عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 15

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گزارش شامل بندهای زیر خواهد بود: - ضرورت گزینش دانشجو - شیوه‌های گزینش دانشجو در چند کشور منتخب - سابقه گزینش دانشجو در ایران - گزینش دانشجو طی 5 سال اخیر - جمع‌بندی و ارائه پیشنهادات ...
نمایه ها:
ایران | 

این پژوهش به منظور بررسی رابطهء بین شیوهء فعلی گزینش دانشجو و موفقیت در دانشگاه انجام شده است . جامعهء آماری مورد مطالعه، شامل دانشجویانی است که در آزمون سراسری سال تحصیلی 1369-70 در یکی از گروههای آموزشی فنی و مهندسی، علوم پایه و علوم انسانی دانشگاههای جامعه و تخصصی منتخب زیر پذیرفته شده‌اند و هم‌اکنون به تحصیل اشتغال دارند: دانشگاههای جامع، عبارتند از: دانشگاههای الزهرا، بوعلی، تهران، تبریز، گیلان، و دانشگاههای تخصصی امیرکبیر، صنعتی شریف ، صنعتی اصفهان، علم‌وصنعت و علامه طب ...

این طرح به منظور بررسی رابطه بین شیوه فعلی گزینش دانشجو و موفقیت آنان در دانشگاه اجرا شده است . جامعه آماری مورد مطالعه در این طرح ، شامل دانشجویانی بوده که در آزمون سراسری سال تحصیلی (69-70) در یکی از گروههای چهارگانه آموزشی در یکی از دانشگاههای : الزهرا ، بوعلی‌سینا همدان ، تهران ، تبریز ، گیلان ، امیرکبیر ، صنعتی‌شریف ، صنعتی اصفهان ، علم و صنعت ایران و علامه طباطبایی پذیرفته شده‌اند. ...

شعار روزافزون روی‌آوری فارغ‌التحصیلان دبیرستانها برای ورود به آموزش عالی یک واقعیت و تقاضای اجتماعی است . اما این امر وقتی جلوه مطلوب به خود می‌گیرد که نیروی عظیم طالب علم به شیوه‌ای گزینش شوند و در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی سامان پذیرند،که نه تنها برای کسب دانش و مهارتهای تخصصی و برانگیخته باشند،بلکه برای کشف حقیقت و گسترش مرزهای دانش و ارتقاء کیفی آموزش در سطوح متفاوت نیز عامل محرک و مشوق باشند. بنابراین ضرورت انتخاب بهترینها،ضرورت بررسی مناسب‌ترین "نظام گزینش " را ایجا ...

این طرح به منظور بررسی رابطه بین شیوه فعلی گزیش دانشجو و موفقیت آنان در دانشگاه اجرا شده است .جامعه آماری مورد مطالعه در این طرح، شامل دانشجویانی بوده که در آزمون سراسری سال تحصیلی(69-70)در یکی از گروههای چهار گانه آموزشی در یکی ازدانشگاههای : الزهرا، بوعلی سینا همدان، تهران، تبریز، گیلان، امیر کبیر، صنعتی شریف ،صنعتی اصفهان،علم و صنعت ایران و علامه طباطبائی پذیرفته شده اند . ...
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.