عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه، تبدیل موجک پیوسته برای تحلیل میدان های پتانسیلی (مغناطیس، گرانی، الکترومغناطیس و....) و محل یابی چشمه های همگن بوجود آورنده این میدان ها به کار می رود. فضای موجکی که با موجک هایی موسوم به موجک های گروه پواسون بدست می آید، دارای ویژگی هایی ست که تعیین محل لبه های چشمه را ممکن می سازد و حتی تخمینی از درجه ی همگنی چشمه را ارائه می دهد. از مزایای تبدیل موجک ، نویز زدایی است. در واقع این تبدیل با فیلتر ادامه فراسو، به طور خودکار نویز زدایی را انجام می دهد. ابتد ...

در این پایان‌نامه، یک روش وارون‌سازی مبتنی بر تلفیق داده‌های گرانی و مقادیر معلوم عمق موهوی حاصل از روش‌های لرزه‌ای پیشین، به منظور برآورد عمق موهو ارائه شده است. این روش که از آنومالی‌های بوگه طول موج بلند به عنوان داده‌های اصلی استفاده می‌کند، عمق‌های معلوم حاصل از مطالعات پیشین را به عنوان قیدهای وزن‌دار در فرایند وارون‌سازی در نظر می‌گیرد. در این روش مشکل نایکتایی نتیجه وارون‌سازی داده‌های گرانی از بین می‌رود. تغییرات دوبعدی موهو با روش مذکور و با فرض کردن اختلاف ثابت بین ...

در این پایان نامه، به بررسی R^3 گراویتی پرداخته ایم. در فصل دوم، تاریخچه ی معادلات حرکت نیوتون و ایرادات وارد بر آن بررسی می شود، سپس نظریـه ی نسبیت عام و هم چنین ریاضیات کاربردی در نسبیت عام مورد بررسی قرار می گیرد. در پایان فصل دوم، معادلات انیشتین با استفاده از کنش انیشتین-هیلبرت به دست آمد. در فصل سوم، به معرفی فضا-زمـان دوسیتر که به عنوان یک جواب خـاص، از حل معـادله ی انیشتین با ثابت کیهان شناسی مثبت است، پرداخته می شود. در فصل چهارم، کنش وایل مورد مطالعه قرار می گیرد و ...

کارایی مدلهای گرانشی سه بعدی در ساختن نظریه‌ای سازگار برای گرانش کوانتومی، میل خاصی را برای مطالعه آنها چه از دیدگاه پایه‌های نظری و چه از دید حلهای ممکن، ایجاد کرده است. در این رساله مروری می‌شود بر این نظریه‌ها و حلهای اصلی و مشهور دو مدل گرانش جرم‌دار توپولوژیک (TMG) و گرانش جرم‌دار نوین (NMG). از آنجا که کلیه این نظریات، بر اساس کنش‌های مرتبه بالاتری از اسکالرهای خمیدگی هستند، بررسی اجمالی مدلهای گرانشی مرتبه بالا و چگونگی استخراج معادله حرکت و بارهای کلی، ضروری به نظر م ...

تبدیلات کنفورمال و تکنیک های کنفورمال به طور گسترده برای یک مدت زمان طولانی در نسبیت عام مورد استفاده قرار گرفته اند. همچنین تقارن های کنفورمال به نظر می رسد که نقش مهمی را در حل مجدد مسئله سلسله مراتب تئوری های گرانش ایفا کنند. در اغلب آنها ادعا شده است که تئوری های میدان ناوردای کنفورمال باز بهنجار پذیر هستند و گرانش کنفورمال ممکن است، یک تئوری متناوب گرانش باشد. میدان های گرانشی بلند برد هستند و در تقریب اول به نظر می رسد با سرعت نور حرکت کنند و دست کم معادلات آنها انتظار ...

مادر این پایان نامه تاثیر گرانش بر ضخامت لایه مایع تشکیل شده روی صفحه تخت و استوانه ای که به طور عمودی از ظرف مایع ترکننده بیرون کشیده می شود را بررسی کرده و پژوهش هایی که تاکنون در این مورد انجام شده است را به طور اجمالی مرور نمودیم.ابتدا با استفاده از دنباله (ode45) نرم افزار MATLAB و روش اولر تا تقریب مرتبه اول بدون در نظر گرفتن گرانش معادله لاندائو-لویچ را برای صفحه تخت ورشته نازک حل کردیم و قانون lld را برای این هندسه ها به دست آوردیم. سپس با در نظر گرفتن گرانش تا حد عد ...

در این پایان نامه عالم ناهمسانگرد مورد مطالعه قرار م گیرد. بیشتر مطالعات و پژوهشهای این پایان نامه با استفاده از متریک بیانکی نوع I است . موضوعات و موارد ذیل مورد بررسی و پژوهش قرار می گیرد. ١. بررس دینامیک برشی در گرانش تعمیم یافته f(R). در این بخش نشان می دهیم که می توان با استفاده از دینامیک سیستمها، تحولات برش را بدست آورد ٢. مطالعه و بررس تولید باریونها در فضا-زمان ناهمسانگرد و نشان می دهیم دهیم که در جهان اولیه برای عالم ناهمسانگرد، میزان تولید باریون بیشتر از عا ...

شتاب تندشونده برای جهان ده سال پیش کشف شد و هنوز توجیه قانع کننده ای برای این پدیده داده نشده است. مشکل انرژی تاریک و یا اینکه چرا جهان با شتابی تند شونده در حال انبساط است ، یکی از مهمترین مشکلات تئوری در قرن بیست و یکم است. این رساله شامل سه فصل است که پایه بر مشکل انرژی تاریک که عامل ایجاد شتاب تندشونده کنونی است ، دارد. فصل اول شامل مقدمه ای برای توضیح مشکل ذکر شده می‌باشد. مختصری از مطالب موجود در این کار نیز در فصل اول معرفی شده است. دو فصل بعدی شامل کارهای اصلی انجام ...

در این رساله، به بررسی مدل میدان اسکالر تاخیون به عنوان یک مدل انرژی تاریک می پردازیم. همچنین، به مطالعه ی مدل شاره ی تاخیونی با شاره ی باروتروپیک در حالت بر هم کنشی و غیر بر هم کنشی پرداخته، پتانسیل و میدان اسکالر را برای یک فاکتور مقیاس خاص به دست می آوریم. در ادامه، مدل انرژی تاریک هولوگرافیک جدید تاخیونی را بررسی کرده و سپس به بررسی تناظر بین انرژی تاریک ایج گرافیک جدید بر هم کنشی و میدان اسکالر تاخیون در عالم غیر تخت می پردازیم. پتانسیل و میدان اسکالر را برای آن در اواخر ...