عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

محمد الفیتوری( 1930م) یکی ازبارزترین شاعران معاصر سودان است که از او در ادبیات عربی غافل شده اند وبه اندازه باید و شاید به او توجه نشده است البته بدان معنا نیست که اصلاَ محققان به بررسی او نپرداخته اند بلکه به نسبت جایگاه و قوت شعری که در این شاعر وجود دارد از او غافل مانده اند فیتوری شاعری متعهد است گرایش به ادبیات رئالیستی دارد وبه همین خاطراز طبقه فرودست و مستضعف و زیرین سخن می گوید و دربرابر استبداد و استعمار خارجی می ایستد و از حقوق ملتش دفاع می کند واو با مهارت تمام مض ...

این تحقیق به بررسی گرایشات فکری دانشجویان دختر دانشگاه تهران که به تحصیل اشتغال دارند پرداخته است . در این بررسی سعی بر این است تا دریابیم که در شرایط کنونی کدام دسته از ارزشها بیشتر مورد توجه دانشجویان بوده واز دید ایشان دارای اولویت می‌باشد و در مقایسهء با گذشته و دوران پیش از انقلاب که شخصیتهای انقلابی و مبارز به دلیل گرایشات سیاسی - انقلابی مورد توجه قشر روشنفکر قرار داشتند در حال حاضر چه نوع گرایشاتی در میان دانشجویان رواج دارد. بویژه با توجه به این امر که در وضعیت فعلی ...