عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گفت و گو (دیالوگ) یکی از شیوه های هنری شعر و ادب فارسی به شمار می رود و ژرفا و اصالت تجربیات هنری شعر را منعکس می کند ؛ موضوع این تحقیق « مقایسه و تحلیل موضوعی گفت و گو در بوستان سعدی و اشعار پروین اعتصامی است » تا با یک مقایسه و تحلیل اجمالی ظرفیت های هنری و گفت و گویی و میدان و وسعت گفت و گو میان انسان ها در این متون را مشخص کند و با بیان اندیشه ها و آرای این دو شاعر ، بتواند به عنوان پل ارتباطی فرهنگ و ادبیات نسل گذشته را به فرهنگ و ادبیات و آموزه های ادبی نسل امروز – عصر ...

داستان دریچه‌ای است به دنیاهای بزرگ‌تر و برتر و زبان کلید آن است. ارتباط گرم‌ترین حس زندگی است. خونی است که به رگ‌های فسرده‌ی اجتماع گرما و حیات می‌بخشد و زبان دنیایی عظیم! دنیایی عظیم با پنجره‌هایی رنگارنگ و پر از حس ارتباط. پنجره‌هایی همچون: گفتار، اشاره، نگاه، نجوا، سکوت، صوت و... . هویّت فرهنگی هر جامعه‌ای را در زبان آن جامعه می‌توان دید. زبان هر شخصی معرّف اوست و معرّف جامعه‌ا‌ی که او در آن به سرمی‌برد. گفتار ما آیینه‌ی تمام‌نمای شخصیت ماست. انسان‌ها همه یک گونه سخن نم ...

آنگاه که زندگی اجتماعی برای انسان رقم زده شد، ایجاد ارتباط و برخورد با دیگران لازمه‌ی ادامه‌ی حیات اجتماعی وی گشت. این برخورد‌ها و ارتباطات بشر، ناخودآگاه ضرورت گفت‌وگو را نمایان ساخت. گفت‌وگو از بهترین شیوه‌های هنری برای بیان مقاصد، آرزوها و خواسته‌های نهانیِ فکری و روحیِ ادیبان و شاعران است؛ در شعر پروین اعتصامی می‌توان حجم گسترده، وسیع و خلّاقی از این مقوله را مشاهده کرد. این پژوهش به روش تحلیل محتوایی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گردآروی و بررسی شده است و در حدّ ...
نمایه ها:

داستان سرایی قدمتی به اندازه ی زندگی فکری بشر دارد. داستان و در کل روایت داستانی تجلّی اندیشه ی فرد در متن داستانی اش است. قصه، داستان، رمان و در مجموع روایت داستانی زاییده ی تخیل است. رمان آیینه ی تمام نمای آن چیزی است که ما آن را زندگی می نامیم. رمان مجموعه تجربه های زندگی ما انسان هاست؛ تجربه های تاریخی، اجتماعی و حتی روان شناختی. و این نویسنده است که با استفاده از تمهیداتی که مخصوص این نوع ادبی است، این تجربه ها را دوباره به شیوه ای نو بازگو می کند و آن را می آفریند. این ...