عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 99

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به شرایط خاص دوران نوجوانی ، داشتن مهارت لازم برای خوب زندگی کردن اولویتی است که در این دوران از اهمیت ویژه برخوردار است. این در حالی است که نظام آموزشی ما تاکنون در آموزش این مهارت ها چندان موفق نبوده است. بر این اساس با در نظر داشتن نقشی که ادبیات داستانی در رفع نیازها و جلوگیری از مشکلات کودکان و نوجوانان دارد. در این پژوهش، پژوهشگر کتاب های داستانی گروه سنی نوجوانان، تالیف شده توسط کانون پرورش کودکان و نوجوانان را با هدف بررسی میزان برخورداری از مولفه های مهارت ه ...

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار 11 تا 15 ساله شهر ارومیه می باشد. به همین منظور 381 نفر آزمودنی (191 پسر و190 دختر) از پایه های پنجم ابتدایی، اول، دوم و سوم دوره راهنمایی و پایه اول دوره متوسطه بصورت تصادفی خوشه ای طبقه ای انتخاب شدند و از طریق مقیاس تبحر حرکتی بروئینینکس ـ ازرتسکی مورد آزمون قرار گرفتند. ملاک انتخاب آزمودنی های ورزشکار عضویت آنان در تیمهای ورزشی منتخب مدرسه یا کانون های ورزشی شهرستان و اخذ نمره 80% به بالا در مولف ...

گربه ها و دیگر گربه سانان میزبان نهایی بسیاری از انگل های روده ای هستند، که بعضی از آنها باعث بیماری های زئونوز می شوند. در این مطاالعه، میزان آلودگی انگل های تک یاخته ای در گربه های ولگرد شهر کرمان، در یک محدوده زمانی نه ماهه در خلال دی ماه سال 1390 تا اواسط شهریور سال 1391 بررسی شد. تشخیص آلودگی بر اساس آزمایش های مدفوعی صورت گرفت. تعداد 100 گربه ولگرد در سه گروه سنی، 1>، 3-1 سال و 3< با تله گذاری از نقاط مختلف شهر کرمان جمع آوری شد.تعداد 100 نمونه مدفوع توسط چهار روش شناور ...

کودکان مبتلا به بیماری های مادرزادی قلبی بعد از عمل جراحی نیاز به برنامه های مراقبتی خاص ترخیص دارند. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر برنامه ترخیص طراحی شده بر کیفیت زندگی کودکان سن مدرسه مبتلا به بیماریهای مادرزادی قلبی تحت عمل جراحی در بخش های قلب اطفال انجام شد . این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال 1390انجام شدو در آن 60 کودک مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی بستری در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران و : مادران آنها باروش غیرتصادفی انتخاب و در دو گروه شاهد و آز ...

هدف پژوهش حاضر بررسی سطح خوانایی کتاب‌های داستاني تألیفی برگزیده‌ی شورای کتاب کودک با استفاده از دو فرمول فلش / دیانی و گانینگ / دیانی در گروه‌هاي سني ب، ج و د می‌باشد. با انجام این پژوهش سعی بر این است که کتاب‌هایی که سطح خوانایی آن‌ها مناسب کودکان و نوجوانان می‌باشند، شناسایی شوند. اين پژوهش به روش پيمايشي انجام شده است. جامعه‌ي پژوهش شامل 100 عنوان كتاب داستاني تأليفي است كه بين سال‌هاي 1342 الی 1389 از سوي شورای کتاب کودک، به عنوان «برگزيده» معرفي شده‌اند. اين تعداد شامل ...

در سال‌های اخیر مباحث فراوانی پیرامون حضور زنان در صحنه‌های اجتماعی و اهمیت نقش آنها در بازارکار به عمل آمده و نظراتی ارائه شده، اما مسأله اشتغال زنان در ایران، یکی از مهم‌ترین مسائلی است که علی‌رغم اهمیت آن، تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته و یا لااقل توجه کافی به آن صورت نگرفته است. اگرچه حضور فعال زنان در جریان زندگی روزمره و نقش پر اهمیت آنان در اداره امور خانه و انجام وظایف خانه‌داری و تربیت و پرورش کودکان، حقیقتی انکارناپذیر است، لیکن واقعیت امر این است که نقش زنان در ت ...

پژوهش حاضر تحت عنوان مطالعه تطبیقی همخوانی تولیدات سینمایی کودک با اقتضائات سنی این گروه می باشد.امروزه وسایل ارتباط جمعی همچون یک نهاد اجتماعی عمل می کنند و بر کار توسعه ارزش و هنجارهایی می پردازند که آنها را بر جامعه و دیگر نهادهای اجتماعی پیوند می زند. این وسایل به صورت نسبی از تعاریف و تصاویر واقعیت های اجتماعی برای افراد و گروههای اجتماعی در آمده اند. که ارزش ها و داوری های هنجاری آنها را تحت تاثیر قرار داده و خود هنجارساز شده اند.با در نظر گرفتن این موضوع که یکی از تأث ...

جمعیت درحال گذردرجامعه ای که در جریان یک تحول عظیم اجتماعی است مسایلی را مطرح می سازد که به شکل بسیار در هم تنیده‌ای ابعاد جمعیتی- اجتماعی می یابد و با مسائل دیگر در هم می آمیزد و شناخت و حل فصل آنها راه و روش خردمندانه می طلبد. سلامت ما تنها نتیجه چگونگی زندگی کردن ما نیست بلکه از نوع شغلی که در اختیار داریم، درآمد ما و جهان اجتماعی ای که در آن مقیم هستیم نیز متاثر است. تا وقتی که مردم از چگونگی وقوع بیماری‌ها اگاهی نداشتند وراههای تشخیص ودرمان آنها را نمی دانستند، امراض گون ...

پژوهش حاضر به منظور تحلیل محتوای داستان های گروه سنی الف از نظر میزان توجه به مفاهیم اخلاقی، ناشران برگزیده از سال 1388-1378 انجام شده است . جامعه آماری کلیه کتاب های داستان گروه سنی الف، ناشران برگزیده از سال 1388-1378 در نظر گرفته شده است که برابر با 300 عنوان کتاب می باشد که از این تعداد 169 کتاب داستان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور با بهره گیری از روش کیفی از نوع تحلیل محتوا ، کتاب های داستان گروه ...