عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از تحقیق حاضر بررسی گرایش معلم های ایرانی به سمت روش تدریس تکلیف محور و فعالیت های کلاسی همخوان با این روش تدریس با درنظرگیری خودباوری و مدرک معلم ها است.نتایج تحقیق نشان داد که بین گرایش معلم ها و فعالیت های کلاسی شان ارتباط معناداری وجود نداشت. همچنین، بین گرایش و خودباوری معلم های دارای مدرک آموزش زبان و دیگر رشته هاتفاوت معناداری وجود نداشت ولی از نظر فعالیت های کلاسی معلم های آموزش زبان عملکرد بهتری داشتند. ...

با توجه به تاثیرات گسترده ورزش در جزئیات زندگی فرد، ورزش زنان ، امروزه به عنوان یکی از موضوعات اساسی در حیطه سلامت مطرح است. زیرا بسیاری از تحقیقات بالینی و مطالعات اپیدمیولوژیک در باره سلامت زنان شامل داده هایی است که نشان داده است سبک زندگی فعال و پر تحرک اثرات سودمند بیشماری بر سلامت زنان دارد بنابر این تحقیق حاضر با هدفبررسی رابطه عوامل فرهنگی واجتماعی با گرایش زنان جوان به ورزش در شیراز پایه ریزی شده است این نحقیق به شیوه پیمایش انجام می شود. محقق با توجه به مطالعات انجا ...
نمایه ها:
ورزش | 
گرایش | 
ورزش | 
گرایش | 

در دنياي كنوني ورزش يك جريان فرهنگي براي پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي ،‌ درمان بيماري‌ها و مؤثر در حوزه سلامت و ارتقاء فرهنگ عمومي است تا جايي كه به مثابه يك صنعت در اختيار نظامات حكومتي براي ايجاد روحيه اميد و اعتماد در شهروندان و نشان دادن قدرت و توانايي مديريتي آن كشور می باشد و در این بین در کشور ایران ، وزارت ورزش و جوانان در راستای اهدافی مانند « پرورش نیروی جسمانی و تقویت روحیه سالم در افراد ، توسعه و تعمیم ورزش و هـماهنگ ساختن فعالیت های ورزش و تفریحات سالم ، ایجاد و ...

با توجه به سرمایه گذاری های کلان وهزینه های مادی و معنوی که جامعه در قبال گزینش دانش آموزان ممتاز و آموزش و پرورش آنها در مراکز استعدادهای درخشان پرداخت می کند لوزم پیگیری نتایج حاصل از این سرمایه گذاری ها در زمینه میزان رشد و توسعه علمی وادامه تحصیل فارغ التحصیلان این مراکز در مقاطع بالاتر جهت برآورد میزان تاثیر گذاری آنان در امر توسعه و تحولات مثبت علمی و فرهنگی و اجتماعی جامعه ، امری ضروری می نمایند. تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان گرایش دانش آموختگان مراکز سمپاد استعدادهای ...

پژوهش حاضر به مطالعه‌ی تأثیر احساس محرومیت در سه بعد احساس محرومیت از خدمات شهرداری، احساس محرومیت اجتماعی و احساس محرومیت اقتصادی (مادی) در گرایش به وندالیسم در میان جوانان 15 تا 25 ساله‌ی ساکن شهر تهران می‌پردازد. مبادی نظری این پژوهش، نظریه‌ی احساس محرومیت اجتماعی «تد رابرت گر» و نظریه‌ی انصاف- کنترل «فیشر و بارون» است. به این منظور با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه و بر مبنای روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای در 2 منطقه‌ی شهر تهران با 300 پاسخگو مصاحبه به عمل آمد. ...

امروزه از فرار نه به عنوان یک جرم، بلکه به عنوان یک حق انسانی یاد می گردد؛ هر چند که بر افراد استفاده کننده از این روش دفاعی برچسب «فراری» نهاده می شود، برچسبی که «فرار» از آن ناممکن و یا دشوارتر از تغییر در شرایط خود «فرار» است. فرار از خانه که امروزه در بسیاری از کشورهای جهان به یک پدیده ی اجتماعی حاد تبدیل شده است، یکی از آسیب های اجتماعی است که نتیجه ی تعامل پیچیده ی مجموعه ای از عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی می باشد. برنامه ی آموزش مهارت های حل مساله، یکی از موثر ترین ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به خشونت در میان پسران روستاهای شهرستان سبزوار می باشد. روش تحقیق، پیمایش و جامعه آماری تمام پسران 15 تا 30 سال ساکن در روستاهای شهرستان سبزوار هستند. با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران حجم نمونه 370 نفر تعیین گردید؛ سپس با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، از میان روستاهای شهرستان سبزوار، به جمع آوری داده ها پرداختیم. نتایج توصیفی متغیر وابسته نشان می دهد که میانگین میزان گرایش به خشونت در محیط های روستایی شهرستان سب ...
نمایه ها:
خشونت | 
گرایش | 
روستا | 

پژوهش حاضر به بررسی علل عدم گرایش دانش آموزان به نماز در مدارس راهنمایی شهرستان اسلامشهر سال تحصیلی 93 – 1392 پرداخته است. هدف این پژوهش شناسایی عوامل اثرگذار بر عدم گرایش دانش آموزان به نماز می باشد. نوع تحقیق کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مدارس راهنمایی شهرستان اسلام شهر به تعداد 6000 نفر می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاد از جدول مورگان تعداد 361 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق سا ...
نمایه ها:
گرایش | 

رسانه‌ها به عنوان یکی از عوامل مهم جامعه‌پذیر کردن افراد به شمار می‌آیند و همواره بحث‌هایی پیرامون اثرات و یا نوع توجه مخاطبان یا محتوای رسانه‌ها مطرح بوده‌است، امروزه نسل رسانه‌ها پیشرفت‌های عظیمی در زمینه‌ی نحوه‌ی اثرگذاری، محتوا، نوع ارتباط با مخاطبان و ... داشته‌اند، یکی از دستاورد‌های این پیشرفت، بازی‌های رایانه‌ای می‌باشند. این بازی‌ها با ویژگی‌هایی مثل؛ غوطه‌ور‌سازی و تعاملی‌بودن، باعث جذب بیشتر مخاطبان شده‌اند. هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر گرایش به بازی‌های رایا ...