عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 30

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پژوهش به بررسی برهم کنش اتم- میدان در قالب دو نظریه ی کوانتومی و نیمه کلاسیکی پرداخته شد تا با مقایسه ای که میان این دو نظریه انجام می گیرد به آنچه در واقع رخ می دهد پی برده شود.در نظریه ی نیمه کلاسیک اتم کوانتیده در نظر گرفته می شود ولی میدان به عنوان تابعی از زمان عمل می کند نه یک عملگر. پس از بدست آوردن هامیلتونی برهم کنشی اتم- میدان، جمعیت معکوس را محاسبه می شود که یک تابع تناوبی بدست می آید. در گام بعد نظریه ی کوانتومی ملاک قرار داده شد. در اینجا ابتدا میدان را کو ...

جفت شدگی هر سامانه ی کوانتومی با محیط اطراف یکی از مسائل مهم و اجتنابناپذیر در بررسی رفتار دینامیکی سامانه های باز است که منجر به فروافت برگشت ناپذیر همدوسی کوانتومی سامانه می شود .مهمترین هدف این پژوهش، مطالعه و به کارگیری مسیرهای کوانتومی یا جهش های کوانتومی است که در آن، حالت سامانه به جای توصیف توسط ماتریس چگالی کاهش یافته توسط هنگردی از حالت های خالص توصیف می شود. به عنوان یک کاربرد مشخص، تلاش می کنیم بر پایه ی مطالعات تحلیلی و نظری به کمک روش تابع موجی مونت کارلو به شبی ...

آنچه بخوبی شناخته شده این است که گسیل خودبخود یک اتم نه تنها به خواص سیستم اتمی تحریک شده وابسته است بلکه به خواص محیط احاطه کننده اتم نیز وابسته می‌باشد. از نقطه نظر محیط احاطه‌کننده اتمها، ساختارهای گاف باند فوتونی (PBG) چگالی حالات متفاوتی نسبت به فضای آزاد از خود نشان می‌دهند. مطالعه پدیده‌های اپتیک کوانتومی در اتمهای واقع شده در چنین ساختارهایی منجر به پیش گویی آثار جالب زیادی مثل جایگزیدگی نور و افزایش و حتی حذف کامل گسیل خودبخود و پدیده‌های قابل ذکر دیگری شده است. از ...

همدوسی اتمی و تداخل کوانتومی میتوانند منجر به حذف، کاهش پهنا و یا تغییر در طیف گسل خودبخودی شوند. گسیل خوبخودی در اپتیک کوانتومی پدیده آشنایی محسوب میشود که به دلیل اندرکنش سیستم اتمی با مدهای خلا صورت میگیرد. تداخل کوانتومی در یک سیستم اتمی به جهت گیری ممان دو قطبی الکتریکی گذار اتمی بستگی دارد. به عبارت دیگر اگر ممانهای دو قطبی الکتریکی موازی باشند تداخل کوانتومی ماگزیمم و اگر متعامد باشند تداخل کوانتومی صفر است. ...

با استفاده از قاعده طلایی فرمی عبارتی برای میزان گسیل خودبخودی بین دو تراز اتمی ارائه می شود که بر حسب توابع بستگی میدان الکتریکی می باشد. با استفاده از قضیه اتلاف- افت و خیز و فرمول کیوبو در مکانیک آماری ، عبارت حاصل بر حسب قسمت های موهومی توابع گرین پتانسیل برداری نوشته می شود و سرانجام با محاسبه توابع گرین مربوط به سیستم متشکل از یک اتم واقع در کنار یک تیغه فلزی ، میزان گسیل خودبخودی محاسبه می شود. در این روش احتیاج به استفاده صریح از فرم عملگری میدان الکتریکی نیست ودر نتی ...

در اين رساله به مطالعه‌ي برهمکنش‌هاي فوتوني ميان دو اتم دورِ جفت شده با يک سازه‌ي اپتيکي مي‌پردازيم. به دليل شباهت سامانه‌ي مورد بررسي با سامانه‌اي متشکل از يک اتم مقابل آينه، با بکارگيري رهيافت شرودينگر و رهيافت هايزنبرگ به بررسي ديناميک سامانه‌ي مذکور در حد فواصل بزرگ ميان اتم و آينه مي‌پردازيم. همچنين طيف گسيل خود به خود و طيف تابش فلورسانس و امکان توليد حالت‌هاي غيرکلاسيک مانند پادگروهه شدن فوتون‌ها و چلاندگي مؤلفه‌هاي اتمي را مورد بررسي قرار خواهيم داد. نشان خواهيم داد ک ...

در دو دهه ی اخير، تحقيقات پيشرفته و گسترده‌اي در زمينه علوم و فن‌آوري نانو انجام شده است. اين تحقيقات در شاخه‌هاي مختلف مهندسي، فيزيک، علم مواد و زيست‌شناسي مولکولي انجام مي‌شود. نانوساختارها داراي ويژگي‌هاي متفاوتي نسبت به مواد حجيم هستند و همين خصوصيت، سبب توجه به مباني علمي و کاربردي آن‌ها در فناوري‌هاي جديد شده است. خواص الکترونيکي - اپتيکي منحصر به فرد نقطه‌هاي کوانتومي و کاربردهاي آن‌ها در زمينه‌هايي مثل ساخت ليزرها، اطلاعات کوانتومي و مخابرات و استفاده از نقاط کوانتومي ...

از آنجا که برهمکنش ماده (اتم ها) و نور (فوتون ها) کاربردهای عملی فراوانی دارد، در این رساله به بررسی این برهمکنش در حضور مواد چپگرد می پردازیم. الگوی مورد بررسی در این رساله شامل اتم های سه ترازه لاندا شکل، در کاواکی که توسط مواد مغناطودی الکتریک ( مواد چپگرد حالت خاصی از این ماده است ) احاطه گردیده و با میدان الکترومغناطیسی کوانتیده برهمکنش می کند، می باشد. مشخصاً، حالت مجموعه را بر حسب پایه های فضای هیلبرت بسط داده و با استفاده از معادله شرودینگر به محاسبه دامنه های احت ...

معادلات حرکت ماکسول-بلوخ اپتیکی را در حضور نیروی لانژوین کاواک در نظر می گیریم و افت و خیزهای ایجاد شده در دامنه و فاز میدان الکتریکی کاواک و دامنه ی وارونی جمعیت اتمی را به دست می‌آوریم. سپس با استفاده از مفهوم تابع همبستگی شارهای نوفه‌ی پمپاژ، گسیل خودبه‌خود و گسیل القایی را برای لیزرهای کلاس C محاسبه می کنیم. اولاً شار نوفه ها با افزایش فاصله ی فرکانسی بین فرکانس گذار اتمی و فرکانس تشدید کاواک افزایش می یابند. ثانیاً نمایه ی شار نوفه ی گسیل القایی کاملاً مشابه با نمایه ی ب ...