌باشد که در آن اتم‌ها و مولکول ها اجازه می‌یابند برای یک گام زمانی تحت قوانین شناخته‌شده‌ی فیزیک بر‌هم‌کنش داشته باشند و تصویری از حرکت اتم‌ها را به دست می‌دهد. از این روش برای مطالعه‌ی بسیاری از سیستم‌ها‌ی فیزیکی استفاده می‌شود و در این پایان‌نامه خواص ساختاری و دینامیکی مایعات یونی تترا‌بوتیل فسفونیوم آسپارتیک‌اسید و تترا‌بوتیل فسفونیوم گلوتامیک‌اسید، با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک مولکولی بررسی شده است. اندکی بعد از استفاد ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

ترکیب منوسدیم گلوتامات یکی از مشهورترین نمکهای اسید گلوتامیک است که در حال حاضر بخش عمده ای از مصارف جهانی آن از طریق فرآیندهای بیولوژیکی ملاس تولید می شود. بدین لحاظ قسمت اول این مقاله به خصوصیات و ویژگیهای اسیدگلوتامیک، روش و شرایط تولید آن از طریق بیولوژیکی اختصاص داده شده است و در بخشهای بعدی، مهمترین مسایل و مشکلات تولید این ماده بویژه از بعد بیولوژیکی مورد بحث قرار خواهد گرفت. ...