عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مدل سازی عددی راهی مناسب برای بررسی جریان هایی می باشد که تاکنون جوابی تحلیلی برای آن ها بدست آمده است. با توجه به افزایش سرعت میکروپروسسورها استفاده از مدل سازی عددی راه را برای رسیدن به جواب ساده تر می سازد. در این تحقیق دو قسمت کلی تجربی و عددی مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت تجربی دو دستگاه شبیه ساز گردابه برای بررسی عکس العمل گردابه ها بر یکدیگر و دستگاه LFT برای بررسی جریان دو بعدی حول اجسام گوناگون ساخته و مورد آزمایش قرار گرفته است. روش گردابه های تصادفی قابلیت ...

طراحی یک موتور توربین گاز که مصارف عمده‌ای در صنایع نفت ، نیروگاهها ، کشتی‌ها و هواپیماها دارد مجموعه‌ای شامل طراحی توربین ، طراحی کمپرسور ، طراحی سیکل ترمودینامیکی ، مطالعه Off-Des و طراحی مکانیکی در میان این مجموعه طراحی کمپرسور و توربین دارای اهمیت ویژه‌ای است که این اهمیت با نگرش به سیکل ترمودینامیکی موتور و همچنین سیستم کلی آن قابل درک است . بعنوان اولین قدم درطراحی کل موتور ، طرح موجود اختصاص دارد به تهیه برنامه کامپیوتری که قادر باشد کمپرسورها و توربین‌های چند مرحله را ...