عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 619

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با عنایت به شرایط آب و هوایی منطقه گرگان و دشت و سایر عوامل افزایش دهنده آلودگیهای میکروبی و نیز پرورش سنتی اسب و نگهداری توام آن با دیگر دامهای اهلی سبب شده است که اسب نیز دچار آلودگیهای میکروبی و منجمله سالونلایی گردد. لذا براساس طرح مزبور از کلیه اسبهای شرکت‌کننده در مسابقات کورسی که طی دو فصل بهار و پاییر برگزار می‌شود. نمونه مدفوع گرفته شده که نمونه‌ها فوق طبق روشهای استاندارد از نظر آلودگی به سالمونلا بررسی می‌شوند. نمونه‌های منفی طی سه بار و به فاصله 2 الی 3 هفته از نظ ...

این بررسی با هدف شناسائی عوامل عمده اکولوژیک موثر بر گونه Artemisia aucheri و همچنین شناخت پتانسیلهای بالقوه این گیاه انجام گرفته است .برای این کار به کمک نقشه پوشش گیاهی موجود و بازدیدهای صحرائی، منطقه شناسائی و در داخل زیستگاه این گونه در دو شیب شمالی و جنوبی بروش قطعات نمونه در قالب سیستم شبکه‌ای مرکب از سه نمونه در هر طبقه ارتفاعی به فواصل 100 متر با اختلاف ارتفاع 100 متر پارامترهای لازم اندازه‌گیری گردید.آمارهای جمع‌آوری شده توسط کامپیوتر و به کمک نرم‌افزار آماری Mini ta ...

یکی از موضوعات حیاتی قرن 21 دانشمندان شهری در ارتباط با پایداری شهر، شکل شهر یا چگونگی رشد و توسعه شهر در فضا می باشد. با توجه به تاثیر اساسی شکل شهر بر پایداری آن لزوم شناخت ، مطالعه و درک ابعاد مختلف آن و هدایت آن در راستای دستیابی به توسعه پایدار احساس می گردد. به طور مثال شکل پراکندگی شهری یا گسترش افقی و ساخت و سازهای جدید در اطراف شهر، باعث آسیب های اجتماعی- اقتصادی و تخریب منابع زیست محیطی در شهرها و اطراف آنها گردیده است. با توجه به اینکه فرآیند شهرنشینی و شهرسازی در ...

در بررسی زیستگاههای جنس Aeluropus در مراتع شور و قلیایی شمال گرگان از عواملی مانند نوع خاک ، تولید، پراکنش ، فنولوژی، زاد آوری، ترکیب شیمیائی خوشخوراکی و غیره استفاده شده است در این بررسی سه منطقه:گمیشان، صوفیکم و اینچه برون انتخاب شدند براساس شناسایی بعمل آمده دو گونه A.lagopoides , A. littoralis در این مناطق رویش داشته و دراراضی شور و قلیایی با سطح سفره آب زیرزمینی بالا وبافت خاک سنگین بازهکشی ضعیف بصورت لکه های کوچک و بزرگ ظاهر میشوند.با توجه به پوشش موجود و بررسی بعمل آم ...

جهت بررسی کارائی روشهای تامین آب شرب دام در مراتع قشلاقی شمال گرگان، روشهای عمده تامین آب شرب مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت در این تحقیق 4 روش احداث بندهای خاکی، احداث سطوح عایق، حمل آب با وسائط نقلیه و ذخیره آب و آبرسانی از چشمه‌سارها از طریق کاربرد مدل اسکالوگرام و روش تاکسونومی عددی از نظر کارائی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت در این تحقیق فاکتورهای مورد ارزیابی عبارت بودند از قیمت‌یابهای واحد آب ، قابلیت بهره‌برداری از روشها در مناطق مورد بررسی، آسانی و عدم پیچیدگی و ارزشه ...

به منظور بررسی اثرات سرزنی و یک نوع تنظیم‌کنندهء رشد با نام پیکس در کنترل رویشی رقم پنبه ساحل با تراکم‌های مختلف بوته در سال 1374 آزمایشی با طرح کرتهای دوبار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در دو منطقه از مزارع تحقیقاتی هاشم‌آباد و کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان و گنبد اجراء شد. تیمار اصلی شامل سه فاصله بین بوته (10، 20 و 30 سانتیمتر) با فواصل ثابت 80 سانتیمتر بین ردیف و تیمار فرعی در سه سطح بدون سرزنی و سرزنی در 2 نوبت (هنگام گلدهی و س ...
نمایه ها:
گرگان | 
تراکم | 
پنبه | 
سرزنی | 
الیاف | 

سالانه در نقاط مختلف جهان ، جان و مال بسیاری از مردم در اثر وقوع سیل به مخاطره می افتد . از طرفی روند تغییرات کاربری اراضی و همچنین گسترش حوضه های شهری که با ساخت و ساز غیراصولی و عدم رعایت حریم رودخانه ها صورت می گیرد، این مناطق را بیشتر در معرض خطر سیلاب قرار می دهد. بنابراین شناخت مناطق در معرض خطر سیل جهت اعمال مدیریت اصولی در حوضه های آبخیز شهری ضروری است . در تحقیق حاضر دشت سیلابی رودخانه زیارت که عمدتا شامل مناطق مسکونی شهر گرگان است، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج ت ...
نمایه ها:
گرگان | 
سیل | 
خسارت | 

اسب و نگهداری آن در بین مردم شمال منطقه گرگان و دشت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است . بطوریکه هر ساله در فصلهای پاییز و بهار مسابقات اسبدوانی در شهرهای گنبد - آق‌قلا و بندر ترکمن برگزار می‌گردد. با نهایت به شرایط آب و هوایی منطقه و وجود سایر عوامل افزایش‌دهنده آلودگیهای انگلی و نحوه تغذیه و پرورش سنتی اسب و نگهداری توام آن با دیگر دامهای اهلی سبب گردیده که اسبها نیز همانند سایرین دچار آلودگیهای انگلی گردد. براساس طرح مذبور از 2 درصد جمعیت 25 هزار راس اسبان منطقه گرگان و دشت نم ...

گرگان را از نظر اقلیمی می‌توان به سه منطقه مختلف تقسیم نمود که شامل: -1 دشت گرگان -2 مناطق کوهپایه -3 منطقه کوهستانی که سه منطقه فوق با توجه به اختلاف ارتفاع و فاصله از دریا دارای درجه حرارت ، رطوبت ، نزولات جوی، شدت و جهت ورزش باد متفاوت است . با توجه به اهمیت این عوامل اقلیمی در زمستان گذرانی کلنی‌های زنبور در این مناطق مورد بررسی و مقایسه قرار می‌گیرد. طرح در قالب کاملا تصادفی که شامل 30 فروند کندو و در 10 تکرار بدین شرح انجام می‌گیرد. که تعداد 10 فروند کندوی قوی و بر جمعی ...