عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 217

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانشگاهها مهد حضور استعدادها و سرمایه های انسانی یک کشورند و شایسته است کلیه امکانات مادی و معنوی هر کشور برای پرورش و بالندگی این استعداد و تربیت نیروی متخصص به خدمت گرفته شود . یکی از ابزارهای موثر در پرورش این نسل جوان و پرانرژی استفاده از برنامه های تربیت بدنی و ورزش می باشد . از سوئی عوامل متعدد در ایجاد گرایش و رغبت دانشجویان به یک فعالیت خاص نقش دارد و فرد با تاثیر پذیری از آنها عملکرد خاصی را از خود نشان می دهد . ویژگیهای شخصیتی مانند رغبتها، نگرشها، انگیزه ها . گرایش ...

شناسایی عوامل گرایش نوجوانان دبیرستان‌های شهر مشهد به فرهنگ بیگانه هدف اصلی این تحقیق است . جامعهء آماری دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر مشهد، با حجم نمونهء آماری 400 نفر هستند. روش پژوهش پیمایشی و استفاده از پرسشنامه است . یافته‌ها نشان می‌دهد که: جنسیت و سن در گرایش به فرهنگ بیگانه بی‌تاثیر است . وضعیت اعتقادی نوجوان و خانواده و چگونگی گذران اوقات فراغت در گرایش به فرهنگ بیگانه در دختران و پسران به یک نسبت تاثیر دارد. رسانه‌های گروهی، میزان تحصیلات والدین و موقعیت مح ...

هدف این تحقیق بررسی علل و عوامل موثر در گرایش روستاییان دوزدوزان از توابع شهرستان سراب آذربایجان شرقی، به مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ است . شناخت عوامل مهاجرت ، کشف وضعیت و مسائل و مشکلات روستاییان و ارائه راه‌حلها و پیشنهادهایی برای کاهش گرایش به مهاجرت از هدف‌های دیگر تحقیق است . جامعه آماری، کلیه 457 خانوار روستای دوزدوزان است که حجم نمونه آماری 45 خانوار می‌باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است . با توجه به نتایج تحقیق، درآمد کم، نبودن مراکز درمانی، رفاهی و تفریحی، ...

واسطه‌گری یا قاچاق کالا، فعالیتی است غیرقانونی که از طریق آن افراد مبادرت به ورود یا خروج کالاهای غیرمجاز یا کالاهایی که در انحصار دولت می‌باشد، می‌کنند. در سالهای اخیر گروههایی از زنان نیز در کنار مردان به امر واسطه‌گری و قاچاق کالا اقدام می‌کنند. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر در گرایش زنان به کار واسطه‌گری قاچاق کالا، شناسایی مسائل و مشکلات زنانی که به این کار مشغولند و شناسایی پیامدهای اجماعی و فرهنگی ناشی از اشتغال زنان به این کار است . نوع تحقیق توصیفی کاربردی است و ...

هف پژوهش بررسی عوامل موثر در عدم گرایش دبیران دبیرستانهای استان خوزستان به تحقیقات آموزشی است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است . جامعه آماری شامل دبیران دبیرستانهای استان خوزستان است که تعداد 363 نفر آنها جهت برری برگزیده شده‌اند. براساس یافته‌های پژوهش عدم آشنایی دبیران با شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان، عدم آشنایی دبیران با اصول و روشهای آماری، عدم دسترسی به مشاور یا راهنمای مناسب ، کمبود وقت و فرصت کافی، از جمله عواملی هستند که موجبات عدم گرا ...

در این مطالعه، میزان گرایش جوانان استان اردبیل از طریق بررسی متغیرهای مختلف سنجیده شده است . در بخشی از این تحقیق آمده است : گرایش به فرهنگ غرب به نوغی خیزش و با نامهای متعددی در بین جوانان شیوع می‌یابد که میزان آن در رابطه با متغیرها و مشخصه‌های اجتماعی، فردی و خانوادگی دارای نوسان است . با توجه به بافت فرهنگ سنتی - مذهبی این استان، بروز این پدیده در مدت کمتر از دو دهه از وقوع انقلاب اسلامی، نشانگر برنامه‌ریزی بیگانگان در جهت تحمیل اهداف سلطه فرهنگی غرب بر کشورمان است . ...

هدف پژوهش ، بررسی روش‌های جذب جوانان به نماز است . جامعهء آماری مورد مطالعه، جوانان استان چهارمحال و بختیاری هستند که سن آنها بین سن تکلیف و 20 سالگی است و به صورت خوشه‌ای نمونه‌گیری شده‌اند. یعنی از هر شهر مدرسه‌ای و از هر مدرسه کلاسی انتخاب شده و با استفاده از روش پیمایشی و مطالعهء میدانی به بررسی پرسشنامه‌های ارسالی پرداخته شده است . یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان آگاهی جوانان از مفاهیم نماز با 94/1 درصد مهمترین و موثرترین عامل گرایش جوانان به نماز است . بنا ...

هدف پژوهش ، بررسی علل تشدید گرایش و ایجاد رابطه با غیرهم‌جنس و شیوه‌های ارتباط آنها در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه استان مازندران است . جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان سالهای سوم و چهارم دوره متوسطه استان مازندران، به تعداد 74822 نفر است . که حدود 3 درصد از آنها بالغ بر 2350 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری مختلط جهت بررسی انتخاب شده‌اند. روش تحقیق توصیفی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات را پرسشنامه تشکیل می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که 45 درصد از پاسخ‌دهندگان دارای رابطه ...

تاثیر قرق با مطالعه وضعیت و گرایش مرتع و روند تغییرات گونه‌های مرتعی در داخل اجتماعات گیاهی در اثر چرا و حذف آن در داخل و خارج قرق بررسی می‌شود. وضعیت مرتع با استفاده از روش شش فاکتوری گودوین تعیین می‌گردد. مقایسه وضعیت مرتع در داخل و خارج قرق در سالهای مختلف ، روند گرایش را نشان خواهد داد. روند تغییرات گونه‌ها (افزایش ، کاهش یا پیدایش ) در داخل و خارج قرق در سالهای مختلف رونئ مصوری از این تغییرات بدست می‌دهد. همچنین نقشه پوشش گیاهی محدوده قرق تهیه شده و هر چند یکسال تجدید می ...
نمایه ها:
مرتع | 
گرایش | 
زنجان | 
قرق | 
گونه | 
گیاه |