عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خط بحرانی در فضای ثابتهای تنش J , L که در فرمول‌بندی مدل سطح بسته تعریف می‌شوند، مکان هندسی حالاتی از تنش است که در آن نمونه‌ای از توده خاک می‌تواند در حالت گسیختگی قرار گیرد. تحت هر شرایط هر نقطه از تنش فاصله‌ای از خط بحرانی دارد. با توجه به این فاصله می‌توان تابع پتانسیل گسیختگی را تعریف نمود. پس از نرمالیزه کردن آن در حد مدل اجزاء محدود شیروانی‌های خاکی در هر تراز از این تابع یک حداقل خواهد داشت . حداقل‌ها در تراز باندی را تشکیل می‌دهند که باند مستعد گسیختگی نامیده می‌گردد ...

عاملی که پیش بینی نوع گسیختگی را با استفاده از مقایسه ظرفیت برشی و پوش نمودار نیرو-تغییر مکان مشکل می سازد این است که دقت روابطی که میزان مقاومت برشی ستون را پیش بینی می کنند پایین می باشد. در برخی از این مدل ها و روابط مانند آیین نامه ایران هیچ گونه کاهش مقاومت برشی برای ستون در طول دوره های بارگذاری منظور نمی شود. این امر باعث می شود که طراح نتواند با مقایسه نمودار نیرو-تغییر مکان و ظرفیت برشی گسیختگی خمشی-برشی را تشکیل دهد و فقط امکان تشخیص دو نوع گسیختگی (خمشی و برشی) در ...
نمایه ها:

بهره برداری بی رویه از آبهای زیرزمینی در دشت مرکزی همدان و عدم مدیریت صحیح منابع آب در این منطقه علاوه برافت شدید سطح آب زیرزمینی و کمبودآب، منطقه را با خطر نشست زمین به صورت ناحیه ای ومحلی موتجه نموده است . تشکیل فروچالهای عظیمی در منطقه علاوه برخطر جانی و مالی برای منطقه تهدید جدی برای نیروگاه حرارتی 1000 مگاواتی شهید مفتح همدان که یک سایت استراتژیک در تامین برق غرب کشور و به طورکلی شبکه انتقال نیروی ایران می باشد محسوب می شود . مطالعه علل چنین گسیختگی هایی در منطقه و احتما ...

بروز گسیختگیهایی در سطح زمین و سازه‌های موجود در منطقه، موجب خسارتهای زیادی در جاده‌های مواصلاتی و شهرک‌های دشت یزد-اردکان شده است . با توجه به پیشامدهای گسیختگیهای حادث شده و محتمل بر ایجاد آن، هدف از انجام این پروژه یافتن علل بروز این گسیختگیها در مرحله اول و ارائه راه‌حلهای مناسب جهت تعدیل و جلوگیری از بروز این پدیده خاص و تاثیر آن بر ابینه‌ها و راههای مواصلاتی می‌باشد. در راستای بررسی علل گسیختگی پس از مطالعات دفتری و مقدماتی، برای بررسی دقیق و کاوشهای لازم، اقدام به شناس ...

شاخه علمی تحلیل گسیختگی طی دهه های اخیر رشد چشمگیر و قابل توجهی داشته است . این مبحث علمی به بررسی شرایط گوناگونی می پردازد که تحت آن مواد مهندسی تحمل شرایط کاری تحمیل شده به آن را ندارند . عدم تمل شرایط کاری منجر به واماندگی مکانیکی در قطعات مهندسی می گردد . به گونه ای که قطعه مورد نظر قادر به انجام وظایف محول شده به آن نخواهد بود . به منظور پرهیز از چنین شرایط نامطلوبی لازم است که مطالعات و تحقیقات دقیقی روی رفتار مکانیکی مواد مهندسی انجام پذیرد . وجود پتانسیل مناسب و تجربی ...
نمایه ها:
قطعه | 

یکی از اساسی‌ترین مسائل مکانیک خاک حساب‌کردن ضریب اطمینان در مقابل گسیختگی نهایی یک تودهء خاک می‌باشد که در مهندسی پی منجر به تعیین ظرفیت باربری نهایی پی می‌شود. براساس قضایای حالات حدی جواب دقیق هنگامی به دست می‌آید که جواب حد بالا و حد پایین یکسان باشند. برای پایدارکردن حد پایین، یک میدان تنش صحیح که در هیچ نقطه از محدودهء مسئله معیار تسلیم را نقض ننماید در نظر گرفته می‌شود و براساس آن ظرفیت نهایی محاسبه می‌گردد. حال آنکه، برای پیداکردن حد بالا مکانیزمی قابل قبول برای گسیخت ...

به گسترش خرابی های موضعی از یک المان به المان های دیگر سازه، بطوری که نهایتا" منجربه گسیختگی کل سازه یا بخش اعظمی از آن شود، گسیختگی پیشرونده اطلاق می‌شود. بارهای نامعمول و عوامل ایجاد‌کننده خرابی‌های اولیه که که گسترش آنها گسیختگی پیشرونده را ایجاد می‌کنند شامل: برخورد هواپیما، خطاهای طراحی واجرا، آتش سوزی، انفجار گاز، بارهای تصادفی زیاد، برخورد وسایل نقلیه، انفجار بمب‌ها، می‌تواند گسیختگی‌های موضعی را گسترش داده وگسیختگی پیشرونده را ایجاد کنند. با توجه به اینکه براساس مقررا ...

هدف اصلی این پایان‌نامه، طراحی نرم‌افزاری کاربردی می‌باشد که قابلیتهایی از قبیل تحلیل گسیختگی‌های صفحه‌ای، گوه‌ای، دایره‌ای و غیردایره‌ای را در شرایط مختلف استاتیکی، شبه‌استاتیکی و دینامیکی دارا باشد. به این منظور با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Basic اقدام به تهیه و طراحی نرم‌افزاری کامپیوتری (که با نام RSSA1 نامگذاری شده است) و دارای توانایی‌های به شرح زیر می‌باشد، شده است : -1 تحلیل جنبشی شیبهای سنگی به منظور تشخیص پتانسیل‌های ناپایداری و تعیین بحرانی‌ترین نوع ناپایداری -2 ...

: از بین مسایل مطرح شده در مبحث تلاطم، بسیاری در حوزه علوم مهندسی قرار می‌گیرند. در اینگونه مسایل، مدل کردن نواحی که جریانهای متلاطم با مرزهای جامد بر همکنش می کنند، مورد توجه قرار می گیرد. هر چند از دید یک فیزیکدان، بررسی ساختار ریز تلاطم ترجیحاً دور از اثرهای مرزی، مورد توجه است. زیرا در اینجاست که می توان به دنبال قوانین «جهانی» مستقل از نوع شاره یا هندسه مسیله گشت. همین جهان شمولی تلاطم است که آنرا به موضوعی مهیج برای فیزیکدانان و ریاضی دانان تبدیل می کند. به همین دلیل ...