عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 119

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گفتمان مدرنیته با یک جهان بینی جدید که خردمحور و انسان‌گرایانه می‌باشد در تقابل با جهان بینی کلاسیک و قرون وسطایی ظهور کرد. این گفتمان حکایت از یک نگرش جدید به زندگی بشری دارد. با این وجود، گفتمان دینی انقلاب اسلامی به دلیل تأکید بر گزاره‌ها و احکام دینی به همراه گفتمان ساختارشکن پست مدرنیسم در تقابل با مدرنیته قرار گرفته‌اند، این تقابل در قالب دو گزاره توسعه و سیاست مورد بررسی قرار گرفت. هرچند فراروایت مدرنیته، توسط گفتمان‌های پست مدرنیسم و انقلاب اسلامی مورد نقد قرار گرفت و ...

بازنمایی شخصیت‌ها در رمان می‌تواند به‌گونه‌ای به تصویرکشنده افراد جامعه باشد. سیاه‌پوستان و سفیدپوستان تجربه‌های زیست‌شده کاملاً متفاوتی با یکدیگر دارند که در گفتمان سیاه‌پوستان از جمله رمان‌ها نمایان می‌شود. هنگامی‌که این رمان‌ها به فارسی ترجمه می‌شوند مترجمان غیرسیاه ممکن است نتوانند تجربه زیست‌شده رمان را به تصویر بکشند: مهمی در ترجمه از دست می‌رود. دانستن این‌که رمان‌های ترجمه‌شده چگونه نسلی را به جلو سوق می‌دهند، آن را به رکود می‌کشانند و به‌سود یا زیان گفتمان آفریقایی آ ...

ديوان حافظ را تاكنون از زواياي گوناگوني مورد بحث و بررسي قرار داده‌اند، از ويژگي‌هاي فني و هنري آن گرفته تا تعبير و تفسير ابيات و نيز دستيابي به شيوة كلّي نگاه او به عالم و آدم. در حوزة تعبير و تفسير شعر و انديشة حافظ، حافظ‌شناسي معاصر دفترهايي پربرگ و انبوه با اسلوب‌هاي فكري متفاوت پديد آورده است به گونه‌اي كه مي‌توان گفت در ميان تمامي شاعران و متفكران گذشتة ايران‌زمين كسي چون حافظ چنين توجهي را به سوي خود جلب نكرده است. پژوهش حاضر می‌کوشد تا با مبنا قراردادن چارچوب نظری مشخ ...

هدف این مقاله طرح یک رویکرد جدید تحت عنوان رویکرد گفتمان در مدیریت استراتژیک است مینتزبرگ با بازکاوی 1500 مقاله درموضوع مدیریت استراتژیک تعداد 10 رویکرد یا به گفته خودش مکتب را شناسایی نمود. مکاتب کارافرینی شناختی، و یادگیری نسبت به دیگر مکاتب تعریف جدید و متفاوتی از استراتژی ارائه داده اند استراتژی دراین مکاتب بمعنای برنامه بلندمدت و صورت بندی شده در فرایندهای رسمی نیست بلکه پدیده های براینده یا به گفته مینتزبرگ جریانی از تصمیمها و اقدامها می باشند که در مسیر حرکت سازمان شکل ...

این پژوهش در پی بازشناسی توصیفی گفتمانهای دینی پس از انقلاب اسلامی است: گفتمان اصلاح طلبی اسلامی، گفتمان لیبرالیسم اسلامی، گفتمان سنت گرایی فقهی. سوالات اصلی این تحقیق عبارتند از: 1- این گفتمانها دارای چه مولفه ها و ویژگی هایی هستند؟ 2- تولیدکنندگان این گفتمانها چه ویژگیهای اجتماعی دارند؟(پایگاه سیاسی اجتماعی، پایگاه نهادی، طبقه اجتماعی، شبکه روابط، میزان و نوع تحصیلات)؟ 3- چرا سخن می‌گویند؟ 4- درباره چه سخن می گویند؟ 5- چگونه سخن می گویند؟ 6- مخاطبانشان چه کسانی هستند؟ 7- چه ...
نمایه ها:

دوران قاجار آغاز فصل جدیدی در باب حیات زن ایرانی بود؛ چراکه در نتیجه‌ی رشد فکری جامعه در دوران قاجار، بیش از پیش زن ایرانی به عرصه اجتماع وارد شد و نقش او در امور اجتماعی و سیاسی نمایان گشت. گفتمان مشروطه و تحول جامعه و آزادی های‌ ناشی از آن، فرصت و امکانات لازم را در اختیار زنان قرار داد تا دیدگاه‌های خود را علنا مطرح کنند و به اشکال مختلف در جهت تحقق آن بکوشند. از مهمترین ابزارهای آنها برای این نیل به این هدف‌ها، انتشار روزنامه‌های زنانه، تأسیس مدارس و ایجاد انجمن‌های اجتما ...

جامعه افغانستان بدلیل ماهیت سنتی و دینی خود همواره ساختار قومی و قبیله ای داشته است. در جامعه سنتی معمولا باورها، آداب و رسوم قومی –قبیله یی ا ز عناصر سازنده هویت به حساب می آید. از این حیث در افغانستان بنا به ماهیت سنتی آن هویت ها همواره مطابق باورهای دینی و سنت های قومی-قبیله ای برساته می شود. اسلام اما به عنوان دین مشترک مردم افغانستان اگر چه از ظرفیت زیادی برای انسجام و اتحاد اجتماعی برخوردار است ولی این مولفه مهم بدلیل درهم آمیختن باسنت های قومی و قبیله یی هیچگاه نتواست ...

یکی از آخرین دستاوردهای نظریه پردازی علمی معاصر که در علوم سیاسی نیز دارای کاربرد ویژه است، روش تحلیل گفتمان است . با وجود اینکه تعاریف مختلفی از گفتمان ارائه شده است، در یک تعریف کلی می توان گفت، گفتمان به کلیت ساختار دهی شده که از عمل مفصل بندی حاصل می شود، یا به فضای فکری حاکم بر یک گروه یا سیستم سیاسی اطلاق می‌شود . این پژوهش در صدد است که بر محوریت نظریه تحلیل گفتمان به بررسی تطبیقی مکانیزم‌های عملکرد دولت‌های موسوی و هاشمی طی سال‌های 1376-1360 از جمله؛ احزاب و گروه‌های ...

این پژوهش در پی یافتن ریشه و سرچشمه تحولات گفتمانی، در پهنه سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده و در ردیابی این امر، اصلی‌ترین پهنه‌های تحول‌ساز را در عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی دیده است. بر این پایه دگرگونی و تحول در مبانی اجتماعی و اقتصادی ایران، پایه‌ای‌ترین زمینه‌ساز جابه-جایی در گفتمان‌های مسلط و چیره در جمهوری اسلامی بوده است. پژوهش پیش‌رو، برای واکاوی و اثبات این فرضیه، خوانش گفتمانی ارنستو لاکلا و شنتال موف، که با دقایقی از خوانش فرکلافی از این نظریه درآمیخته است را، به‌عن ...