عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 288

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدیریت سرمایه در گردش کارایی در بازار رقابتی و کارایی مدیریت واحد تجاری را به همراه دارد و همچنین تعیین ساختار سرمایه در گردش توسط مدیریت و تاثیر مثبتی که بر عملکرد در بازار رقابتی خواهد داشت یکی از بحث‏های مهم در زمینه مهندسی مالی می‏باشد. این پژوهش در صدد است تاثیر سرمایه در گردش را بر روی عملکرد رقابتی بازار را از دو جنبه قدرت گردش سرمایه در گردش و نقدینگی 125شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را طی دوره 86-90 به روش تحلیل ترکیبی با استفاده از شبکه عصبی بررسی‏کند. ...

نظريه مقداري پول از قديم يترين و مشهورترين نظري ههاي اقتصادي است كه منشأ مباحثات و مشاجرات علمي زيادي در طول زمان بوده است. جداي از جنبه علمي و نظري اين نظريه كه در طول زمان ايرادات و انتقادات زيادي بر آن وارد شده، جنبه حسابداري و مكانيكي آن قابل خدشه نبوده و همه به ناچار روي آن اتفاق نظر دارند. متضمن اين امر مي باشد MV = PY و MV = PT ليكن تحصيل نتايج يكسان از رابطه كه تركيب معاملات صورت گرفته در اقتصاد در طول زمان ثابت باشد، به طوري كه اگر تركيب معاملات مرتبط و نامرتبط با ت ...

سرعت گردش پول و نقدینگی، از مهم‌ترین متغیرهای اقتصادی هستند که تاثیر زیادی بر تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور دارد. این متغیرها، به واسطه ارتباط پیچیده و کاملاً متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می‌توانند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر بگذارند یا از آنها تأثیر بپذیرند اما اینکه میزان این تأثیر و تأثر به چه اندازه است را باید با مطالعه رفتار این متغیر مشخص نمود. لذا مطالعه عوامل موثر بر سرعت گردش پول می‌تواند سیاست‌گذاران را در جهت دستیابی به چگونگی رفتار ...

سرمایه در گردش(داراییهای جاری) نقش مهمی در موفقیت شرکتهای تجاری دارد. مدیریت سرمایه در گردش اثر مستقیمی بر سودآوری و نقدینگی شرکت‌ها دارد. در صورت تقبل ریسک بیشتر برای بدست آوردن سود و زیان باید مقدار سرمایه در گردش شرکت در ارتباط با فروش کاهش یابد. همچنین، وضعیت مطلوب تر نقدینگی نیازمند افزایش مقدار سرمایه در گردش می باشد. اگرچه این استراتژی ممکن است باعث کاهش حجم فروش شود. بنابراین، باید بین مقدار نقدینگی و سودآوری تعادل ایجاد شود. در این تحقیق رابطه بین کارایی مدیریت سرما ...

یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد، سرعت گردش پول است که بر روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می گذارد. این متغیر، به واسطه ارتباط پیچیده و کاملاً متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار یا از آنها تاثیر بپذیرد. لذا ثبات سرعت گردش پول و شناخت علل نوسانات آن جهت اعمال موفق سیاست های اقتصادی به ویژه سیاست های پولی امری مهم است. هر قدر سرعت گردش پول با ثبات تر باشد تاثیر سیاست های پولی بیشتر بوده و ب ...

مدیریت سرمایه درگردش به طور سنتی با استفاده از نسبت جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی شده است. این نسبت های سنتی، به دلیل ضعف هایی که دارند، نقدینگی شرکت را به طور صحیح، اندازه گیری نمی کنند. پژوهش حاضر، به بررسی رابطه مخارج سرمایه ای شرکت ها و مدیریت سرمایه در گردش آن ها می پردازد. برای این منظور، از خالص نقد شوندگی و سرمایه در گردش مورد نیاز که نمایشگر خوبی برای مدیریت سرمایه در گردش است به عنوان مولفه هایی برای اندازه گیری سرمایه در گردش، استفاده می نماید. ...

یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشورها،بازار سرمایه بوده که با جهانی شدن رقابت اقتصادی بین کشورها،اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست.بازار سرمایه ارتباط نزدیکی با ساختار اقتصادی کشور داشته و قوت و ضعف آن میتواند نشان دهنده وضعیت اقتصادی کشور باشد.تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه میان شاخص صنعت خودرو و ساخت قطعات و متغیرهای کلان اقتصادی انجام شده است.جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شرکت‌های موجود در صنعت خودرو و ساخت قطعات پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.اطلاعات مورد نیاز از اینت ...

از آنجایی که بانک‌ها در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای سپرده‌گذاران، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می‌باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به‌صورت چشم‌پوشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. به این ترتیب پیش‌بینی وضعیت جریان ورودی و خروجی نقدینگی بانک برای روزهای آتی به لحاظ آمادگی درجهت مقابله با ریسک نقدینگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از اینرو در تحقیق حاضر در پی طراحی مدلی به منظور پیش‌بینی جریان‌های نقدی بانک می‌باشیم، که اثر ...

ریسک به معنی احتمال عدم تحقق نتایج مورد انتظار است.ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک وفعالیت های بانکداری است،چرا که بانک ها از یک سو سر مایه های مردم راکه در قبال ان مسوولیت دارند جمع اوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت های اقتصادی می کنند.با توجه به اینها هدف ما شناسایی عوامل موثر بر ریسک نقدینگی در بانک ملت ومطالعه وتعیین روابط بین این متغیرها با شاخص های ریسک نقدینگی و دوم شناسایی آثار ...